Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 2013 Öğrenci Tanılama Sınavı

İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2013 ÖZEL VEYA ÜSTÜN YETENEKLİ
ÖĞRENCİLERİ TANILAMA SINAVI BAİVURU KILAVUZU
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için AtaĢehir-İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne
sınavla 24 (Yirmi Dört) yeni öğrenci alınacaktır.
Yapılacak olan “Tanılama Sınavı” bilgi veya baĢarı ölçme aracı değildir. Kalıtsal
veya çevresel faktörlere bağlı kombinasyonlarla oluşmuş hazır bulunuşluk düzeyleri
bakımından üst düzey performans gösterebilen; genel eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü
normal eğitim programlarının bilişsel ve duyuşsal açıdan kendilerini tatmin etmemesi
nedeniyle farklılaştırılmış programlara ihtiyaç duyan bireyleri tarayarak belirleme sürecidir.
A) BAŞVURU KOŞULLARI
1. İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi İçin:
İstanbul İli Anadolu Yakası’nda bulunan resmi veya özel ilkokulların 4.
(Dördüncü) sınıfında eğitim görüyor olmak.
B) BAŞVURU TARİHLERİ
 Başvurular 04/03/2013 – 05/04/2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, son
günün mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir.
C) BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLİR?
 Başvuruyu sınava girmesi öngörülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri yapabilirler.
D) BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1. Sınav Ücreti İşlemleri:
1.1.Bireysel sınav ücreti işlemleri:
İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne baĢvuru yapacak adaylar için:
 Sınava girecek her öğrenci için “Sınav ücreti” olan 35,00 TL.
“Denizbank Moda Ģubesi İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi
3140-2249193-351 No’lu Sınav Hesabı’na (IBAN:TR060013400000224919300001)
Açıklama kısmına Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek yatırılacak1
ve
banka dekontu, başvuru işlemlerini yapacak olan öğretmenlere teslim edilecektir.
1.2.Toplu sınav ücreti işlemleri:
 Okullar, istemeleri halinde, sınava girecek öğrencilerin ücretlerini topluca
yatırabileceklerdir. Bu iĢlem sırasında banka dekontunun açıklama kısmına; sınav
ücreti yatırılan öğrencilerin sayısı ile söz konusu okulun adı ve “Kurum kodu”
bilgileri mutlaka yazdırılacaktır.
1
Sınav ücreti, Denizbank şubelerinden kesinlikle herhangi bir provizyon ücreti ödemeden yatırılacaktır2
2. Elektronik Gözlem Formu Doldurma İşlemleri
2.1.İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne başvuru yapacak adaylar için (Anadolu Yakası);
 Başvuruyu yapacak olan sınıf öğretmenleri, İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’nin,
http://www.istanbulbilsem.meb.k12.tr adlı web sitesinin ana sayfasında bulunan EBaşvuru linkini tıklayarak başvuru paneline ulaşabilirler.
 Başvuru panelinde bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” hanelerine, bağlı bulunulan
okulun, “kurum kodu” girilerek sisteme ulaşılabilir. Özel öğretim kurumları, sisteme
giriş yaparken, kurum kodlarının başında bulunan “999” eklentisini göz önünde
bulundurmalıdırlar.
 Sisteme girildikten sonra “Üstün Yetenekli Çocuğun Özellikleri” adlı yazının
okunması önemle tavsiye edilir. Bu yazının okunduğuna dair “tik”in konmasının
ardından “Başvuru formunu indir” butonu tıklanarak 53 Maddeden oluşan elektronik
gözlem formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra “Gönder” butonuna basılarak
başvuru işlemi tamamlanır. Bundan sonra BİLSEM, gerekli kontrolleri yaparak en
geç1 gün içinde onay işlemini gerçekleştirir.
E) SINAV
1. Sınav GiriĢ Belgesi
Sınava girecek her öğrenci başvuru panelinden indireceği bir “Sınav Giriş Belgesi” ile
sınava girebilecektir. Sınav giriĢ belgesi adrese gönderilmez. BaĢvurunun yapıldığı
internet adresi üzerinden, sınava en geç 1 hafta önce çıktısı alınır. Bu belgede Adaya
ait kimlik bilgileri ile sınav yeri, sınav tarihi, sınav saati bilgileri bulunacaktır.
2. Sınav Süreci
Tanılama sınavı iki aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aĢamada aday öğrenciler; ikametlerine yakın sınav merkezlerinde grup
testine alınacaklardır.
Bu test sonucunda İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne başvuran öğrenciler arasından
başarılı olan kontenjanın 3 katı kadar öğrenci ikinci aĢamada İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi’nde; -bireysel olarak- yapılacak “Zihinsel Performans Testi”ne çağrılacaklardır.3
F) SONUÇLARIN DUYURULMASI
Birinci aşamada yapılacak grup testi sonuçları, AtaĢehir-İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi’nin http://www.istanbulbilsem.meb.k12.tr adlı web sitesinden ilgili link
tıklanarak açılan panele aday öğrenciye ait TC Kimlik Numarasıyla girilerek
öğrenilebilecektir. Grup tanılama sınav sonuç kısmında adayın 2. AĢamaya geçip
geçemediği görülecek ve puan belirtilmeyecektir.
İkinci aşamaya hak kazanan öğrencilere söz konusu panelde İstanbul Bilim ve Sanat
Merkezi’nde yapılacak olan “Zihinsel Performans Testi” için hangi gün ve saate randevu
verildiği görülecektir.
İkinci aşama sınavının alan uzmanları tarafından tamamlanmasının ardından oluşan
puan sıralaması İl Sınav Komisyonu tarafından MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne sunularak İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi’ne(Anadolu
Yakası) kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere ait sınav sonuçları, Genel
Müdürlüğümüzce değerlendirilip kesin kontenjanın onaylanmasının ardından 2013 Yılı
Ağustos Ayı sonunda açıklanacaktır.
G) SINAVA İTİRAZ
Sınava itiraz, sonuçların açıklandığı tarihi takip eden ilk 7 gün içinde yapılabilir.
İtirazlar Tanılama Komisyonu tarafından değerlendirilerek yasal süresi içinde dilekçe sahibine
bildirilecektir. Sınava yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları
dıĢında aday dâhil hiçbir kiĢi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
H) KAYIT İİLEMLERİ
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından söz konusu merkezlere kayıt yaptırmaya
hak kazanan öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri, 02 Eylül-27 Eylül 2013 tarihleri arasında,
randevu usulüyle yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2013 Tanılama Süreci ve Kayıt Takvimi
SIRA
NO YAPILACAK İİ VE İİLEMLER TARİH
1 BaĢvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 04 Mart 2013
05 Nisan 2013
2 Sınav GiriĢ Yerlerinin Elektronik Ortamda Duyurulması 15 Nisan 2013
3 1.Aşama Sınav Tarihi 20 Nisan 2013
4 1.Aşama Sınav Sonuçlarının Elektronik Ortamda İlanı 25 Nisan 2013
5 2.Aşama Test Tarihleri 02-17 Mayıs 2013
6 2.Aşama Test Sonuçlarının Elektronik Ortamda İlanı Ağustos 2013
7 Kesin Kayıtlar 02-27 Eylül 2013
İSTANBUL İL SINAV YÜRÜTME KURULU
İLETİŞİM
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
0212 455 04 00-99 0212 455 06 80 – 0212 455 0681 – 0212 455 0694
0 212 528 10 54 – 0212 519 34 79
[email protected], [email protected],
[email protected]
http://istanbul.meb.gov.tr,
ADRES: Ankara Cad. No: 2 Cağaloğlu Fatih/İstanbul
…………………………………………………………………………………….
İSTANBUL BİLİM VE SANAT MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
0216 455 28 43
0216 455 28 42
[email protected]
[email protected]

[email protected]
http://www.istanbulbilsem.meb.k12.tr
ADRES: Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi 6/2 Ataşehir/İstanbul

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin