Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bursları

Burs miktarları, yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

Burs almaya hak kazananların listesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirilerek, ödemeler bu genel müdürlük yapacaktır.

Lisansüstü, doktora sonrası burs almaya hak kazananlar ile kurum başkanı arasında sözleşme yapılacaktır.

Hazırlık sınıfı dahil lisans bursu en fazla beş, yüksek lisans bursu iki, doktora veya buna eş değerdeki eğitim bursu dört yıl süreyle verilmesi karalaştırıldı. Buna karşın yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans bursu en fazla 6 ay, doktora bursları ise en fazla 1 yıla kadar uzatılabilecek.