ARILARIN GEOMETRİĞİ

Proje Tanıtımı:
PROJE AMACI:
Matematikte kullanılan geometrik şekillerin karşılaştırılarak aralarındaki farkların kavranabilmesi

PROJE HEDEFİ:
Matematikte kullanılan bazı geometrik şekillerin hacimlerinin değerlendirilerek altıgenin özelliklerinin öğrencilere kavratılması.

PROJE ÖZETİ:
Kovanlardaki şekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir açı yapacak şekilde inşa edilirler. Her bir gözün derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetrenin yüzde beşi kadardır. Bu kadar ince duvar kalınlığına rağmen altıgen yapı nedeniyle büyük bir direnç kazanırlar ve arıların depoladıkları kilolarca balı rahatlıkla taşıyarak depolayabilirler. Arı peteklerinin bu durumu göz önüne alınarak hazırlanan projede matematikte kullanılan geometrik şekillerin hacim ve dayanıklılıkları gösterildi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

Arı peteklerinden esinlenerek hazırladığımız projede geometrik şekillerin incelenmesi ve bazı maddelerin depolanmasında altıgenin kullanılmasının avantajları gösterildi.Bir arı kovanı bulunarak araştırıldı ve peteklerin geometrik şekilleri değiştikçe bal miktarının değiştiği gözlendi.Arı balları koymak için mutlaka prizma şeklinde petek kullanılmalıdır.Kullanılacak prizmaların yükseklikleri eşit olacağından en büyük hacimli prizmanın taban alanı en büyüktür.Aynı çevreye sahip çokgenlerden alanı en büyük olanı düzgün altıgen olduğundan düzgün altıgen kullanılınca az malzemeyle çok iş yapılmış olur.