“Asım’ın Nesli’nden Mehmet Akif Ersoy’a Mektup Var” Mektup Yarışması

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

“ASIM’IN NESLİ’NDEN MEHMET AKİF ERSOY’A MEKTUP VAR” KONULU
MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
Mehmet Akif Ersoy, şahsiyeti, duruşu, düşünceleri ve eylemleriyle Türk gençlerine model
olacak en önemli şahsiyetlerden biridir. Vatansever, mütedeyyin, millet âşığı, doğruluk ve
adaletten şaşmayan, dürüst, vefalı, merhametli, kadirşinas, onurlu, çalışkan biri olan Mehmet
Akif, Türk gençlerine “Asım” modelini hediye ederek onlardan da din, vatan ve millet
yolunda mücadele etmelerini, kendi değerlerimizle birlikte modern bilimi de layıkıyla
öğrenmelerini tembihlemiş müstesna bir şahsiyettir. Milli Mücadele’de yazdığı yazı ve
şiirleriyle milli bir bilinç uyandırmaya çalışan Mehmet Akif, aralarına da karışarak halkı bu
kutsal davada harekete geçirmek için büyük bir mücadele içine girmiştir. İslam medeniyetini,
milletin derdini, vatan savunmasını her şeyin üstünde tutan ve bir “dert adamı” olan Mehmet
Akif, özellikle “Çanakkale Şehitleri” ile edebiyatımızda unutulmaz bir destana imza atmış,
İstiklal Marşıyla Türk milleti ve ordusuna ebedî bir bağımsızlık düsturu hediye etmiştir. 2021
yılının İstiklâl Marşı’nın Kabulü’nün 100. Yılı olması bu anlamda bizleri oldukça
heyecanlandıran bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2021 yılının “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi,
bu anlamda büyük şair Mehmet Âkif Ersoy’a, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Milli
Mücadele’den zaferle ayrılan Türk Ordusu ve milletine büyük bir vefa göstergesidir.
Aksaray Valiliği olarak biz de bu mücadelede bir parça da olsa yer almak adına “Asım’ın
Nesli’nden Mehmet Akif Ersoy’a Mektup Var” başlığıyla herkesi mektup yazmaya davet
ediyoruz. Böylece hem unutulmuş bir geleneği yeniden yaşatmayı hem de Mehmet Âkif
Ersoy’u yeniden yaşatmayı amaçlamaktayız. Yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu olan her
şairimizi bu vefa yolculuğunda yanımızda olmaya davet ediyoruz.

2. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma konusu “Asım’ın Nesli’nden Mehmet Akif Ersoy’a Mektup Var” dır. Bu konu
dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI
3.1. “Asım’ın Nesli’nden Mehmet Akif Ersoy’a Mektup Var” konulu mektup yarışmasına
Türkiye sınırlarında yaşayan her vatandaşımız en fazla beş sayfalık tek mektupla katılabilir.
3.2. Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci derece yakınları ile Aksaray Valiliği çalışanları
katılamaz.
3.3. Yarışmaya katılacak mektupların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi
bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Aksi durumda eserler ödül kazanmış olsalar
dahi iptal edilecek ve eser sahibi bu durumda hiçbir hak iddia edemeyecektir.
3.4. Yarışmaya katılan, ödüle layık görülen ve yayımlanmasına değer verilen mektuplar
yayımlanacaktır. Yarışmaya katılan herkes, bu yükümlülüğü de peşinen kabul etmiş sayılır.
3.5. Herkes yarışmaya sadece bir eserle katılabilir.
3.6. Sonuç jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
3.7. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen
kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda yazım hatası içeren ve başvuru tarihinden sonra
teslim edilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.8. Mektuplar el yazısı veya bilgisayar üzerinden yazılabilir. Mektupların 5 adet
fotokopisinin çıkarılarak, eser sahibinin bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı Ek- 1 listesi ile
birlikte kapalı zarfta teslim edilmesi veya postalanması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan
ücretler eser sahibine aittir.
3.9. Yarışmaya katılan herkes mektubun her türlü yayım hakkını Aksaray Valiliğine ücretsiz
olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
3.10. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.
3.11. Yarışmaya katılım bireyseldir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
BAŞVURU TARİHLERİ: 18 Ocak-28 Şubat 2021
4.1. Mektuplar el yazısı veya bilgisayar üzerinden yazılabilir. Mektupların 5 adet
fotokopisinin çıkarılarak, eser sahibinin bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı Ek- 1 listesi ile
birlikte kapalı zarfta teslim edilmesi veya postalanması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan
ücretler eser sahibine aittir.
4.2. Eserler, elden teslim edilebilir veya posta ile gönderilebilir. Gecikmelerden sorumluluk
kabul edilmez.
4.3. Yarışmada dereceye girenler, 8 Mart 2021 tarihinde internet
sitesinde duyurulacaktır.
4.4. Ödüller, 12 Mart 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle sahiplerine verilecektir.
4.5. Eserler en geç 28.02.2021 tarihi Saat:17.00’e kadar ilgili adreslere elden teslim edilmesi
veya posta ile gönderilmelidir.
4.6. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
4.7.Gerekli görülmesi hâlinde, yarışma takvimi Aksaray Valiliği tarafından değiştirebilir.

Başvuru Adresi:
Aksaray Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
Minarecik Mahallesi M. Altınsoy Caddesi No:3 Valilik EK- 1 Bina-Arge Birimi
Aksaray / Türkiye
İletişim: 0 (382) 213 50 20 Dahili : 2107

ÖDÜLLER:
Birinci eser sahibine; 10.000 TL
İkinci eser sahibine; 7.500 TL
Üçüncü eser sahibine; 5.000 TL
Mansiyon sahibine; 2.500 TL