As Çelik Üniversite Başarı Bursu

Üniversite Bursu
Üniversite Başarı Bursu

As Çelik Döküm İşleme San. Ve Tic. A.Ş. başarılı öğrencilere burs vererek Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor. As Çelik Başarı Bursu, üniversiteye yerleştiği puan türüne göre ilk 20.000 başarı sırasına giren ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilecektir.

As Çelik Başarı Bursu Başvurusu için gerekli koşullar:

T.C. vatandaşı olmak,
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
Maddi durumun yetersiz olduğunu kanıtlamak

Bursa başvuramayacak öğrenciler:

Vakıf/Özel üniversitede burssuz okuyan öğrenciler
Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
2. Öğretimde okuyanlar,
Değişim programında bulunanlar,
Başka bir kurumdan burs alanlar

Öncelikli olarak üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (YKS) ile değerlendirmeye alınacaktır. Kontenjan kalması durumunda öğrenimine devam eden ara sınıflara da burs imkanı sağlanacaktır. Başvuracak ara sınıf öğrencilerinin bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması, 100 üzerinden 75 ve öğrencilerin zorunlu/seçmeli, kredili/kredisiz hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler PDF veya JPEG formatında, Öğrencinin ve üniversitesinin adının yazdığı sıkıştırılmış bir dosya olarak bilgi@ascelik.com adresine gönderilmelidir. Başvurular 25.09.2021 Tarihinde sona erecektir.

Başvuru sonuçları ascelik.com web sitesinden duyurulacaktır.

Burs başvurusunda gerekli belgeler:

T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi,
Üniversiteye giriş sınavından elde edilen puan/sonuç belgesi
Öğrenci Belgesi,Ara sınıflar için Transkript
Gelir durumunu gösteren belge (Ebeveyne ait maaş bordrosu, SGK, Bağ-kur belgeleri vb.)
Adli Sicil Kaydı
Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği

NOT:
“As Çelik Başarı Bursu Aydınlatma Metni, bursiyer adayı tarafından her bir sayfası ad-soyad ve tarih (imza atılan tarih) yazılmak suretiyle imzalanmalı, aynı işlem As Çelik Başarı Bursu Açık Rıza Metni için de gerçekleştirilmelidir. Önemle belirtmek isteriz ki; adli sicil kaydınızda yer alan bilgilerinizin işlenebilmesi ve şirketimiz ile paylaştığınız diğer tüm kişisel verilerinizin burs değerlendirme sürecinin yürütülebilmesi adına şirket çalışanlarımız tarafından e-posta ortamında ilgili diğer çalışanlarla paylaşılabilmesi için açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple nihai takdir sizlere ait olmak üzere As Çelik Başarı Bursu Açık Rıza Metni’nde özgür iradelerinize sunulan “Kabul ediyorum” seçeneğini seçmediğiniz sürece adli sicil kaydı bilgileriniz şirketimiz tarafından işlenemeyecek ve diğer tüm kişisel verileriniz de burs değerlendirme sürecinin yürütülmesi adına e-posta ile diğer şirket çalışanları ile paylaşılamayacaktır. Bu durum da burs değerlendirme sürecinizin yürütülmesi noktasında imkansızlık yaratacak olup; burs başvurunuzun değerlendirilmesi maalesef mümkün olamayacaktır. Bilgilerinize.”