Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriASMA BUDAMA ATIĞI BİYOÇAR

ASMA BUDAMA ATIĞI BİYOÇAR

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

ASMA BUDAMA ATIĞI BİYOÇARI İLE SULU ORTAMDAN
BİYONUTRİENT VE MİKROORGANİZMA GİDERİMİNİN
ARAŞTIRILMASI

Öğrenci: ZEYNEP BÜŞRA TİLKİ Öğrenci: ELA NUR AKKOCA
Danışman: UMUT GÖNEN

Su kaynaklarının biyonutrient (nitrat, fosfat) ve mikroorganizma içeriği,
içme ve sulama suyu olarak kullanımları dolayısıyla insan sağlığını
doğrudan ilgilendirmektedir. Bu bağlamda su kaynaklarından nitrat,
fosfat ve mikroorganizma giderimi ile ilgili çalışmaların faydalı
olacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte biyokütle atıklarının geri
dönüşüm çalışmalarının da ayrıca önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Proje çalışmasının amacı biyokütlenin etkin geri dönüşümünü
sağlamak açısından, ülkemiz için önemli biyokütle atıkları arasında yer
alan ve sınırlı çalışmaya konu olmuş asma budama atıklarının
karbonizasyonu ile biyoçar elde etmektir. Çalışmanın bir diğer amacı
da elde edilen biyoçarın sulu ortamlardan nitrat/fosfat gibi nutrientleri
ve mikroorganizmaları giderme potansiyelini araştırmaktır.
Araştırmanın sonuçları karbonize edilmiş asma budama atıklarının su
ortamından nitrat, fosfat ve mikroorganizma giderebilme potansiyeline
sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın verileri, aktive edici
ajanların da kullanılması, farklı temas süreleri ve pH’ı uygulamaları ile
optimizasyon işlemleri yapılarak ileri çalışmalarda yeniden ele
alınabilir. Çalışma kapsamında elde edilen biyoçarın çalışmada ele
alınmamış farklı kirleticilerin (boyar madde, ağır metal vb.) giderimi
çalışmaları yapılabilir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.