Atatürk Orman Çiftliği Logo Yarışması

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ LOGO YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

 1. KONU
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün kurumsal kimliğinin (amblem/logotype) yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak şekilde tasarlanıp, oluşturulması.

2. AMAÇ
Yarışmanın amacı; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün yeni kurumsal kimliğini seçmek, yarışmaya katılan aday tasarımların arasından uygun görülen logo veya amblemi kullanmaktır. Logo Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün misyon ve vizyonuna uygun,devlet kurumu olma niteliğini taşıyan, akılda kalıcı, yaratıcı, aktif, orijinal ve çeşitli medya ortamlarında kullanılabilir yapıda olmalıdır.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
A. Yaş sınırının bulunmadığı yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcıları ile öğrencilere açıktır.
B. Her katılımcı en fazla beş adet çalışmayla yarışmaya katılabilir.
C. Tüm çalışmalar “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” ve “1925” ibareleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Ancak, amblem “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” unvanı tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır. Amblemde, “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ” unvanı açık olarak kullanılabileceği gibi kısaltılmış isim olarak; “A.O.Ç.”den de yararlanılabilir.
D. Çalışmalarda renk (kırmızı ve beyaz ağırlıklı olması tercih sebebidir) ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logonun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trikromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.Ayrıca RGB, CMYK, PANTONE bilgileri de her logo çalışması için mevcut olacaktır. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp, fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir. Ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand ya da CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonlarıyla birlikte CD ortamında sunulacaktır. CD ile birlikte, tasarımcı, yarattığı eserde kullanılan unsurların anlamını A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklayacaktır.
E. Her esere yarışmacı tarafından altı rakamdan ya da harften oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine, CD’nin üzerine ve çıkışın arkasına yazılacaktır. Yarışmacı her eser için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı “RUMUZ” ile “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ LOGO YARIŞMASI” ibaresi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi ve iletişim bilgilerini (adres, telefon ve e-posta) içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Katılımcı formu ve detaylı bilgiye

http://www.aoc.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

F. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın neticesinde, Seçici Kurul herhangi bir eserin, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmaya katıldığı veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada talep hakkı doğurmaz.

G. Eserlerin AOÇ’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir veya seçici kurul ödüle layık görmeyebilir.

H. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

I .Yarışmada dereceye giren tasarımların tüm hakları Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri, kullanılacak olan amblem ve logolarda hiç bir şekilde isim ve hak talebinde bulunamazlar. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

İ. Ödül kazanan tasarımları Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserlerin yüksek çözünürlükteki kopyaları Seçici Kurul tarafından katılımcılardan talep edilebilir. Seçici kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler Seçici Kurul tarafından “yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve “markaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

K. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Logosu olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserlerle birlikte herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş  sayılırlar.

4. TELİF HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren eserinin Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne tam lisans verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ödül alan eseri Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. ESERLERİN TESLİMİ:
Eserler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 10/01/2011 günü saat 17.00’a kadar;

 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kurumsal Logo Yarışması

Gazi / ANKARA
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ :
Son Teslim Tarihi           : 10 /01/2011 
Sonuçların Açıklanması  : 17/01 /2011
Ödül Töreni                  : Sonuçların açıklanmasından sonra duyurulacaktır. 

 Sonuçlar ve ödül töreni bilgileri kamuoyuna, basın ve Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü internet sitesi www.aoc.gov.tr kanalıyla duyurulacaktır.
Ödüller, hak sahiplerine Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

 7. ÖDÜL :
Başarı                           : 6.000 TL
Mansiyon                      : 2.000 TL
Mansiyon                      : 2.000 TL

 Söz konusu ödül paraları logoların tescil işlemleri bittikten sonra kişi sahiplerine yapılacak olan ödül töreninde verilecektir.

Yarışmada ödül alan logolardan herhangi birinde şartnameye uygun olmayan bir durum yasal olarak tespit edilirse ödül miktarı kanuni yollardan geri alınır.

 

8. SEÇİCİ KURUL :
Seçici kurulu belirleme çalışmasını Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü yürütecektir ve belirleyecektir. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

  1. Ömer Bülent ARSLAN                 Atatürk Orman Çiftliği Müdürü
  2. Recep TEZGEL                          TK Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanı
  3. Prof.Dr. Uğurcan Akyüz             Hacettepe Üniversitesi, GSF
  4. Öğr.Gör. Elif Varol Ergen          Hacettepe Üniversitesi, GSF
  5. Doç.Dr. Nadire Şule Atılgan       Gazi Üniversitesi, GSF
  6. Uğur Korkmaz                          Hacettepe Matbaası
  7. Kazım DİRİK                             Ankara Reklamcılar Derneği Eski Bşk.

Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okudum ve bütün koşulları kabul etmekle birlikte Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne süresiz olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından kullanılan eserim için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü eserler için bana, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda eserin Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Logosu olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 ……./….…/2010

    

İmza

 NOT: Sadece bu formu koyacağınız zarfın üzerine “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI” ve altı rakamdan oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.