Askeri Kara Araçları Yarışması

1. YARIŞMA ŞARTLARI ve KATEGORİLER
1.1. KATEGORİ I
Dünya Savaşları Askeri Araçları (Kod: 1K)
1914 ile 1945 yılları arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış tüm paletli, yarı paletli, tekerlekli askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / rezin /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

1.2. KATEGORİ II
Modern Askeri Araçlar (Kod: 2K)
1945 yılı sonrasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış tüm paletli, yarı paletli, tekerlekli askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / rezin /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
1.3. KATEGORİ III
Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Araçları (Kod: 3K)
1909 yılı ile günümüz arasında Türkiye veya dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait, paletli, yarı paletli veya tekerlekli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/35 ölçek ve daha büyük ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / rezin /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Bu kategoride sadece birincilik ödülü verilecektir.

1.4. KATEGORİ IV
1/72 Ölçek Askeri Kara Araçları (Kod: 4K)
1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış paletli, yarı paletli, tekerli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/72 ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / rezin /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
Bu kategoride sadece birincilik ödülü verilecektir.

1.5. KATEGORİ V
1/48 Ölçek Askeri Kara Araçları (Kod: 5K)
1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde görev yapmış paletli, yarı paletli, tekerli tüm zırhlı ve zırhsız askeri araçları kapsar.
Bu kategoriye 1/48 ölçekteki, hazır olarak satılan, plastik / rezin /metal gibi temel malzemelerle üretilmiş, her türlü detay setiyle detaylandırılmış maketler katılabilir.
Referans olarak maket yapım kılavuzunu göstermek şart değildir.
Maketler üzerinde her türlü figür kullanılabilir. Ancak kullanılan figürler değerlendirmeye alınmayacak, tüm değerlendirme sadece araç üzerinden yapılacaktır.
Yarışmaya katılacak araçlar için zemin şartı bulunmamaktadır. Kullanılacak zeminler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

1.7. KATEGORİ VI
Ölçekli Canlandırma (Diorama) (Kod: 6K)
1914 yılı ile günümüz arasında dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir yerinin gerçek veya hayali canlandırması. Bu canlandırmalarda en az bir adet zırhlı veya zırhsız askeri kara aracının yer alması esastır.
Bu kategoriye zemini el yapımı veya hazır olarak satılan, her türlü malzeme kullanılarak üretilmiş, bütün ölçeklerdeki canlandırmalar katılabilir.
Canlandırma üzerinde askeri araçla birlikte mevcut olabilecek her türlü; figür, ekipman, silah, bina, bitki, hayvan, yüzey şekilleri ve jeolojik yapılar gibi, unsurlar değerlendirmeye alınacaktır.
15×15(cm)’ den küçük, sadece düz zemin kullanılmış. Bina, doğa veya yer şekili gibi unsurların en az birini ihtiva etmeyen. 2 veya daha az figür kullanılmış, canlandırmalar bu kategoriye dahil edilmeyecek ve üzerinde yer alan araç esas alınarak, uygun kategoriye yarışma kurulu tarafından kaydırılacaktır.
Genel değerlendirme kriterlerine ilave olarak, bu kategorinin değerlendirme kriterlerine aşağıda yer alan maddeler ilave edilmiştir:
– Konu ve kurgu
– Zaman ve mekanda gerçekçilik
– Yaratıcı malzeme kullanımı
– Sabitleme

1.7. KATEGORİ VII
Yarışmanın En İyisi (Kod: 7K)
Bu seneki yarışmada bu kategori için jüri tarafından ayrı bir değerlendirme yapılmayacak olup, diğer kategorilerde dereceye giren modeller arasından “Ziyaretçi Oylaması” yoluyla seçilecektir.

2. KURALLAR
2.1. Daha önceki “FNSS Askeri Kara Araçları Plastik Maket Yarışmaları’nda” ödül alan maketler bu yarışmaya katılamazlar. Ancak, daha önce bu yarışmada ödül alan maketler, sergi bölümünde sergilenebilir.
2.2. Yarışma jürisi Murat Özgül, Burak Gülboy ve Tolga Ülgen’ den oluşmaktadır.
2.3. Jüri üyeleri, emin olmadıkları durumlarda yarışmacılardan referans isteyebilirler.
2.4. Yarışma kurulu, yarışmacının, eserini yanlış kategori grubuna yerleştirdiğini tespit etmesi halinde, bu eseri doğru kategoriye kaydırma ve katılım durumuna göre, yarışma kategorilerini bölme veya birleştirme hakkına sahiptir.

2.5. Yarışmacı bir kategoride birden fazla maketle yer alabilir; ancak bu durumda en yüksek dereceyi alan maketi ödüllendirilir. Farklı kategorilerdeki maketleri ayrı ayrı değerlendirilir.Bu sayede potansiyele sahip, diğer modelcilere de dereceye girme olanağı sağlanmış olacaktır.
2.6. Yarışmacılar; yarışma koşullarını, şartname hükümlerini ve jüri kararlarını aynen kabul ederler.
3. ÖDÜLLER
Her grupta dereceye giren modelciler plaket ile ödüllendirileceklerdir.
4. YARIŞMANIN YERİ
Sheraton Convention Center, Mimoza Salonu
5. MODELLERİN TESLİM SÜRESİ ve YERİ
17 EYLÜL 2011 Cumartesi günü saat 09:00-13.30’a kadar.
Yarışmaya katılmak istemeyen modelciler, modellerini sergi bölümünde yarışma dışı olarak sergileyebilirler.

6. YARIŞMA TARİHİ
Yarışmaya katılan modellerin değerlendirilmesi 17 EYLÜL 2011 Cumartesi günü 13.30’dan sonra, ödül töreni ve sergi 18 EYLÜL 2011 Pazar günü saat 14.00’dadır.

7. YARIŞMAYA MODEL GÖNDERME ADRESİ
Hobbytime, Turan Güneş Bulvarı 5.Cadde(Cezayir Caddesi) No: 12/A
Çankaya / Ankara 06550 – Türkiye Tel: +90 (312) 438 40 31 – Fax: +90 (312) 438 03 81

8. MODELLERİN GERİ ALINMASI
Yarışmaya katılan tüm modeller 18 EYLÜL 2011 tarihinde saat 16:00’dan itibaren, sahipleri tarafından yarışma alanından teslim alınabileceklerdir.
9. YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI
18 EYLÜL 2011 tarihinde düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak olan yarışma sonuçları, 19 EYLÜL 2011’da; http://www.plasticbattle.com internet sitesinden yayınlanacaktır.
10. KATILIM
Yarışmamız, FNSS sponsorluğunda ve organizasyonda gönüllü modelcilerin maddi katkılarıyla düzenleniyor olup, katılım ÜCRETSİZDİR.