Astronomiyi Öğrenelim-Uzayı Keşfedelim Kampı 3

Astronomiyi Öğrenelim-Uzayı Keşfedelim Kampı 3

Öğrencilerin doğa ile ilgili olduğu gibi evren, astronomi ve uzay gibi konularda da bilgi yapılarını doğru yapılandırmalarının yanı sıra bu konulara ilgi duymalarının sağlanması önemlidir. Ayrıca, yaygın olarak ta, günümüzde Aya yolculuk, uzay turizmi v.b. konulardan söz etmeye başlasak bile astronomi ve uzaya ilişkin bilgilerin sınırlı, algıların ise bilimsel gerçekliği yansıtacak yönde olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin doğayı ve evreni tanımaya başladıkları düzenli bir eğitim alanı olarak ilköğretim eğitiminde dahi evrendeki yuvamız Dünya ile ilgili olarak bile öğrencilerde yanlış kavramalar görülmektedir. Bu projenin amacı, özellikle ilk ve ortaokul programlarımıza yönelik ve günlük yaşamda bilimsel okuryazarlık düzeyinde Astronomi ve Uzay ile ilgili konularda farkındalık oluşturmak üzere bilim kampında etkinlikler yapmak ve gökyüzü gözlemi yapmaktır.

Hedef Kitle
Araştırmanın hedef kitlesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aydın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aydın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar ve MEB’na bağlı okullarda öğrenim gören 10-13 yaş arası çocuklar olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Aydın ilinde bulunan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile görüşülerek 10-13 yaş arası etkinliğe katılmaya istekli 30 çocuk ve MEB’e bağlı okullarda öğrenim gören ve 10-13 yaş arası etkinliğe katılmaya istekli 30 çocuk önerilen projenin hedef kitlesidir. Proje kapsamında yapılacak olan “Astronomiyi Öğrenelim – Uzayı Keşfedelim kampı” isimli bilim kampımızda amaç dezavantajlı çocukların da sadece özel okulların öğrencilerine sunduğu yaz okulu imkanından bu proje kapsamında yararlanabilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda katılımcıların eğlenerek ve öğrenerek gökyüzünü tanımaları sağlanmış olacaktır.

Proje Ekibi

Doç. Dr. Hilal AKTAMIŞ (Yürütücü)

Doç. Dr. Esin ACAR (Uzman)

Arş. Gör. Emrah HİĞDE (Uzman)

Etkinlik bilgileri web sitesinde güncellenecektir.

http://www.site.adu.edu.tr/astronomicocuk/