ARILARIN İNŞAATI

Projenin Adı; Arıların İnşaatı

Projenin Amacı; Arılar peteklerini neden altıgen olarak yaparlar. Altıgenin özeliklerinden dolayı olabilirmi ? her petekte petek gözleri yatayla sabit bir açı yaparak inşa ederler. Her gözün derinliği3cm duvar kalınlığı ise milimin yüzde 5i kadardır. Bu ince duvar 6 gen olması nedeni ile direnç kazanır kilogramlarca balı taşıyabilir.

Giriş; Bal, arılar tarafından çiçeklerden , bitkilerden ve meyve tomurcuklarından alarak yuttukları nektarın , bal midesi denilen organlarında invertaz enzimi sayesinde kimyasal değişime uğramasıyla oluşur. Arılar bu çok faydalı besini kovanlarında daha önceden hazırladıkları altıgen şeklindeki petek hücrelerine yerleştirirler. Arılar topladıkları nektarı invertaz enzimi sayesinde bala çevrilirken , sakarozu değişime uğratarak früktoz ve glikoz şeklinde basit şekerlere dönüştürürler. Bu aşamada fermantasyon yani mayalanma olmaması için balın fazla suyunu uçururlar. Altıgen peteklere doldurulan ve belirli bir süre fazla suyu uçurulan ve tam kıvamına getirilen bal arılar tarafından sırlanır. Sırlama , altıgen peteklerin üstünün çok ince bir bal mumu tabakasıyla kapatılması işlemidir. Böylece hem balın oluşumu tamamlanmış hem de dış etkiler

Petekler nede altıgendir
Altıgen yapıda arada boşluk kalmaz. Düzgün altıgenlerden oluşmuş bölmeler arasında boşluk kalmadığı için kullanılan alanın verimliliği artar. Ayrıca altıgen yapı kare veya dikdörtgen yapıya göre daha mukavimdir kolay hasar görmez. Köşelerde kırılma tehlikesi de ortadan kalmış olur böylece. Cıvata başlarlıda genelde altıgen yapıda yapılır. Kare başlı cıvataların köşeleri kolay aşındığı için bir müddet sonra söküp takmak zor olur. Arı peteği hem yarı akışkan balı hem de arıyı taşıyacaktır. Köşelerinin kolay aşınmaması kırılmaması gerekir. Birde balın ağırlığı nedeniyle şekil değiştirmemelidir fazla. Eğer bölme şekil değiştirir, şişerse diğer bölmeyi daraltmış olur. Altıgen yapıda yükün kenarlara dağılımı değişir. Bu kenarın şeklini korumasına yardımcı olur. Ayrıca kenar uzunluğu aynı alana sahip kare veya dikdörtgene göre daha kısa olduğu için daha az şekil değiştirir. Mukavemet hesapları şekil değiştirme ve kopmadan yada kalıcı şekil değişikliği olmadan yükü taşıyacak kesiti ve malzemeyi belirlemek için kullanılır..

Sonuçlar.. Üçgen ve Karelerden yapsalardı petekler arasında boşluk olmayacaktı ama Alanları aynı olan Üçgen ve Kare ve Altıgen şekillerde toplam kenar uzunlukları en az olan Altıgendir.Yani aynı miktar balmumu ile daha çok altıgen kenarı çevrelenir Matematik ,geometri ,simetri kusursuzluğu sadece peteklerde değil doğanın her yanında görebiliriz . Kar tanecikleri altıgendir. Örümcek ağları. Tavus kuşunun kuyruğundaki benekler. Kaplumbağalardaki bağalarındaki şekiller Arıların inşaatı;Kesiti 6 gen olan prizmaları şeklindeki petek gözlerinin dipleri bir piramit olarak sona erer

Kullanılan yöntem;araştırma soru yanıt

Proje bütçesi 5lira 6genleri yapmak için karton yapıştırıcı alındı

Proje çalışma takvimi; 10-11-2011 den 2-12-2011 aralığında konumu belirldim

2-12-2011 den 15-12-2011 kaynak taraması bilimsel araştırmalar yaptım19-1-2012 yazmaya başladım

Kaynaklar; www..genbilimçcom www.balarisi.mucizesi