ATAŞEHİR ÇEVRE FİLMLERİ

ATAŞEHİR ÇEVRE FİLMLERİ
ULUSAL ÇEVRE KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ
ŞARTNAME

1.AMAÇ
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Konulu Ulusal Kısa Film Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:

a. Türkiye Sineması’na yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlamak ve çevreye olan duyarlılığı sinema alanında da göstererek, çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayan çalışmalar yapmak,

b. Küresel iklim değişikliğinin hızla yaşandığı günümüzde çevre sorunlarının gerek ulusal gerekse evrensel boyuttaki etkilerine dikkat çekmek, toplumda bu sorunlara kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin bulunmasının gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak,

c. Yarışmaya katılacak eserlerle; küresel iklim değişikliğine, nesli tükenmekte olan canlılara, geri dönüşümün önemine, hızla yok olan ormanlara, termik ve hidroelektrik santrallerin doğal yaşama etkilerine ve dünyamızı tehdit eden diğer çevre sorunlarına dikkat çekmek,

d. Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturmak,

e. Yarışma organizasyon süresince kamuya açık sinema atölyeleri düzenleyerek bu alana ilgi duyan kişilere destek ve yardımcı olmak.

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmaya, 2014-2016 yılları arasında yapılmış çevre konulu filmler katılabilmektedir.

b. Yarışmaya 30 dakikadan uzun olmayan kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türünde filmler başvurabilir.

c. Yarışmaya profesyonel ve amatör olmak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Herhangi bir kategorideki başvuru sayısı 10 filmden az olursa, yarışma yürütme kurulu o kategorideki yarışmayı iptal edebilir.

d. Yarışmaya en fazla 2 film ile başvurulabilir.

e. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

f. Ön değerlendirme sonucunda her kategori için en az 5, en fazla 10 filmi aday gösterilir.

g. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş yapımlar başvurabilir. Ön değerlendirme için MP4 formatında (en az 15 mbit/sn) veri dosyasının Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb. bir platform aracılığıyla gönderilmesi ya da taşınabilir disk ile yarışma ofisine ulaştırılması gerekmektedir.

h. Online platformlar (Vimeo, Youtube vb) aracılığıyla gönderilen filmlerin indirilmeye uygun bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

ı. Filmin yapımcısı veya yönetmenlerinden en az birinin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

i.Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.

j. Ataşehir Çevre Konulu Ulusal Kısa Film Yarışmasına daha önce başvurmuş olan eserler tekrar başvuru yapamaz, başvuru yapılsa da değerlendirmeye alınmaz.

k. Başvurular yarışma Internet sitesindeki yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilen formun çıktısı imzalanarak, en geç 25 Nisan 2016 Pazartesi (dahil) gününe kadar yarışma adresine ulaştırılmalıdır.

Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki materyallerin de filmlerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen materyallerin 25 Nisan 2016 tarihine kadar info@atasehirkisafilm.com adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne filmin adının yazılması gerekmektedir.

İstenilen Materyaller:

1. Yönetmenin özgeçmişi (En fazla 100 kelime),
2. Yönetmenin filmografisi,
3. Yönetmenin fotoğrafı (300dpi),
4. Filmin görselleri (2 adet) (300dpi),
5. Filmin sinopsisi ( En fazla 100 kelime)

l. İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, başvuru tamamlanmış sayılmaz.

m. Başvuran yapıtlardan, katılım koşullarına uygun bulunmayanlar ön jüri tarafından değerlendirmeye alınmaz.

n. Yarışmaya katılan filmlerin ön seçiminin ardından sonuçlar 09 Mayıs 2016 tarihinde yarışmanın web sayfasından duyurulacaktır.

o. Yarışmaya başvuran filmler yarışma arşivinde saklanacaktır.

3.ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra arşivde bulunan kopyalar ulusal kültürel gösterimler için kullanılabilir. Bu durumda, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene bilgi verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, filmin yasal sahibine telif ödenir. Filmler, yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istenirse, yapımcı ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olunacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

c. Filmin orjinal olmaması, başka bir filmin kopyası olması, başka filmlerden parçalar kullanılmış olması ve benzeri durumlar ya da müzik kullanımına ilişkin doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli görüldüğü takdirde filmin yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda ödül geri alınabilir.

d. Filmler izleyiciye ve ön jüriye, yarışma yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında yürütme kuruluna ya da salon yetkililerine salon seans ya da program değişikliği önerilemez.

4. ANA JÜRİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Ana jüri 5 kişidir ve sinema sanatçıları, film yapımcıları, akademisyenler, sinema yazarları ve farklı disiplinlerden kişiler arasından yarışma yürütme kurulunca seçilerek oluşturulur.

b. Jüri ödüllere ilişkin kararlarını, yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara göre saptar.

c. 5 kişiden oluşan jüri, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

5. ÖDÜLLER

a. Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması’nın dalları ve ödüller şunlardır:

Profesyonel Kategori
Birincilik Ödülü – 15.000 TL
İkincilik Ödülü – 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 7.000 TL
Jüri Özel Ödülü – 3.000 TL

Amatör Kategori
Birincilik Ödülü – 7.000 TL
İkincilik Ödülü – 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 2.000 TL
Jüri Özel Ödülü – 1.000 TL

b. Ödül alanlara plaket ve belgesinin yanında para ödülü verilir.
c. Jüri toplam ödül miktarını paylaştırmaya mecburdur.
d. Jüri gerekli gördüğü takdirde ödül miktarlarını ve derecelendirmeyi değiştirme yetkisine sahiptir.
e. Jüri özel ödül verebilir ve ödülleri paylaştırabilir.

6. YETKİ

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ataşehir Belediyesi Çevre Konulu Film Yarışması Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hakkında yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ

ESR FİLM YAPIM

Şahkulu Mahallesi İlk Belediye Caddesi No: 2/8
Arkadaş İşhanı Kat:3 34421
Tünel, Beyoğlu – İSTANBUL

Tel: +90 212 2938277
Faks :+90 212 2938275
E-posta: info@atasehirkisafilm.com

http://www.atasehirkisafilm.com/index.php