ARILAR ÖLMESİN HAYAT TÜKENMESİN

Proje Amacı:

ARILARIN NESİLLERİNİN TÜKENMESİNE SEBEP OLAN FAKTÖRLERİ ARAŞTIRMAK

Projenin hedefleri:

ARILARIN NESİLLERİNİN TÜKENMESİNİN ENGELLEMEK

VERİMLİ ARI OLAN KAFKAS ARILARININ NESLİNİN TÜKENMESİNİ ENGELLEMEK

ENDEMİK ÇİÇEKLERİN NESLİNİN TÜKENMESİNİ ENGELLEMEK

Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler:

Arıların yaşam döngüsü ile ilgili ayrıntılı literatür taraması yapıldı. Özellikle verimli bir tür olan Kafkas bal arısının yaşam döngüsü araştırıldı. Bu arılarla ilgili şu özellikler bulundu:

Daha çok çalışırlar ve daha çok bal yaparlar

Kafkas arıları diğer arılara göre daha büyüktür.

Kafkas arıları kızgındır, hırçındır ama insanları sokmazlar.

Diğer arılardan daha iridirler. Gözden çıkan isçi arıların ağırlıkları 70 – 80 mg.dır.

Kafkas arısı (apis mellifera caucasica) çok uysal,çalışkan ve şiddetli soğuğa dirençli olma gibi
üstün ırk özellikleri vardır.

Hortumları diğer arı cinslerinden uzundur. dil uzunlukları (7,5 mm)

Sık sık oğul verme eğilimine girmemeleri bu irkin üstün nitelikleri arasındadır.

Yavru verimleri yüksektir ve kuvvetli aileler meydana getirirler. En kuvvetli oldukları devre yaz ortasıdır.

Çok uslu olmalarına rağmen, dışardan gelen yağmacı arı yada diğer zararlılara karsı kovanlarını
oldukça iyi korurlar.

Kitin rengi koyudur genelde gri kurşuni renktedirler,

Kafkas arısı sıcak iklimi pek sevmez ve 35 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklığında ölebilir ve kovandan dışarı çıkmak istemez..Soğuk iklim arısı olduğundan dolayı kışın kovana soğuk girmesini önlemek için delikleri sıvamak amacı ile kovana bol miktarda
propolis taşır.Ancak sıcak iklimde çalıştığında kovan içine ve gereksiz yerlere bunları bulaştırır.

Kullanılan yöntemler:

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Ulaşılan sonuçlar:

ARILARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Eşek arılarının Kafkas arılarının yuvalarına saldırması

Kafkas dağlarındaki ayıların Kafkas arılarının kovanlarına saldırmaları

Kafkas dağlarındaki şiddetli rüzgarlardan arıların kovanlarının düşmesi sonucu yumurtaların ölmesi

Arıların ölümlerinin gözlendiği bu durumun dünyada koloni çökme bozukluğu olarak tarif ediliyor.

Gezginci Aricilik başlamadan önce Ardahan, Artvin, Kars ve bazı çevre illerde Kafkas arısı saf olarak bulunuyordu. Çünkü doğal coğrafya Kafkas arılarının saf olarak kalabilmesini sağlıyordu.

1950’li yıllarda gezginci arıcılığın başlaması ile bu illere çevre bölgelerden gelen farklı ırktan Suriye arısı, Iran arısı, Anadolu arısı ve Muğla arısı gibi arılar Kafkas arısını melezleşmişlerdir.Artık bu illerde Kafkas arısı saf olarak bulunmamaktadır. Saf Kafkas arısı 1983 yılında Ardahan’ın Posof ilçesi dolaylarında bulunabilmişken, bugün Posof ve çevresinin de melezlendiği görülmektedir.Akdeniz Bölgesinden gelerek Ardahan’da konaklayan bir ana arı üretim isletmesi de, tüm bölgeye ana arılar satarak melezlenmeyi daha da hızlandırmıştır.Kafkas arısının bulunduğu bu bölgenin çevresindeki Iran, Ermenistan,Suriye ve Anadolu arılarının tamamı sari abdomen halkalı arılardır.

Siyah renkli Kafkas arısı, çevreden gelen sari renkli kolonilerle melezlendiğinde, Kafkas koloniler de sari renkli isçi arılar ortaya çıkmaktadır. Böylece melezlenme kolayca görülebilmektedir.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Kafkas arısının neslinin korunabilmesi için Kafkas arısının yaşadığı bölgedeki çiçekler koruma arlına alınmalıdır.

Saf Kafkas arısı yetiştirmeciliği desteklenmelidir.

Kafkas arısı yetiştiricilerine özel arıcılık kursu verilmelidir.

Kafkas arısının yaşama alanı çok iyi araştırılarak bu ortamlar diğer bölgelerde de sağlanıp Kafkas arısı yetiştiriciliği diğer bölgelerde de yapılamalıdır.

Arıların ölümünü küresel ısınmanın da tetiklediği düşünülerek bundan en az etkilenmesi sağlanmalıdır.

Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal_ar%C4%B1s%C4%B1

? Bu faaliyetlerin takvimi:

LİTERATÜR TARAMASI 4 HAFTA
RAPOR YAZMA 2 HAFTA

Proje Bütçesi: 5 LİRA