Atakum Bilim Şenliği

“Atakum Bilim Şenliği” projemizin amaçları; bilimsel düşünmenin neden gerektiğini aktarmak, toplumumuzun her kesiminden bireylerin bilim yapma sürecine katılma cesaretlerinin arttırılmasını kazandırmak, toplumda bilime yönelik olumlu tutum ve davranışlar geliştirebilmek, olay ve kavramların anlaşılmasında bilimsel bakış açısı kazandırabilmek, insanların bilime ve bilim insanına ilgilerini artırmaktır. Toplumun gerçek hayatta sorunlara çözüm bulunmasına yönelik olarak bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini daha iyi anlatabilmek için eğlenceli etkinliklerle buluşmasını sağlamak, bilimsel ve teknolojik bakış açılarında kalıcı ve olumlu bir iz bırakmak ve en önemlisi bilimsel okur-yazarlığın etkinlik boyunca öğrencilere kazandırabilmeyi sağlamaktır.

Belirtilen bu amaçlar doğrultusunda yapacağımız “Atakum Bilim Şenliği”, TÜBİTAK 4007 çağrı alanlarından; Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Alanları, Tarımsal Bilimler ve Sosyal ile Beşeri Bilimler alanlarını kapsamaktadır. 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Atakum Çobanlı İskelesinde yapılacak olan şenlikte planlanan etkinlikler ; gözlem, atölye çalışmaları, İçeriği oyunlar yoluyla aktaran etkinlikler, İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler Drama, tiyatro ve sahne şovları, Sergi ve gösteriler, söyleşi, seminer, panel vb., grup çalışmaları, deneysel çalışmalar ve etkileşimli uygulamaları içeren 22 atölye çalışması ve 107 etkinlik planlanmıştır.

“Atakum Bilim Şenliği” projemiz, bilimin farklı alanlarını içeren etkinlikleri toplumun her kesiminden ve yaş grubundan farklı birikimlere sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirecek, her insanda bulunan merak ve araştırma duygusunu ortaya çıkarmayı hedeflemekte olup, Proje kapsamında atölyelere 9000 öğrencinin katılımı yanında 1000 civarında kişinin aktif katılımcı olması ve en az bir etkinlikte yer alması hedeflenmektedir

Amaçlarımız

Yaygınlaşmak
Bilimsel amaçlı yarışma ve etkinlikleri yaygınlaştırmak ve teşvik etmek.

Keşfetmek
Çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek.

Destek
Öğrencilere gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmak.

Atölyelerimiz
TÜMÜ

ROBOTİK ATÖLYESİ

BİLİMİN REHBERLERİ ATÖLYESİ

DRAMA ATÖLYESİ

TEKNO-BİLİŞİM ATÖLYESİ

3D TASARIM ATÖLYESİ

ASTRO-FİZİK ATÖLYESİ
ORFF-SHULWERK RİTM ATÖLYESİ

MONTESSORİ ATÖLYESİ

KİMYA ATÖLYESİ

TARIM BİLİMLERİ ATÖLYESİ

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİ

EĞLENCELİ FEN DENEYLERİ ATÖLYESİ

BİYOLOJİ ATÖLYESİ

KİMYA ATÖLYESİ

EBRU ATÖLYESİ

SANAT ATÖLYESİ

BİLİME İLK ADIMLAR ATÖLYESİ

TASARIM ATÖLYESİ

UÇAKLARIMI TASARLIYORUM ATÖLYESİ

MATEMATİK ATÖLYESİ

OYUNLARLA MATEMATİK ATÖLYESİ

SPOR ATÖLYESİ

STEAM ATÖLYESİ

http://atakumbilimsenligi.com