Art In Every Hand/Her Elde Sanat eTwinning Projesi Sanal Sergisi

Doğal materyallerin gerçek özelliklerini hayal süzgecinden geçirerek farklı açılardan görmeleri ve yetenekleri doğrultusunda sanatsal bakış açıları ile yorumlamaları sağlanacaktır.

Hedefler:

1.Çocukların yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve özgün ürünler ortaya koymalarını sağlamak.
2.Öğrencilerin nesneleri en verimli şekilde ; günlük hayatta kullanmalarının önünü açmak.
3.Öğrencilerin görsel dünyayı anlamlandırmalarına olanak sağlamak.
4.Öğrencilerin kendi iç dünyalarını anlamalarını geliştirmek.
5. Öğrenciler malzemeleri kullanarak pratik problem çözme becerilerini geliştirmek.
6. Doğanın sanatsal yönünü keşfetmeleri sağlanacak .
7. Öğrencilerin çevreleri hakkında haberdar olma yeteneğini artırmak
8. Doğada çevresinde bulunan doğal güzelliklerin farkına varması ve kıymetini bilmesini sağlamak
9. Öğrencilerimizde bilgi, beceri ve tutum geliştirmek
10.Teknolojiyi ve Web 2.0 araçlarını kullanmak.

Beklenen Sonuçlar

Bu proje ; çocukların doğal merakını ,ilgi ve gereksinimlerini giderecek ayrıca çocukların çevrelerinde bulunan doğal malzemeleri kullanmaları için bir çok fırsat sunacak, dünyayı anlamlandırmalarına olanak sağlayacaktır.

 

Sanal Sergimiz: https://www.emaze.com/@ALRFRIQIC/art-in-every-hand-her-elde-sanat

b875bc646 opt