ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu

İlki 2011 yılında gerçekleştirilen ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu etkinliğinin ikincisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK),Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)’nın desteği ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde 26-27-28 Eylül 2013 tarihinde TSE Gebze Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir. ATEX Sempozyumu etkinliğinin üçüncüsü 1-2-3 Ekim 2015 tarihlerinde Elektrik Mühendisleri Odası’nın ev sahipliğinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum, patlayıcı ortamlardaki idari ve teknik uygulama eksikliklerinin belirlenmesine, çözüm önerileri getirilmesine, mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin tartışılmasına, deneyimlerin paylaşılmasına, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılmasına, araştırmacıların, işletmecilerin, firma temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve yönetici çevrelerinin aynı platformda buluşmasına, çalışanların toplumun ve çevrenin güvenliğinin arttırılmasına fayda sağlayacak bilgilerin sunulmasına olanak vermiştir.

SEMPOZYUMUN AMACI

Patlayıcı ortamlarla ilgili olarak; “ulusal ve uluslararası mevzuat uygulamaları, personel eğitimi, iş ve işçi sağlığı güvenliği, kamusal denetim, ürün belgelendirme” konularının yer aldığı “ATEX (Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) Sempozyumu” bu alandaki sektörlerde çalışanları, üreticileri, ürün geliştirenleri, ürün kullanıcıları, denetim sürecinde yer alanlar ile mevzuat yapıcılarını bir araya getirmeyi hedeflemiştir.

BİLDİRİ KONULARI

Sempozyum Kurul Toplantılarında Oluşturulan Konu Başlıkları

2014/34/EU ile 94/9/EU Arasındaki Farklar

· Bilim ve Sanayi Bakanlığı – Sanayi Genel Müdürlüğü
· Denetim
· TSE’nin uyumlaştırma sürecindeki yeri
· Onaylanmış Kuruluş
· CE Belgesi güvenilirliği
· Değişen Mevzuatta Onaylanmış Kuruluşların İptali ve yeniden belgelendirilmesi
· İthal edilen ekipmanlarda IECEx sertifikalandırılması

99/92/EC

· Denetim : Patlayıcı Ortamların Denetimi – ÇSGB
· Standartlardaki değişiklikler 60079 …80079
· Saha sınıflandırılması 60079-10-1 Gazlar / 10-2 Tozlar
· Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Denetlenmesi

Kuruluşların en çok yaptığı yanlışlar, kötü örnekler

Projelendirme / Ruhsat / Denetim / Belgelendirme / Bakım

· Projelendirme
· Firma Belgelendirme,
· Personel Belgelendirme,
· Ekipman Uygunluk (2004 öncesi alınan ekipmanlar)
· Onaylanmış kuruluş
· Bakım
· Cihaza sertifika veren kişilerin sertifikalandırılması,
· Laboratuvarların sertifikalandırılması,
· Laboratuvar personelin sertifikalandırılması,
· Denetim

Seveso

· Mevzuat
· Güvenlik Yönetim Sistemi unsurları
· Bakım Prosedürleri
· Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
· Sektör Dernekleri (TKSD)
· Uygulama Örneği
· Seveso III

Sempozyum Ana Konuları
• ATEX Ürün Belgelendirme
• (94/9/AT ATEX Direktifi) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
• Akaryakıt LPG, CNG İstasyonlarındaki Mevzuat
• ATEX Belgeli Ürün Denetimi
• Test İşlemleri
• Atex Yönetmeliğinin Gerektirdiği Harmonize Standartlar
• Atex Kapsamındaki Ürünlere Uygulanacak Testler
• Gazlı ve Tozlu Ortamlar
• Grizulu Maden Ocakları
• Endüstriyel Tesisler
• (99/92/AT ATEX Direktifi) Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkındaki Yönetmelik
• Patlayıcı Ortam Risk Değerlendirilmesi
• Tehlikeli Bölge (Zone) Planları
• Patlamadan Korunma Dokümanı
• Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik Önlemleri, Denetim, İş Kazaları ve Kaza İstatistikleri
• Patlayıcı, Parlayıcı Ortamların Denetimi
• Yangın ve Yangından Korunma
• Gaz sızdırmazlık
• Tesislerde Projelendirme
• Proses Güvenliği Açısından Gereklilikler
• Projelerde Olması Gereken Detaylar
• Topraklama, Katodik Koruma ve Statik Elektrik
• SIL
• Sektörel Uygulamalar
• Diğer Konular

SEMPOZYUM TAKVİMİ
15 Temmuz 2015 Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
01 Eylül 2015 Bildirilerin değerlendirilmesi için son tarih
1-2-3 Ekim 2015 Sempozyum Tarihi

www.atex.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.