ASAL MELODİ PROJESİ

Bu Benim Eserim Proje Yarışması
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATE  MATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

İLİ:Amasya

OKUL ADI:Amasya Bilim ve Sanat Merkezi

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Mihrinur Demircioğlu

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Nursen Yılmaz

PROJE AMACI:
ÜNLÜ ESERLERİN NOTALARININ SAYISAL KARŞILIKLARIYLA OLUŞTURULAN SAYI DİZİLERİNİN MATEMATİKSEL KURALLARA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERMEK

PROJE HEDEFİ:
1.7 MÜZİK NOTASINDAN DOLAYI MOD7 YE GÖRE KALAN SINIFI KÜMELERİNİ OLUŞTURMAK 2.ÜNLÜ ESERLERİN NOTALARININ SAYISAL KARŞILIKLARINDAN SAYI DİZİLERİ OLUŞTURMAK 3.OLUŞTURULAN DİZİLERDEKİ SAYILARA DENK SAYILARI KULLANARAK MATEMATİKSEL GENELLEMELERE ULAŞMAK

PROJE ÖZETİ:
Müziğin içindeki matematiğe farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla projemize başladık. Notalarını temin ettiğimiz HATIRLA EY PERİ şarkısının matematiksel dönüşümünü modüler aritmetikten yaralanarak oluşturduk. Bölükler halinde incelediğimiz sayı dizilerinin asal sayılarla ilgili olduklarını görmek bizi heyecanlandırdı. Ortak özellik olarak gördüğümüzden sayı dizilerini asal sayılar üzerinden inceledik. Hepsinin bir ilişkisini bulduk. Müzikteki matematiği bir kez daha göstermiş olduk.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Gerçekleştirilen faaliyetler: Proje konusu belirlendi(Ekim1.hafta) Literatür taraması yapıldı(Ekim2.hafta) http://hzur.com/turk-sanat-muzigi/notalar/hatirla-ey-peri-nota.html Notaların matematiksel değerleri mod7 ye göre hesaplandı. ?Hatırla Ey Peri? bestesi incelenmek üzere seçildi. Notaları temin edildi. (Ekim3?4,Kasım1?2.hafta) Notalar bölükler halinde sayı dizilerine dönüştürüldü. (Kasım3?4.hafta) Sayı dizilerinin matematiksel ilişkileri araştırıldı. (Aralık1?4.hafta) Bilimsel çalışma raporu yazıldı(Ocak1?3.hafta) Kullanılan yöntemler: Notaların sayı karşılıkları tablo ile düzenlendi. Bestenin bölükler halindeki notaları, sayısal karşılıkları ve denk gelen sayı karşılıkları tablolaştırıldı. Sayı dizilerinin matematiksel ilişkileri internetten araştırıldı Ulaşılan sonuçlar: Bölükler halinde incelenen sayı dizilerinin tamamının asal sayılarla ilişkilendiği görüldü. Sonuçların değerlendirilmesi: Farklı açılardan bakıldığında cebirsel olarak da bölükler ifade edilebilir. Başka eserler de incelenerek hayatımızda ki matematik örnekleri arttırılabilir. Proje bütçesi:5YTL