ASİT VE BAZLARIN ETKİLEŞEREK TUZ OLUŞTURMASININ GÖZLENMESİ

DENEYİN KONUSU: ASİT VE BAZLARIN ETKİLEŞEREK TUZ OLUŞTURMASININ GÖZLENMESİ

DENEYİN AMACI:  Asit ve baz reaksiyonlarından tuzun oluşumunu görmek.

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER:

1-büret
 4-statif çubuk
 7-metil oranj
 
2-erlenmayer
 5-seyreltik hcı çözeltisi
 8-bağlama parçası
 
3-döküm ayak
 6-sodyum hidroksit (naoh)
 9-bunzen kıskacı
 
 DENEYİN YAPILIŞI:

1- Büretin musluğunu kapatarak  asit çözeltisi ile doldurunuz. Statif çubuğa   bağlama parçası yardımıyla bunzen kıskacını  bağlayınız.

Yukarıdaki deney şekil düzeneğini oluşturunuz.

2-Erlenmayere 10 ml baz çözeltisinden koyunuz.

3-Baz çözeltisine birkaç damla metil oranj boya maddesinden koyunuz.

4-Baz çözeltisi sarı renkli olduğunda , büretin musluğunu açarak damlalar halinde asit çözeltisi akıtılırken erlenmayeri çalkalayınız.

5-Erlenmayer içindeki çözelti portakal rengine dönüştüğünde büretin musluğunu kapatınız.

6-Oluşturduğunuz tuz çözeltisini ısıtarak sonuçlarını gözlemleyiniz.
***Not: Asit ve baz reaksiyonlarında asit çözeltileri üzerine baz çözeltisi  dökülmemelidir. Baz çözeltisi üzerine, asit çözeltisi damla damla dökülmelidir. Reaksiyon çok şiddetli olduğu için bu kurala uyulması sağlığınız açısından önemlidir.
 

DENEYİN SONUÇLARI:

Asit ve bazların etkileşmesinden oluşan yeni madde tuzdur. Metil oranj boya maddesinin portakal rengini alması, oluşan  maddenin tuz olduğunu gösterir.Deneyde elde ettiğiniz sıvıyı buharlaştırdığınızda Sodyum klorür –NaCI ( yemek tuzu ) elde edersiniz.                                                                       

                                   NaOH                 +           HCI                         ®          NaCI                     +  H2O

                   Baz (sodyum hidroksit)    +  Asit (Hidroklorik asit)  ®   Tuz (Sodyum klorür)   +  Su