Armutlu Belediyesi Bir Fikrim Var Proje Yarışması

Yarışma Armutlu Belediyesi tarafından hazırlanan bir faaliyettir. Katılım ve başvuru ücretsizdir.

PROJE KATEGORİLERİ

Yarışma kapsamında değerlendirilecek projeler için belirlenen katagoriler şunlardır:

* KURUMSAL GELİŞİM PROJELERİ : İş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması konularını kapsayan proje türüdür.

* ÇEVRE VE ALT YAPI PROJELERİ : Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve devamlılığı amaçlanarak oluşturulan projelerdir.

* SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL PROJELER : Sağlık, sosyal hizmetler ve okul öncesi eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik projelerdir.

* YAPI İŞLERİ VE MİMARİ PROJELER

* BASIN YAYIN VE TANITIM PROJELERİ : Belediye hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak, İlçe halkı üzerinde güvenilir, beklentilerin karşılandığı güçlü bir Belediye oluşturmak, demokrasiyi güçlendirmek adına oluşturulan projelerdir. Ayrıca yazılı ve görsel medyanın takibi, düzenlenen sosyal, kültürel ve teknik hizmetlerin tanıtımları. Öneri ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme ulaştırlması ve sosyal Belediyeciliğin güçlendirilmesine yönelik projelerdir.

* BU KATEGORİLER DIŞINDA FİKİRLERİ OLAN VATANDAŞLARDA YARIŞMAYA KATILABİLİR.

BAŞVURU ŞARTLARI:

* Yarışmacılar her bir katagoride en fazla 2’şer proje ile yarışmaya katılabilirler.

* Adaylar yarışma konusu projeler için çeşitli dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, Ar-ge birimlerini, okulları vb. proje ortağı olarak belirleyebilirler.