ARKEOLOJİNİN HİKAYESİNİ ANLAT FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
İnsanoğlunun ilk yerleşik yaşama geçtiği MÖ 10. binlerden itibaren yaklaşık olarak binlerce yıldır hiç kesintisiz dünyanın en önemli yaşam alanlarından biri olan Anadolu, evrensel ölçekte dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından birini oluşturur. Bugün sahip olduğumuzu düşündüğümüz ama anlamak, tanımak ve korumak için çok fazla çaba harcamadığımız bu değerlerimizi fark etmek amacı güdülerek bu fotoğraf yarışması planlanmıştır. Yarışma, geçmişimizden geleceğimize miras kalan ve bugün, bizim sadece korumak ile görevli olduğumuz arkeolojik alanların var olan koşullarını, konumlarını, insan ve doğal çevre ile olan ilişkilerini ve en önemlisi ayakta kalabilen değerlerini görsel bir iletim aracı olan fotoğraf sanatı ile başka dünyalara taşımayı amaç edinmiştir.

Arkeolojinin ve kültürel miras değerlerinin dünyamıza kattığı zenginliği toplumun kültür ve sanat birikimine yansıması bir diğer amaç olarak ele alınarak insanlarımızı arkeolojik alanları daha farklı gözlerle görmelerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamakta yarışmanın bir başka amacı olarak görülmelidir.

Yarışmanın Konusu
“Arkeoloji ve İnsan”’a odaklanan yarışma, iki önemli antik kenti de -Sagalassos ve Troya- içine alarak antik kentlerinin sahip olduğu tarihsel ve kültürel mirası, yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını, ziyaretçisi olan turisti, etrafında yaşayan köylüsü ya da doğal güzellikleri ile birlikte anlatılması konu edilmiştir.

Yarışma üç ayrı dalda yapılacaktır;

Arkeoloji – İnsan ve Tahribat, AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ
Sagalassos Antik Kenti, AYGAZ
Troya Antik Kenti, SIEMENS

Kategoriler;
Arkeoloji-İnsan ve Tahribat: Arkeolojik alanlardaki insanı, Anadolu’nun binlerce yıllık eşsiz kültürünün ürünleri olan antik kentler, mimari yapılar ve eserleri ön plana çıkaran fotoğrafların değerlendirileceği kategoridir.

– Arkeolojik alanlardaki insanı ön plana çıkaran fotoğrafların değerlendirileceği kategoridir. Arkeolojik alanda çalışan arkeolog, alana gelen ziyaretçiler, turist kafileleri, bölgede yaşayan halk, kazı alanındaki görevliler gibi insan manzaralarını detaya taşıyan kareler…
– Anadolu’nun binlerce yıllık eşsiz kültür ürünleri olan antik şehirler, mimari yapılar ve eserler…
– Mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu sadece kurumlara bırakılamayacak kadar önemli bir konu… İşte bu noktada bu sessiz çığlığı karelerinize sığdırmanızı istiyoruz.

Sagalassos Antik Kenti : Antik Pisidia kentlerinden biri olan Sagalassos, MÖ 4200 yılından itibaren çiftçi toplulukların yaşadığı küçük bir yerleşim olur. MÖ 333’te Büyük İskender tarafından kanlı bir savaşla ele geçirilir. Yüzyıllar boyunca salgınların, istilaların, depremlerin odak noktası olan görkemli kent MS 7. yüzyılda terk edilir.
Troya Antik Kenti : Troya’nın kurulduğu tepe mitolojiye göre, Zeus’u yanılttığı için Zeus tarafından Olympus’tanaşağı atılan tanrıça Ate’nin ilk düştüğü yerdir. Tros’un oğlu İlius, FrigyaKralının düzenlediği bir yarışmayı kazanır ve ödül olarak verilen siyah boğayı takip ederek, boğanın durduğu yere bir kent kurmaya karar verir. Boğa, tanrıça Ate’nin düştüğü yerde yere çöker ve İlius kentini bu tepeye kurar. Kente kurucusundan dolayı İllion, İlius’un babasından dolayı da Troya denir. Kentin Akalar tarafından yıkılması ise bu tanrıçanın getirdiği kötü şansa bağlanır.

ÖDÜLLER
Arkeoloji ve İnsan Ödülü : 5.000 TL (Aktüel Arkeoloji Dergisi)
Sagalassos Ödülü : 5.000 TL (Aygaz-Sponsor)
Troya Ödülü : 5.000 TL (Siemens-Sponsor)
Mansiyon Ödülü (3 kategoride birer mansiyon) : Olympus Pen Serisi’nden E-P1 (Olympus)

Sergilemede yer alacak olan 40 eserin her biri için 50 TL sergileme bedeli (bir kereye mahsus) ödenecektir.

Değerlendirme Kriterleri
Eserin, belirlenen yarışma konularından birine uygun bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Planlama mesleği ile örtüşen bir bakış açısına sahip olması, yeni bir tarif ya da düşünce geliştirme özelliği taşıması aranan özelliklerdir. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür, baskı ve çekim aşamasında geleneksel ya da dijital istedikleri tekniği kullanabilirler. Fotoğraflarda kolaj yapılmamalı, mimari formlar bozulmamalı, başkalaştırmaya gidilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur fotoğrafa eklenmemelidir.

Yarışmaya Katılım

* Yarışma Türkiye’de yer alan arkeolojik ve kültürel miras alanlarını fotoğraflayan her katılımcıya açıktır. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

* Yarışmanın ana teması arkeolojidir.

* Yarışmaya amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir.

* Katılımcılar, seçici kurul üyelerinden herhangi biri ya da seçici kurul üyelerinin birinci derece yakını olamaz.

* Yarışmaya katılım ücretsizdir.

* Her yarışmacı, yarışmaya üç farklı kategoride toplamda en fazla 6 eserle katılabilir. 6 eser birbirinden bağımsız tekil fotoğraflardan oluşabilir,

* Daha önce ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.

* Yarışmada üç kategoride 6 eser ödül alacaktır (kategori birincileri ve kategori mansiyonları). Gönderilen fotoğrafların tüm yasal hakları eser sahibinde olmalıdır. Dereceye giren fotoğrafların kullanım hakları Aktüel Arkeoloji Dergisi’ne ve sponsorlara ait olacaktır. Sergilemeye değer görülen eserlerin kullanım hakları eser sahibi ile birlikte Aktüel Arkeoloji Dergisi ve sponsorlara ait olacaktır.

* Yarışma sonunda tüm kategorilerden (ödül alanların dışında) toplam 40 fotoğraf sergilemeye dâhil edilecektir.

* Aktüel Arkeoloji Dergisi, Aygaz ve Siemens (iki firma kendi kategorilerinde olmak üzere) bu yarışmaya katılan ve ödüle ya da sergilemeye değer bulunan fotoğrafları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla tanıtım amaçlı afiş, kitap, broşür, CD, video vb diğer ortamlarda yayımlayabilme hakkına sahip olacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılırlar ve sonradan bir hak iddia edilemez. Ayrıca seçici kurul tarafından ödül almasa da sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, 2012 yılının sonuna kadar Türkiye’nin farklı illerinde sergilenecektir.

* Yarışmaya katılan eser sahipleri (katılımcılar) fotoğraflarını yarışma sonrasında Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin yayın (kültürel ve arkeolojik mirasa yönelik afiş, kitap, broşür, CD, video vb) çalışmalarında kullanılmak üzere bağışlayabilirler.

* Bağışlanan eserler; eser sahibinin ismi ile birlikte tanıtım amaçlı olarak kullanılabilir. Bu kullanımda eser sahibine herhangi bir telif ödenmez. Kullanım hakkı eser sahibiyle birlikte, Aktüel Arkeoloji Dergisine ait olacaktır.

* Yarışma sonrasında Ödül ve sergileme alan fotoğraflardan oluşan bir yarışma albümü hazırlanacaktır. Albümün tüm hakkı Aktüel Arkeoloji Dergisi’ne ait olacaktır.

* Ödül ve sergileme alan eserlerle, bağışlanan fotoğraflar dışında kalan bütün fotoğraflar ve CD kayıtları, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

Eserlerde İstenen Teknik Özellikler ve Eserlerin Teslimi

* Yarışmaya katılacak fotoğraflar, hem basılı, hem de dijital ortamda teslim edilmelidir.

* Yarışmaya gönderilecek olan eserler renkli ya da siyah-beyaz olabilir.

* Basılı kopya, 30 x 40 cm. boyutlarında fotoğraf kâğıdına basılmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzünde sağ alt köşeye, rumuz ve istenirse esere verilen ad yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yüzeyine ya da dijital kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır.

* Dijital kopya, uzun kenar en az 3500 pix. olarak, baskı kadraj ebatlarında olacak şekilde 300 Dpi çözünürlükte JPEG formatında CD- DVD veya USB flash’a kaydedilmeli, eserin rumuzu dosya ismi olarak kaydedilmelidir.

* Kimlik bilgilerini içeren zarfta yer alacak başvuru formunda, eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır.

* Teslimde; kimlik zarfı, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyaların yer aldığı CD, bir büyük zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılmalıdır. Zarfın üzerine “‘Aktüel Arkeoloji’ Fotoğraf Yarışması 2011” ibaresi ile rumuz(lar) yazılmalıdır. Gönderiler postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır. Postada oluşacak hasardan Aktüel Arkeoloji Dergisi ve Sponsorlar sorumlu olmayacaktır.

* Eserlerin en son 30 Eylül 2011 tarihinde saat 18.00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden Aktüel Arkeoloji Dergisi sorumlu değildir.

* Sonuçlar, Aktüel Arkeoloji Dergisi’nin Kasım 2011 sayısında ve www.aktuelarkeoloji.com.tr, http:/www.tfsf.org.tr web sitelerinden duyurulacak, TFSF yayını olan Almanak 2011 kitabında da yer alacaktır.

Yarışma Şartnamesi’ndeki koşulları kabul etmekle birlikte Aktüel Arkeoloji Dergisi ile ilgili tüm projelerde ve yayınlarda ismimin ve eser adımın kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli kullanım hakları için Aktüel Arkeoloji Dergisi’ne izin / muvaffakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Aktüel Arkeoloji Dergisi’ne eserim/eserlerim için yukarda verdiğim izin/ muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyuru Tarihi : 01 Mart 2011
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30 Eylül 2011
Jüri Değerlendirilmesi : 08 Ekim 2011
Sonuçların Açıklanması : 15 Ekim 2011
Ödül Töreni : 19 Kasım2011

14.30 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Törene gelemeyen eser sahiplerine ödülleri banka ve posta aracılığı ile iletilecektir.

Yarışma Jürisi
Ahmet YEŞİLTEPE, NTVMSNBC
Aykan ÖZENER, Fotoğrafçı/Çanakkale Üniversitesi – Fotoğraf Bölümü / (Aktüel Arkeoloji Dergisi Fotoğraf Editörü)
Bahattin ÖZTUNCAY, Fotoğraf Tarihçisi / Arter
Firdevs SAYILAN, Sanat Tarihçisi/Fotoğraf Sanatçısı
Murat GERMEN, Fotoğrafçı /Akademisyen- Sabancı Üniversitesi
O.Cem ÇETİN, Fotoğrafçı /Akademisyen- Bilgi Üniversitesi
Rüstem ARSLAN, Akademisyen-Çanakkale Üniversitesi – Arkeoloji Bölümü / Troia Vakifi Yönetim Kurulu Üyesi

Jüri toplantısı
Jüri en az 3 üyenin bir araya gelmesiyle toplanır, yarışma sonrasında bir değerlendirme tutanağı hazırlar. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.

Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde, eğer varsa derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez. Yapılacak itirazlar düzenleyici kurum AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ’ne yazılı olarak yapılmalıdır.

YARIŞMA SEKRETERYASI
Ergin BAYTOK
[email protected]

Aktüel Arkeoloji Dergisi
Telefon: 0 212 244 2502
http://www.aktuelarkeoloji.com.tr

ESER TESLİM ADRESİ
AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ
Şehit Muhtar Mah. İstiklal Cad. Bekar Sok. No: 18 Kat. 4 Beyoğlu – İstanbul
Telefon : 0 212 244 2502
www.aktuelarkeoloji.com.tr