ArtıArel – Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi

Yenilikçi fikirlerin ticari değeri olan bir girişime dönüşmesi için ArtıArel – Kuluçka ve Girişimcilik Merkezimizde destek hizmetleri sunuyoruz.

Fikri Mülkiyet ve Ticarileştirme
Üretilen bilgi ve teknolojinin korunması ve ticari değere dönüştürülmesi süreçlerinde destek oluyoruz.

Sanayi İşbirlikleri
İşbirliği olanaklarını zenginleştiriyor, Üniversite ile sanayi arasındaki talepleri eşleştirerek süreci her iki taraf lehine kolaylaştırıyoruz.

Eğitim ve Etkinlik
Sosyal ve teknolojik inovasyon süreçlerine yönelik eğitim, yarışma, proje pazarı, çalıştay vb. etkinlikler düzenliyoruz.

Proje ve Finansal Destek
Hibelere ve işbirliği fırsatlarına erişim sağlıyor ve proje yönetim süreçlerinde destek oluyoruz.

ArelTTO – Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Arel Üniversitesindeki bilgi ve teknolojinin katma değerli yeni uygulamalara ve ticari çıktılara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Ocak 2017’de faaliyete geçen ArelTTO, 2014 yılından itibaren Üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde yürütülen araştırma ve deneysel geliştirme alanındaki proje ve faaliyetler sonucu elde edilen birikim ve yetkinliklerin birleştirilmesiyle kurulmuştur.

ArelTTO, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla faaliyetlerini beş ana başlık altında yürütmektedir.

Neler Yapıyoruz ?
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
Üniversitemizin sahip olduğu yetkinlikler, kaynaklar ve işbirliği imkanları iş dünyasına tanıtılmakta, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirici ve eğitici etkinlikler organize edilmektedir.

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Faaliyetleri
Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek akademisyenlerin bulunması ve projeler ile eşleştirilmesi, işbirliklerine yönelik kontratların oluşturulması ve proje yönetimi koordinasyon desteği gibi hizmetler sunulmaktadır.

Proje Geliştirme ve Yönetim Destek Faaliyetleri
Üniversitemizin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasına yönelik olarak, Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, projelere destek verecek Akademisyenlerin bulunması ve eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması ve proje yönetimi koordinasyon desteği hizmetleri sunulmaktadır.

Fikri Sınaî Hakların Yönetimi ve Lisanslama Faaliyetleri
Üniversitemizde fikri mülkiyet kapsamındaki proje ve çıktıların belirlenmesi, bu kapsamdaki patentleme işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi eksenindeki faaliyetler yürütülmektedir.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
Akademisyen ve öğrenciler tarafından yürütülen girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yeni iş fikri olan akademisyen ve öğrencilere, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için iş modeli geliştirme sürecinden başlayarak kaynak yaratma, proje yönetimi ve şirketleşme süreçlerinde ücretsiz olarak çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

ADRES
Türkoba Mahallesi Erguvan Sok.
No:26 / K 34537 Tepekent
Büyükçekmece İstanbul

TELEFON
0 850 850 2735

E-MAİL
tto@arel.edu.tr

https://tto.arel.edu.tr/tr