Asit baz tuz ve suyun elektriği iletip iletmediğini görmek

DENEYİN AMACI:  Asit, baz tuz ve suyun elektriği iletip iletmediğini görmek.

HAZIRLIK SORULARI:

1-Yemeklik tuz ve bazı katı maddeler katı haldeyken elektriği iletmediği halde sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Nedenlerini tartışınız.

2-Saf su elektriği iletir mi? Nedenlerini araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER:

1-beherglas /   4 adet
 5-yemek tuzu (NaCI)
 9-duy

2-saf su
 6-pil veya güç kaynağı
 10-elektrot / 2 adet

3-seyreltik HCI asit
 7-bağlantı kabloları
 11-pil yatağı

4-seyreltik NaOH çöz
 8-lamba 1,5 volt
 12-anahtar

DENEYİN YAPILIŞI:

1-Dört beherglası yarıya kadar su doldurunuz.

2-Eğer güç kaynağınız yoksa pili pil yatağına yerleştiriniz.

3-İletken kablolar, elektrotlar, pil ve anahtardan oluşan devreyi yukarıdaki deney şekil düzeneğindeki gibi ayarlayınız.

4-Elektrotları önce saf suya daldırınız. Sonucu gözlemleyiniz.

5-Asit, baz ve tuz çözeltilerini ayrı ayrı olmak üzere üç beherglas içindeki suya dökünüz. Böylece seyreltik çözeltilerinizi hazırlamış olacaksınız.

6-Beherglasların üzerine hangi çözeltinin olduğunu yazınız.

7-Hazırladığınız devrenin elektrotlarını sırayla asit çözeltisine, sonra baz çözeltisine ve tuz çözeltisine batırınız. Her çözeltiye elektrotları batırırken anahtarı kapatınız. Bu esnada ampullerin yanıp yanmadığını gözleyiniz.

DENEYİN SONUCU:

Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrik akımını iletir.

Asit çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :   HCI     H+   + CI –

Baz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :    NaOH Na+ + OH –

Tuz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır :    NaCI  Na+ + CI –

TEORİK BİLGİ:

Çözeltilerde iyonlarına ayrılan maddeler elektrik akımını iletirler. Asit, baz ve tuz çözeltilerinin ortak özelliklerinden biriside  elektrik akımını iletmeleridir. Saf su iyonlarına ayrılamadığı için elektrik akımını iletmez.