Arıcılık ve Arı Ürünleri AR-GE Proje Pazarı

Amaçlar
Arı ürünlerinin üretimindeki çeşitliliği artırarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak.
Ülkemiz genelinde önemli bir tarımsal faaliyet olarak gerçekleştirilen arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili yeni endüstriyel ürün ve tasarım fikirlerinin ortaya çıkarılması ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.
Arıcılık sektörünün yeni çıkacak ürün ve ürünler sayesinde katma değerini artırmak ve dolayısıyla geçimini arıcılıktan sağlayan ailelere destek olmak.
Yıllardır sadece bir tarımsal faaliyet gözüyle bakılan arıcılığın endüstriyel ürün olduğu konusunda farkındalık oluşturmak.
Üniversite sanayi işbirliğini yaygınlaştırarak ülkeye yeni endüstriyel ürünler kazandırmak.
Ortaya çıkacak yeni ürünler ile sanayi kurumlarının hizmet ve rekabet güçlerini artırmak
Kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarına bölgesel kalkınmaya yönelik proje odaklı ortak çalışma kültürünü kazandırmak.
Üniversite gençliğinin, proje geliştirme ve proje hazırlama konularında aktif katılımını sağlamak.

Tematik Alanlar
Ana temamız arıcılık ve arı ürünlerinde kalite ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla proje ve önerilerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak işbirliklerinin kurulması

Ana temamızı 6 ana başlıkta maddeleyebiliriz:

Arı ürünleri ve gıda sektörü
Arı ürünleri ve Apiterapi
Arı ürünleri ve kozmetik
Arıcılık ve makine teknolojileri
Arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede yeni uygulamalar ve teknolojiler
Ballı ve fındıklı yeni gıdalar
Bu bağlamda arıcılık sektörüne ve arı ürünlerine katma değer sağlayacak tüm fikir, proje ve proje siparişlerine açığız.

Proje Pazarı günleri : 23-24 Ekim 2014

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
Konuralp Yerleşkesi/ DÜZCE
81620
Telefon 0380 542 11 10
Fax Dahili : 1032; 1092; 3983; 3979
Mail dagem@duzce.edu.tr