Artırılmış Matematik

Artırılmış Matematik
Çokgenlerin Serüveni

Teknolojinin büyük gelişimi, gün geçtikçe eğitim alanında yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına teşvik etmektedir. Artırılmış gerçeklik bu teknolojilerin başında yer almaktadır. Artırılmış gerçeklik, dijital dünyada kullanılan çoklu ortamların gerçek dünya ile bağlantı ve etkileşim kurulmasına olanak tanıyan bir ortamdır.

Bu çalışmada artırılmış gerçeklik uygulamalarının matematik öğretiminde kullanımına yönelik tasarlanan etkinlikler incelenmiş ve etkinliklerin kullanılabilirliği açısından ilköğretim matematik öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarından görüşler toplanmıştır. Araştırma sonucunda matematik öğretiminde artırılmış gerçeklik uygulamalarının, eğitim alanlarında kullanılabilirliği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Matematik öğretimi, Teknoloji entegrasyonu, Artırılmış matematik

Sibel TÜRK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Artırılmış gerçekliğin genel tanımını Azuma (1997), “sanal imgelerin gerçek dünya ile bütünleştiği gerçek teknoloji” olarak ifade etmektedir. Başka bir deyişle artırılmış gerçekliği, dijital dünyada kullanılan çoklu ortamların gerçek dünya ile bağlantı ve etkileşim kurulmasına olanak tanıyan bir ortam olarak adlandırabiliriz.

Alan yazın taraması sonucunda artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim alanında yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitimde kullanılması beş başlık altında toplanmıştır (Çetinkaya ve Akçay, 2013):
• Müfredat tamamlayıcı(Destekleyici)
• Rehberlik ve tanıtım
• Oyunlar
• Eğitim gezisi
• Meslek öncesi alıştırma eğitimi