Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

IV. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

SUNUŞ

Bir eğitim kurumu olma misyonuyla hareket eden ve sanatı, toplumsal sorunları dile getirme ve sosyal sorumluluk projelerinde etkili bir aktarım aracı olarak gösterme amacı güden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, gelenekselleşen ve bu yıl dördüncüsünü düzenlemekte olduğu ‘Ulusal Fotoğraf Yarışması”nı farklı tema ve kategorilerle sanatseverlerin ilgisine sunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından, Finansbank A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilen IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Serbest” ve “Portre Fotoğrafı” genel kategorilerinin yanı sıra “Erzurum” özel temasında düzenlenmektedir. IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na fotoğrafçılıkla amatör ya da profesyonel olarak ilgilenen tüm sanatseverler davetlidir.

KONU

♦ IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında fotoğraf sanatçıları “Serbest” ve “Portre Fotoğrafı” genel kategorilerinin yanı sıra “Erzurum” özel teması çerçevesinde yarışmaya başvurabileceklerdir.

AMAÇ

♦ Fotoğraf sanatının toplumsal yaşamımızda önemini vurgulamak ve çeşitli temalar çerçevesinde toplumsal sorumluluk projelerine destek vermek

TANIMLAR

♦ Serbest Kategori: Konu kısıtlaması olmaksızın fotoğraf sanatçısının tercih ettiği tüm fotoğrafçılık alanlarını kapsamaktadır.

♦ Portre Fotoğrafı Kategorisi: Bir insanın yüz ifadesi, duygu ve düşüncelerini de yansıtacak biçimde sunumunu kapsamaktadır. Portre ile hangi mesajın nasıl verilmek istendiği önem taşır. Portre fotoğrafında asıl amaç; modelin kişiliğini, karakterini, gerçek ve doğru bir şekilde yansıtmaktır.
♦ Erzurum Özel Teması: Erzurum ilini anlatan, Erzurum il sınırları içerisinde çekilmiş fotoğrafları kapsamaktadır.

KATILIM ŞARTLARI

♦ Yarışmaya katılım ücretsizdir.

♦ Yarışma, Seçici Kurul ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm sanatçılara açıktır.

♦ Yarışmaya her bir kategoride en fazla 4 (dört) eser gönderilebilir. Eserler, siyah-beyaz ya da renkli olabilir.

♦ Aynı fotoğraf birden fazla kategoriye gönderilemez.

♦ Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve kısa kenarı 1200 piksel olmalı; maksimum dosya boyutu 2 Mb’ı geçmemelidir.

♦ Yarışmada dereceye giren ve sergileme alan eserlerin orijinal boyutları sanatçılardan daha sonra istenecektir.

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Yarışmaya aofyarisma.atauni.edu.tr adresinde yer alan elektronik form doldurularak başvurulur.

♦ Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılar, yarışmada eserleriyle ödüle layık bulunamazlar.

♦ Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin eklendiği veya var olan nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez. Ancak, renk, kontrast ve keskinlik gibi temel düzeltmeler yapılabilir.

BAŞVURU

♦ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar dijital ortamda olmalıdır. Fotoğraflar, aofyarisma.atauni.edu.tr adresinde yer alan başvuru formu doldurularak elektronik olarak gönderilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi: 16 Nisan 2015 Perşembe saat 17.00

Değerlendirme Toplantısı: 18-19 Nisan 2015

Sonuçların Açıklanması: 22 Nisan 2015

SEÇİCİ KURUL

♦ “Serbest” ve “Portre Fotoğrafı” genel kategorilerinin yanı sıra “Erzurum” özel teması çerçevesinde IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması kapsamında düzenlenen “Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

Prof. Dr. Üstün ÖZEN (Atatürk Üniversitesi)

Şevki SİLAN (Finansbank / Fotoğraf Sanatçısı)

İzzet KERİBAR (E. FİAP)

İbrahim ZAMAN (Fotoğraf Sanatçısı)

Nadir EDE (Fotoğraf Sanatçısı)

♦ Seçici kurul en az üç üyeyle toplanır.

ÖDÜLLER
♦ Yarışmada dağıtılacak ödüller:
  Serbest Portre Erzurum
1.lik Ödülü: 2 500 TL 2 500 TL 2 500 TL
2.lik Ödülü: 1 500 TL 1 500 TL 1 500 TL
3.lük Ödülü: 1 000 TL 1 000 TL 1 000 TL
Açıköğretim Fakültesi Özel Ödülü: 500 TL 500 TL 500 TL
Finansbank Özel Ödülü: 500 TL 500 TL 500 TL
Finansbank Çağrı Merkezi Özel Ödülü: 500 TL 500 TL 500 TL
Mansiyon (5 Adet): 500 TL 500 TL 500 TL
En İyi Fotoğrafçı Ödülü: 1 adet Tablet
♦ Seçici Kurul tarafından uygun görülürse yukarıdaki ödüllerin dışında yeni ödüller de verilecektir.♦ Ödül alan eserlerin sanatçılarına Başarı Belgesi verilecektir.

♦ Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler bir katalogda toplanacak ve eser sahiplerine gönderilecektir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları aofyarisma.atauni.edu.tr üzerinden ilan edilecektir. Aynı zamanda katılımcıların e-posta adreslerine bildirimde bulunulacaktır.

SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ

♦ Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından “Serbest” ve “Portre Fotoğrafı” genel kategorilerinin yanı sıra “Erzurum” özel teması çerçevesinde düzenlenen IV. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ile sergi yeri ve zamanı daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER

♦ Ödül alan eserlerin kullanım hakları, eser sahibi ile birlikte Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne ait olacaktır.

♦ Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kararları geçerlidir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

♦ Doç. Dr. Derya TELLAN

♦ Ömer FİDAN

♦ Uzm. Yakup ÇİFTÇİ

YARIŞMA SEKRETERYASI

♦ Koray ÖZTÜRK

Telefon: 0442 231 58 07 / Mobil Telefon: 0535 680 07 03

♦ Gülçin KARABAĞ

Telefon: 0442 231 59 57 / Mobil Telefon: 0546 646 25 44

♦ Ahmet AKAR

Telefon: 0442 231 59 57 / Mobil Telefon: 0545 818 75 28

♦ Seda Nur ÇEBİ

Telefon: 0442 231 59 57 / Mobil Telefon: 0538 022 43 34

YARIŞMA ADRESİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı
Merkez Kampus 25240 ERZURUM

İletişim E-posta Adresi: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.