Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

Katılım Şartları
• Branşı;
Fen Bilimleri Öğretmeni-Sınıf Öğretmenliği-Matematik Öğretmeni ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan öğretmenler başvurabilir.

TÜBİTAK, 8 Aralık 2017 tarihli Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 2017 – 2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak  “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” başlığıyla başvurduğumuz projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

4005 programı öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda kurgulanmış projeye katılımcı olarak, projenin hedef kitlesi sınıf öğretmenleri ve ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinden oluşmaktadır. Gönüllülük esasına göre yapılacak başvurularda ağırlıklı olarak Fen Bilgisi öğretmenleri tercih edilecektir. Bununla birlikte, müfredat programında astronomi konularını öğretmekle yükümlü olan sınıf öğretmenleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin de başvuru sayılarına bağlı olarak proje ekibi tarafından orantılı bir şekilde seçimi yapılacaktır.  Proje katılımcıları seçilirken elektronik olarak başvuru formu oluşturulacak ve projenin web adresinden yayınlanacaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
(Proje Yürütücüsü)  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi SAMSUN

 

 

Tarih: 30 Temmuz – 03 Ağustos 2018

Yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi

Proje: Prof. Dr. Hüseyin KALKAN ( Proje Yürütücüsü ) ve çok sayıda araştırmacı, eğitmen

ve rehberin katılımıyla gerçekleşecektir.

 

Başvuru:
E-Mail: kalkanh@omu.edu.tr

Not: Konaklamalar Samsun Grand Atakum Hotel’ de yapılacaktır.
        Katılımcıların yol hariç diğer giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

 

        Proje Özeti

Ülkemizin farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerinde yaşayan ortaokul düzeyindeki 3478 öğrencinin sordukları sorulardan yola çıkarak, onların temel bilgi düzeyleri ve en çok ilgi duydukları alanları belirleyip, bu alanlar içerisinde temel bilimler ile ilgili kavramların yerinin ne olduğunu belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında fen bilimlerinin oranı yaklaşık %18,5 olarak bulunmuş ve bu oranın da %51.7’si Astronomi, %22.1’i Biyoloji, %12,8’ü Fizik, %8.7’si Matematik ve %4.7’si de Kimya olarak saptanmıştır. Fen bilimleri içerisinde en çok merak edilen konu Astronomi olmasına rağmen yapılan birçok araştırma, ülkemizde astronominin temel kavramlarının, dolayısıyla da fen alanındaki temel konuların hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından öğretilmesinde ve kavranmasında büyük problemler olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu proje, öğretmenlerimizin bilgi ve kavrama düzeylerinde eksik oldukları ve öğretmekte zorlandıkları temel astronomi konularının öğretimi için basit modeller geliştirerek, bunların temel astronomi konularının öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılması üzerine kurgulanmıştır.

Proje, temel astronomi konularını öğretmekle mükellef olan projeye gönüllü olarak katılacak ilköğretim öğretmenlerini kapsamaktadır. Katılımcıların temel astronomi kavramlarına yönelik olarak öğrenme etkililiğinin ortaya konulabilmesi için nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılacaktır

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi (OMÜAM) 2003 yılında ülkemizin ilk astronomi merkezi olarak kurulmuş ve bünyesinde ayna çapı 35 cm olan bir gözlemevi, 36 kişilik 7 m çaplı bir planetaryum ve çok sayıda temel astronomi konularının uygulamalı olarak öğretilebileceği modeller bulunmaktadır. Projedeki etkinlikler, OMÜAM’da bulunan modeller ile katılımcıların temel astronomi konularının kolay bir şekilde kavratılmasında kullanabilecekleri basit model geliştirilmesi ve onların uygulamaları üzerine planlanmıştır. Bununla birlikte, proje kapsamında gerçekleştirilecek gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyet sayesinde, temel astronomiye karşı bir heyecan oluşturularak geniş öğrenci kitlelerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

 

Başvuru Formu ve Etkinlik Programı için Tıklayınız