Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi II

Öğretmen Eğitimi

TÜBİTAK, 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 2018/2 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen 19 proje arasında “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi II”başlıklı projemiz ikinci defa desteklenmeye değer bulunmuştur.

 

4005 programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projenin hedef kitlesi; gönüllü olarak başvuran öğretmenler arasından ağırlıklı olmak üzere ortaokul fen bilimleri öğretmenleri, ortaokul matematik eğitimi öğretmenleri, fizik eğitimi öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenleri ile fen bilimleri eğitimi alanındaki lisansüstü öğrenciler, eğitim fakülteleri fen bilgisi alanında çalışan akademisyenler ve bilim merkezlerinde çalışan ilgili elemanlar başvuru sayılarına bağlı olarak proje ekibi tarafından orantılı bir şekilde seçimi yapılacaktır. Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden  40 gönüllü katılımcı seçilecektir.

Proje için başvurular https://astronomiegitimi.net sayfasından yapılarak başvuru formu oluşturulacak ve projenin web adresinden yayınlanacaktır.

Saygı ve Sevgilerimle.

 

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
(Proje Yürütücüsü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim FakültesiSAMSUN

e-mail: kalkanh(at)omu.edu.tr

 

 

Proje Tarihi: 26– 30Haziran 2019

Projenin Yapılacağı Yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi

Başvuruadresi: https://astronomiegitimi.net/

Not: Proje, Prof. Dr. Hüseyin KALKAN ( Proje Yürütücüsü ) ve çok sayıda araştırmacı, eğitmen ve rehberin katılımıyla gerçekleştirilecek olup, konaklamalar Samsun Grand
Atakum Hotel’ de yapılacaktır.Katılımcıların yol hariç diğer giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

 

Proje Özeti

Temel bilimler eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan astronomi, M.Ö. 4000’lerden başlayarak günümüze değin “doğa-insan” ilişkisinin odağında yer alarak, tarihsel süreç içinde temel bilimlerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde en büyük tetikleyici nedenlerden biri olmuştur. Birçok gelişmiş ülke eğitim programlarındaki fen eğitimlerini temel astronomi konularını baz alarak öğretme yöntemine gitmektedirler.

Bu çerçevede ülkemizde de, 3478 öğrencinin sordukları sorulardan yola çıkarak, onların temel bilgi düzeyleri ve en çok ilgi duydukları alanları, bu alanlar içerisinde temel bilimlerin yerinin ne olduğunu belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında fen bilimleri %18,5 bulunmuş ve bu oranın da %51.7’si Astronomi, %22.1’i Biyoloji, %12,8’i Fizik, %8.7’si Matematik ve %4.7’si de Kimya olarak saptanmıştır.

Fen bilimleri içerisinde en çok merak edilen konu Astronomi olmasına rağmen yapılan birçok araştırma, ülkemizde astronominin temel kavramlarının, dolayısıyla da fen alanındaki temel konuların hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından öğretilmesinde ve kavranmasında büyük problemler olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu proje, öğretmenlerimizin eksik oldukları ve öğretmekte zorlandıkları astronomi konularının öğretimi için basit modeller geliştirerek, bunların astronomi konularının öğretiminde kullanılması üzerine kurgulanmıştır.

Projeye fen bilimleri ağırlıklı olmak üzere ortaokul öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri ve ilgili öğretim elemanları katılacaktır. Katılımcıların temel astronomi kavramlarına yönelik olarak ön bilgilerini ve proje sonrasındaki son bilgilerini ortaya koyabilmek içinçalışmalar yapılacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi (OMÜAM) 2003 yılında ülkemizin ilk astronomi merkezi olarak kurulmuş ve bünyesinde ayna çapı 35 cm olan bir gözlemevi, 40 kişilik 7 m çaplı bir planetaryum ve çok sayıda temel astronomi konularının uygulamalı olarak öğretilebileceği modeller bulunmaktadır. Projedeki etkinlikler, OMÜAM’da bulunan mevcut modeller ile katılımcıların temel astronomi konularının kavratılmasında yenilikçi yöntemler kullanılarak modeller geliştirilmesi ve onların uygulamaları üzerine kurgulanmıştır.

Bununla birlikte, proje kapsamında gerçekleştirilecek gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyet sayesinde, temel astronomiye karşı bir heyecan oluşturularak geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one + eight =