Astsubaylar Çocuklarına Burs

öğrenci burs
burs başvuru

Kısa adı TEMAD olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Gölcük Şubesinin 22 EKİM 2014 tarih ve 359 sayılı toplantısında alınan karar gereği yüksek öğrenim öğrencilerine öğrenim bursu verilmesi kararı alınmış ve aşağıda şartları taşıyan öğrencilere düzenli olarak burs verme kararı alınmıştır. Burs verilecek öğrenci sayısı ve verilecek bursun miktarı burs verme heyeti tarafından belirlenecektir.

Burs verme heyeti Şube başkanının başkanlığında, yönetim kurulunun belirleyeceği daimi üyelerden oluşan toplam beş kişilik bir heyetten oluşacaktır.

Burs duyurusu dernek veb sitesi ve mesaj sisteminden duyuru yapılacak olup gerek duyulduğunda Üniversitelerin öğrenci işleri ile de koordine kurulacaktır.

Oluşturulan burs verme değerlendirme heyeti müracatları inceleyip gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra nihai onay için dernek yönetim kurulunun onayına sunacaktır.Yönetim kurulu uygun görüp onayladıktan sonra burs verme işlemine başlanacaktır.

BAĞIŞLARINIZ İÇİN :TEB Gölcük Şb: İBAN TR07 0003 2000 2170 0000 0283 92
NOLU HESABI KULLANABİLİRSİNİZ.
DEKONTUN AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE BURS YAZMANIZ YETERLİ OLACAKTIR.

BURSİYERLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
T.C. Vatandaşı olmak.
ASTSUBAY çocuğu olmak.(Burs verilecek öğrencilerin toplam % 10 u kadar meslektaşımız olmayan öğrencilere verilecek.)
Burs alacak öğrencinin velisinin TEMAD üyesi olması ve aidatını ödemiş olması gerekir.( Emekliler için )
Derneğimiz bursları, her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran Üniversite lisans öğrencileri için geçerlidir. Hazırlık sınıfı hariç.
Çalışkan ve maddi desteğe ihtiyacı olmalıdır.
Yüz kızartıcı suç işlememiş olması. Öğrencinin sınıfını geçtiğini belgelemesi.
Bursiyer derneğimizden başka ancak bir kurumdan burs alabilir, birden fazla almamalıdır.
Burslar bir yıllık olup 10 ay üzerinden tahsis edilir. İkinci ve müteakip yıllarda da devam edip etmeyeceği yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Burs tutarı öğrencinin banka hesabına her ay yatırılır.
Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstren, Açık öğretim, lisansüstü, uzaktan öğretim lisans programlarında okuyanlar burslarımızdan yararlanamaz. (Vakıf üniversitelerini tam burslu kazananlar hariç.)
Tüm şartlar eşit ise öğrencinin okul başarı puanına ve ailenin diğer çocuklarının üniversitede okuyup okumadığına bakılır. Nihai kararı yönetim kurulu verir.
Burs müracaatları her yıl 1-20 EYLÜL arası yapılır.
Verilecek burs miktarı ve sayısı her yıl yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
BURSİYERLERDEN İSTENECEK BELGELER :
Öğrenim durumunu gösterir öğrenci belgesi.
Vukuatlı nüfüs kayıt örneği.
Velisinin TEMAD üyesi olduğunu gösterir TEMAD kimlik kartının fotokopisi.
İki adet resim.
Aile gelir belgesi. (Anne ve Baba için ayrı ayrı.)
Öğrenci adına açılmış banka hesabı nosu ve hesap cüzdan fotokopisi.

BURS BAŞVURULARI 1-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR BAŞVURULARLA İLGİLİ BİLGİLERİ http://www.temadgolcuk.org/burs ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ.