Atatürk Üniversitesi Değerler Kısa Film Yarışması

DEĞERLER KISA FİLM YARIŞMASI
DEĞERLERİMİZ KISA FİLMLERLE YENİDEN CANLANIYOR…

Son Başvuru : 30 Nisan 2016

“DeğerlerKısa Film Yarışması, Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Araştırma veUygulama Merkezi tarafından, başta İletişim Fakültesi öğrenci veakademisyenleri olmak üzere herkese açık bir şekilde Mayıs ayında gerçekleştirilecektir.Bu yıl ilki düzenlenen film yarışmasının amacı; değerlerin psikolojik,sosyolojik ve felsefi boyutları üzerine görsel düşünmeyi sağlayarak, değerlereğitiminin sadece okul, aile vb. alanlarla sınırlı kalmaksızın hayatın heralanındaki yansımasını sinematografik bir anlatıyla dile getirerek; bizi bizyapan değerlerin tekrar gün yüzüne çıkmasına zemin hazırlamaktır.

Bu yarışmayla; yetenekli sinemacıların amatörçalışmalarının desteklenmesi, değerlere ilişkin rastlanması güç, değişikkonuların görünür kılınması çekim ve gösterim bağlamında bütçe sıkıntısı içindebulunan filmlerin sergilenerek konuk, izleyici ve eser sahipleri arasındaetkileşimin sağlanması için ortak bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.20 dakika süreyle sınırlandırılan filmlere yarışma sonunda birinciye 7500 TL,ikinciye 5000 TL ve üçüncüye 2500 TL ödül verilecektir.

Değerler Kısa Film Yarışması

Dünya üzerinde hemen her alanda meydana gelen çeşitli gelişme ve değişimler, bireyi, toplumu, kurumları ve topyekün hayatı doğrudan etkilemektedir.

Bu bağlamda din, eğitim, aile, iş hayatı gibi bireylerin hem etkilediği hem de etkilendiği çevre unsurları sürekli ve hızlı bir şekilde değişime uğramaktadır.

İnsanın içinde yaşadığı çevre ve ilişkide bulunduğu kurumsal yapılardaki sürekli değişim, toplumun sahip çıktığı değerler üzerinde de doğrudan bir takım etkilere sahiptir.

Değerler, yetişmekte olan nesillere aktarılırken aynı zamanda geliştirilmekte ve değişime uğrayarak yeniden inşa edilmektedir.

Söz konusu bu değişim, gelişim ve yeniden inşa etme süreci herkes tarafından içinde bulunulan çevre ve koşullar çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Işte tamda bu noktada, bireylerin kendi koşulları içerisinde, kendilerinin de içinde bulundukları değerler sistemini nasıl gördükleri ve nerede konumlandırdıkları büyük önem taşımaktadır.

Bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan Değerler Kısa Film Yarışması da, amatör ve profesyonel sinemaseverlerin gündelik hayat içerisindeki küçük ayrıntılardan yola çıkarak, farklı bakış açılarıyla, değerlere ilişkin, olan ve olması gerekenle ilgili yeni model ve çözüm önerileri sunmaları açısından özgün bir yere sahiptir.

Başvuru Koşulları

Kısa Film Yarışması: Ulusal ve uluslararası İletişim Fakülteleri’ nin tüm bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakülteleri’ nin Sinema-TV Bölümleri, Meslek Yüksek Okullarının Radyo Televizyon bölümlerinin öğrencileri ve sinemaya ilgi duyan herkese açık olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın konusu
; aile, eğitim, din, iş vb. olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında, bizi biz yapan ulusal değerlerimizdir.

Kimler katılabilir; TC vatandaşı ya da resmi olarak Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşından büyük, amatör veya profesyonel herkes başvuru yapabilir.

Süre: Yarışmaya katılacak filmler en az 5, en fazla 20 dakika olmalıdır.

Başvuru koşulları; Eserler yarışmaya . AVI MOV .MKV (HD / SD ) uzantılı dosya olarak gönderilmelidir. Eserler 2015 ya da 2016 yılına ait yapımlar olmalıdır. Adaylar bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilir, birden fazla çalışmayla yarışmaya katılabilirler.

Başvurular; yarışmanın web sitesi üzerinden edinilecek yarışma başvuru formunun doldurulup imzalanması sonrasında, fimlerle birlikte iletişim adresine posta yoluyla gönderilerek yapılacaktır. Başvuru belgesindeki tüm bilgilerin doğruluğu, bu bilgilere ve esere ilişkin doğabilecek tüm hukuki sorunlar ve sorumluluklar başvuru belgesindeki imza sahibine aittir.

Değerlendirme; Yarışmaya katılan filmler sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinemayla ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular ve proje paydaşlarından oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

Sonuçlar; 15.05.2016 tarihinde yarışma web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

İletişim

İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi, Teknokent Binası 1. Kat 25240, Erzurum, Telefon: 0 (442) 231 54 84

Fax: 0 (442) 231 53 25, ataidem.atauni.edu.tr degerler@atauni.edu.tr

Başvuru Sayfası için Tıklayınız