ATA YA SAYGI ZİNCİRİ ULUSLARARASI AFİŞ TASARIM YARIŞMASI

KADIKÖY BELEDİYESİ GÖNÜLLÜLERİ
ULUSLARARASI AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. TEMA
“9’U 5 GEÇE ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA “YURTTA SULH CİHANDA SULH”

2. AMAÇ
• Ulu önder Atatürk’ü anlamak, fikirlerini geleceğe taşımak,
• Genç nesillerimizin onun gösterdiği aydınlık yolda yürüyerek, barışa sahip çıkmasını sağlamak.
• Dünya lideri olarak, evrenselleştirmek.
• Her yıl yapılması düşünülen, Ata’ya Saygı zinciri etkinliği ile anmak,
• Töreninin yaygınlaşmasını ve katılımın artmasını sağlamak,
• Seçici kurul tarafından ödül almaya hak kazanan afişlerin bastırılmasını sağlamak, sergilemeye değer bulunan afişlerin bir sergiyle halka tanıtılmasını sağlamak, birinci gelen afişin 9’u Beş Geçe Saygı Zinciri duyurularında, bilboardlarda kullanmak.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
a. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır.
b. Yarışmaya, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilinir.
c. Yarışmaya katılanlar Kadıköy Belediyesi gönüllü konseyine vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda;
afişlerin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser yada eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini; ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Ödül ve sergileme verilirse iptal edilir.)
d. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Kadıköy Belediyesi’ne ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. Kadıköy Belediye’si yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, cd, video ve diğer ortamlara alarak, yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
e. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
f. Afiş’te kullanılacak teknik ve renk kullanımı serbest olup, genel matbaalarda kullanılabilen dört renk çerçevesinde tasarım yapılmalı
g. Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesajlar olarak “9’u 5 geçe Ata’ya Saygı Zinciri” ve tema olarak
“Barış” veya “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözcük veya cümleleri (hangi ülke dillerinde olursa olsun) kullanılmalıdır.
h. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe İllustratör, Macromedia, Freehand, Corel, Adobe Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış olarak, CD’de teslim edilecek veya kargo ile belirtilen adresimize gönderilecektir. (50x70cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi / gönderilmesi gerekmektedir.
i.Kadıköy Belediyesi, herhangi bir etkinliğinde, gerekli gördüğü takdirde, kendi logosunu veya sponsor vb. gibi katılım ortaklarının logosunu afiş üzerinde kullanabilir.
j. Afişler, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi sekreterliğine belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen yarışmaya dahil edilmeyecektir.
k. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.
l. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; paket üzerine ve afişin arkasına yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile Ata’ya Saygı Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret, yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, eğitim aldığı veya mezun olduğu kurumun adı, öğrenci kimlik fotokopisi, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ
Son teslim tarihi: 27 Eylül 2013
Jüri değerlendirmesi: 26 Ekim 2013
Sonuçların açıklanması: 28 Ekim 2013
Sergileme: 10-17 Kasım Derece alan afişlerin Sergilemesi
• Caddebostan Kültür Merkezi
• Kozyatağı Kültür Merkezi sergi salonu
• Moda Deniz Kulübü
• Süreyya Operası Sergi Salonu
• Bostancı Gösteri Merkezi
Ödül alma; 10 Kasım 2013
• Bostancı Gösteri Merkezi

Gezici Sergi
10 Kasım Ata’ya Saygı Zinciri sonrası tüm eserlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Sonuçlar belirtilen tarihten itibaren Kadıköy Belediyesi internet sitesi ve basın yayın kuruluşları aracıyla gerçekleştirilecektir.

5. ÖDÜL

1. Mac book pro 15 inc
2. İmac
3. Apple Ipad retina wf
4. Mansiyonlar
İlk üç dışında 10 yarışmacıya plaket
5. Sergilemeye değer eserler
Kadıköy Kitabı

6. SEÇİCİ KURUL (Soyadı Sırasıyla)
• Yard. Doç. Dr. Doğan Arslan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
• Doç. Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Yeditepe Üniversitesi Grafik Bölümü)
• Turgut Erentürk (Grafik Tasarımcısı, Grafikler Meslek Kurulu Üyesi )
• Aydın Erkmen (Grafik Sanatçısı, Yazar)
• Prof. Dr Nazan Erkmen (Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
• Günseli Kato (Minyatür ve Geleneksel Sanat Yorumcusu Öğretim Görevlisi)
• Ebru Korali (Marka Sokak, Direktör)
• Emre Noyan (Kreatif Direktör)
• Av. Selami Öztürk (Kadıköy Belediye Başkanı)
• Yard. Doç. Dr. Mahmut Soyer (Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin