AŞIK PAŞA VE ANADOLU’DA TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU SEMPOZYUMU

AŞIK PAŞA VE ANADOLU’DA TÜRK YAZI DİLİNİN OLUŞUMU SEMPOZYUMU
SEMPOZYUM PROGRAMI

Yer: Ahi Evran Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Ahi Evran Konferans Salonu
09:30 – 10:30 Protokol Konuşmaları
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Kudret SAYLAM (Ahi Evran Üniversitesi Rektörü)
Yaşar BAHÇECİ (Kırşehir Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN (Türk Dil Kurumu Başkanı)
Özdemir ÇAKACAK (Kırşehir Valisi)
Prof. Dr. Mustafa İSEN (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)

10:30 – 11:30 Açılış Konferansı
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

*** Ö Ğ L E Y E M E Ğ İ ***

———————— 1 Kasım 2013 Cuma ————————–

I.Oturum (14.00-15.00)
Başkan: Prof. Dr. Kemal YAVUZ

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
“Garîb-nâme’nin Kaynakları”
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ
“Velâyetnâme-i Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî’ye Göre Kapadokya’da Yer Adları”
Doç. Dr. Mustafa SARI
“Garîb-nâme’de et-, eyle- ve kıl- Yardımcı Fiilleri Üzerine”
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
“Garîb-nâme’de Felsefî Malzemeye Genel Bir Bakış”

Müzakere (10 dk.)

*** (Ara) ***

II. Oturum (15:20 – 16:20)
Başkan: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH
“Garîb-nâme’de Kültürel Ögeler”
Doç. Dr. Aziz MERHAN
“Gülşehrî’nin Türkçesi”
Prof. Dr. Mertol TULUM
“Menâkıbu’l-Kudsiyye’ye Göre Babaîlik ve Sonrası”
Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ
“Garîb-nâme’ye Göre Helalliği Alınması Gereken Dördüncü Şahıs Üzerine”

Müzakere (10 dk.)

*** (Ara) ***

III. Oturum (16:40 – 17:40)
Başkan: Prof. Dr. Leyla KARAHAN

Prof. Dr. Nurettin DEMİR
“Dilde Çeşitlenme ve Eski Anadolu Türkçesi”
Doç. Dr. Nadir İLHAN
“Garîb-nâme’deki Arkaik Kelimelere Dair”
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
“Eski Anadolu Türkçesinin Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri”
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
“Garîb-nâme’de Tasvirî Fiiller”

Müzakere (10 dk.)

———————- 2 Kasım 2013 Cumartesi ———————–

IV. Oturum (09:30 – 10:30)
Başkan: Prof. Dr. Bilal YÜCEL

Prof. Dr. Ali AKAR
“Bir Kuruluş Devri Metni Olarak Garîb-nâme”
Prof. Dr. Fikret TURAN
“Erken Dönem Türk Tasavvuf Şiirinde Dervişane Üslûp ve Nazım Dili Tercihleri”
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
“Eski Oğuz Türkçesinde ‘Bile’ Kelimesinin Kullanımı”
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
“Dilci Kimliğiyle Âşık Paşa”

Müzakere (10 dk.)

*** (Ara) ***

V. Oturum (10:50 – 11:50)
Başkan: Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Prof. Dr. Adem CEYHAN
“Hazret-i Ali Cenknâmelerinin Tesirleri ve Yeniden Yazımıyla İlgili Düşünceler”
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL
“Âşık Paşa’nın Semâ’ Risâlesi Örneğinde Yazma Eserlerde Nüsha Farklarının Önem ve Değeri”
Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK
“Âşık Paşa’da Nazım Dilinin Gücü”
Prof. Dr. Günay KUT
“Âşık Paşa’nın İnsan Ömrü Üzerine Düşünceleri ve Yorumları (3, 4 ve 7. Bâblarda)”

Müzakere (10 dk.)

*** Ö Ğ L E Y E M E Ğ İ ***

VI. Oturum (14:00 – 15:00)
Başkan: Prof. Dr. Günay KUT

Doç. Dr. Beyhan KESİK
“Âşık Paşa’nın Garîb-nâme’sinde Bazı Söyleyiş Özellikleri”
Prof. Dr. Ahmet KARTAL
“Garîb-nâme ile Mantıku’t-tayr Mukayesesi”
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
“ ‘Âşık Paşa Ekolü’ Var mıdır?”
Prof. Dr. Ömür CEYLAN
“Anadolu Sûfîsini Tanıma Kılavuzu I: Garîb-nâme’yi Bir Sûfî Portresi Olarak Okumak”

Müzakere (10 dk.)

*** (Ara) ***

VII. Oturum (15:20 – 16:20)
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM
“Sivrihisar’da Nasreddin Hoca ve Ailesine Dair Yeni Bulgular Işığında Eski Anadolu’da Ad Koyma Geleneği”
Prof. Dr. A. Deniz ABİK
“Garîb-name’nin Söz Varlığından Birkaç Kelime Üzerine”
Prof. Dr. Mustafa KOÇ
“Harezm Türkçesinden Eski Anadolu Türkçesine Geçiş ve Anadolu’da Yazılan İlk Türkçe Eser Meselesi”
Prof. Dr. Kemal YAVUZ
“Âşık Paşa Ailesi ve Garîb-nâme’nin Yapısı”

Müzakere (10 dk.)

*** (Ara) ***

VIII. Oturum (16:40 – 17:40)
Başkan: Prof. Dr. Mertol TULUM

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA
“Garîb-nâme’de Yansıyan Dil Bilinci ve Bunun Uygulaması”
Prof. Dr. Bilal YÜCEL
“Garîb-nâme’nin İmlâsı Üzerine”
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
“Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Olarak Gelişmesi”
Prof. Dr. Leyla KARAHAN
“Oğuzcanın Anadolu’da Yazı Dili Olmasına Dair Düşünceler”

Müzakere (10 dk.)

Değerlendirme Oturumu 18: 00 – 18:30

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
Prof. Dr. Ahmet Günşen
Prof. Dr. Cihan Okuyucu
Prof. Dr. Günay Kut
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
Prof. Dr. Kemal Yavuz
Prof. Dr. Leyla Karahan
Prof. Dr. M. Fatih Köksal
Prof. Dr. Mertol Tulum
Prof. Dr. Mustafa İsen
Prof. Dr. Mustafa Özkan
Prof. Dr. Nurettin Demir

İLETİŞİM
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL [email protected]
Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ [email protected]

Web : asikpasasempozyum.ahievran.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin