Artırılmış Gerceklik Teknolojilerinin İngilizce Eğitimi

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE
KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

İngilizce öğretimi eskiden olduğu gibi günümüzde de hala önemini korumaktadır. Gelişen teknolojinin bütün diğer sektörlerde olduğu gibi eğitimde ve İngilizce eğitiminde kullanılması gayretleri yoğunlukla görülmektedir. Bu çalışmada yeni gelişen teknolojilerden artırılmış gerçeklik teknolojisinin detaylı olarak tanıtılması, eğitimde kullanım alanları ve uygulama örneklerinin ortaya koyulması, İngilizce öğretmede karşılaşılan zorlukların belirlenmesi, hem akademisyenler, hem uygulama geliştiriciler hem de uygulayıcılar için İngilizce öğretmede karşılaşılan sorunlara çözüm olabilecek AG teknolojilerinin İngilizce eğitiminde kullanılmasına ilişkin olarak önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İngilizce öğretmenlerinden oluşan bir gruba odak grup görüşme tekniği uygulamak suretiyle İngilizce öğretmede karşılaşılan zorluklar ortaya koyulmuş ve artırılmış gerçeklik teknolojisinden İngilizce eğitiminde nasıl yararlanılacağına yönelik öneriler oluşturulmuştur. Konuya ilişkin hem uygulamaların hem de akademik çalışmaların oldukça sınırlı olduğu ancak anılan teknolojinin İngilizce öğretiminin etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda ortaya koyulan önerilerin, üniversiteler, kamu ve özel sektörün eğitim birimleri ve bilişim sektöründeki uygulama geliştiriciler açışından ilham verici bir yönünün olacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki farklar, Eğitim, İngilizce eğitimi, Odak grup görüşmesi, Sanal gerçeklik

Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN, Sadık KULAKOĞLU
Millî Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü