AT KESTANESİNDEN GELEN BEYAZLIK

PROJENİN ADI:AT KESTANESİNDEN GELEN BEYAZLIK

PROJENİN AMACI:

Çamaşır suyu yerine kullanılabilecek, doğayı kirletmeyen, At kestanesinden beyazlatıcı elde etmek.

GİRİŞ: At kestanesi,Sapindaceae familyasından Aesculus cinsinden ağaç ya da çalı formundaki kışın yapraklarını döken türlerin ortak adı.

Yapraklaruzun saplı ışınsal tüysü 5-9 yaprakçıklı olup el görünüşünde kenarları dişli ya da düzdür. Sapı uzundur. Dizilişi karşılıklı; kenarları düz veya dişlidir. Çiçekleri bir evcikli ya da erdişidir. Bileşik salkım kuruluşundadır. Dik duran uzun bir eksen etrafında toplanmıştır.Meyveüzeri dikenli veya düz büyük bir kapsüldür.

Çamaşır Suyu

q Çamaşırdaki kir ve lekelerin çıkmasına yarayan ya da çamaşırı beyazlatan,özel olarak hazırlanan kimyasal sudur.

q Kimyasal formülü,NaOCl;kimyasal adı,sodyum hipoklorit veya sodyum hipoklorür.

Bulaşık,fayans,ıslak zemin,banyo ve tuvalet temizliğinde ve hijyen amacıyla kullanılan kimyasal bir maddedir

Bilinen beyazlatıcılar (ağartıcılar), Hidrojen peroksit (H2O2) ,Sodyum hipoklorit (NaOCl) ,Sodyum perborat mono hidrat(NaBO3.H2O), Sodyum perborat tetrahidrat (NaBO3.4H2O) , Sodyum perkarbonat (2Na2CO3.3H2O2) gibi bileşiklerdir.

ÇAMAŞIR SODASI

Çamaşır sodası Na2CO3(sodyum karbonat) olarak bilinen bazik bir tuzdur.Çamaşır sodası suya atıldığında, NaOH bazını oluşturur.Oluşan NaOH yağ ile tepkimeye girerek, sabun ve gliserin oluşturur.Çevreye zarar vermez.

ÇAMAŞIR SUYU

Beyazlatıcı maddeler dir.Klorlu çamaşır suları, hipo kilirit asitin %5 lik çözeltisidir. Ucuzdur. Renkli çamaşırlarda kullanılmazlar.Oksijenli çamaşır suları, pahalıdır. Çamaşırları fazla yıpratmazlar ve her renk çamaşırda kullanılır

Projemiz, kimyasal ağartıcılar yerine doğal ve çevreyi kirletmeyen ağartıcı üretmeyi hedeflemektedir

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1)At kestaneleri öğültüldü.

2) Öğütülmüş at kestanelerinin üzerine su konularak özünün çıkması sağlandı.

3) Üç ayrı kaba su konuldu.

4)1. kaba hiç ekleme yapılmadı.2. kaba sodyum hipoklorik eklendi.3. kaba da aesculus hippocastanum suyu eklendi.

5)Bu üç ayrı kaptaki sıvılara kirli tül daldırılıp bekletildi.

6) Bir gün sonra tüller durulanıp karşılaştırıldı.

PROJE TAKVİMİ:

Ekim 4. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 1. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 2. hafta – proje ile ilgili çalışmalar

Kasım 3. hafta – proje konusunun seçimi

Kasım 4. hafta – kaynak taraması

Aralık 1.hafta – projenin hazırlanması

Aralık 2.hafta – projenin hazırlanması

Ocak 2.hafta – projenin rapor olarak yazılır

Ocak 3.hafta – proje başvurusunun yapılması

KULLANILAN YÖNTEMLER: Bilimsel işlem basamaklarına uygun olarak hazırladığımız projemiz. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme , karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme yöntemleri kullanılmıştır.)

SONUÇLAR,SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

3 adet kaba sırasıyla su, sodyum hipoklorikli su ve aesculus hippocastanumlu su konuldu. Kirli tül parçaları bu sıvılarda bekletildi. Durulamanın sonucunda , aeculus hippocastanum katkılı suda bekletilen tülde en az sodyum hipoklorik katkılı suda bekletilen tül kadar beyazlama gözlendi. Sodyum hipoklorik katkılı suda bekletilen kumaş da yıpranma gözlendi ancak aeculus hippocastanum katkılı suda bekletilen kumaşta yıpranma gözlenmedi.

PROJE BÜTÇESİ: 5TL

İLGİLİ KAYNAK:

tr.wikipedia.org/wiki/At_kestanesi

http://www.solverkimya.com/site/makaleler/deterjan-makaleleri/agarticilar.html

http://www.tetikgroup.com/nm-Endustriyel_Camas%C4%B1r_Tozu-cp-128