ARILAR YOLUNU ŞAŞIRMASIN

Proje Tanıtımı:
PROJENİN ADI:ARILAR YOLUNU ŞAŞIRMASIN

PROJNİN AMACI:Teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan elektromanyetik kirliliğin bal üretimi üzerindeki olumsuz etkisini en az seviyeye indirgemek.

PROJENİN ÖZETİ:Ülkemizde özellikle son yıllarda bal üretimi miktarı oldukça azalmıştır.Bu azalmanın nedenlerinden biri küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bitki florasanın çeşitlliğinin azalmasıdır.Önemli diğer neden ise son yıllarda artan teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektromanyetik kirliliktir.Türkiye cep telefonu kullanım açısından dünyada 3. Sırada yer almaktır.Bu da baz istasyonlarının yaygınlaşmasına ve etrafa daha fazla elektromanyatik dalga gönderilmesine sebep olmaktadır.Yaptığımız araştırmalardan edindiğimiz bilgilere göre bize arılar bu elektromanyetik kirlilikten olumsuz olarak etkilemektedir.Elektromanyetik dalgalar arıların yol ve yön bulma güdülerini yok ediyor ve arılar bu sebeple kovanlarına geri dönemiyor.Bu dalgaların diğer önemli etkisi ise kovan içindeki işçi,erkek,ve kraliçe arı sayısı arasındaki oranın bozulmasına neden olup arıların üreme ve bal üretme yeteneklerini azaltmasıdır.Bizde bu problem yola çıkarak arıları bu kirllikten nasıl koruyabileceğimizi araştırdık ve projemizi gerçekleştirdik.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:Araştırma problemimize bağlı olarak literatür taraması yaptık.Araştırmamız sırasında Faraday koruyucu kafesi gördük.Bizde bu mantıktan yola çıkarak ilk önce tel bir kafesin içine cep telefonumuzu yerleştirdik.Cep telefonumuzun çekmediğini gözledik.Tel kafesin içine elektromanyetik dalgalar etkisiz hale geldi.Bizde bu gözlemden yola çıkarak arı kovanlarını tel bir kafesin içine yerleştirirerek arıları elekromanyetik kirlilikten koruyabileceğimiz sonucuna ulaştık.Böylece son bir yılda azalan bal miktarını arttırmayı hedefledik.

KAYNAKLAR: www.aricilik.info, www.aricilik.gov.tr, www.tarim.gov.tr, www.biltek.tubitak.gov.tr, faradaykafesinedir.com, www.fizik.biz/fen-bilgisi-deneyleri

PROJENİN BÜTÇESİ:50 TL(Bir kovan için)

YARDIM ALINA KİŞİ VE KURUMLAR:Fen ve teknoloji öğretmenimiz ESRA KARABIYIK