Asitlerin Metallere Etkisinin İncelenmesi

Deneyin Adı : Asitlerin Metallere Etkisinin İncelenmesi.

Deneyin Amacı : Asitlerin metallere etkisini deneyle göstermek.

Kullanılan Araç ve Gereçler : İki deney tüpü, kıvrık cam boru veya 1 boru, delikli tıpa, iki dönük ayak, cam kap, iki statik çubuk, iki bağlantı parçası, iki maşalı tutturucu, HCL (hidroklorik asit çözeltisi), su, küçük çinko parçaları, kibrit, 30 cm lastik boru

Deneyin Yapılışı : A deney tüpünü yukarıdaki şekil düzeneğinde olduğu gibi statik çubuğa bağlama parçası yardımıyla bağlayınız. Cam kaba ¾ oranında su koyunuz. B tüpünü şekildeki gibi içini su doldurup hava olmayacak şekilde parmağınızla kapatarak ters bir şekilde cam kaba daldırınız. Statik çubuğa sabitleyiniz. A tüpüne çinko parçaları atınız. Lastik tıpaya kıvrıklı cam boru yoksa L cam boruyu seçiniz. Eğer L cam boru kullandıysanız ucuna lastik boru tıkınız. Lastik borunun diğer ucunu B deney tüpünün içine geçiriniz. A tüpünün üzerine bir miktar hidroklorik asit çözeltisi dökünüz ve hemen lastikli tıpasını geçirerek deney düzeneğindeki şekli uygulayınız. Tüplerin içindeki değişmeleri gözlemleyiniz. B tüpündeki su seviyesi dış kaptaki su seviyesine geldiğinde, bu tüpün ağzını parmağınızla kapatarak suyun içinden çıkarınız. Hava almamasına dikkat edin. Tüpün ağzına yanan kibrit tutun. Sonuçlarını gözlemleyin.

Deneyin Sonucu : A tüpüne hidroklorik döküldüğünde gaz çıkışı başlar. Çıkan gaz diğer B tüpünde toplanacaktır. B tüpünün ağzına yanan kibrit tutunca tüp içindeki gaz patlayarak yanar. Böylece bu gazın “hidrojen gazı” olduğunu anlarsınız.

Teorik Bilgi : Asitlerin Zn Çinko, mg Magnezyum gibi metallerle reaksiyonunda tuz oluşur ve H2 hidrojen gazı açığa çıkar.