ARI KUŞU KOVAR

PROJENİN ADI: ARI KUŞU KOVAR

PROJENİN AMACI : Arı kuşlarının bal kovanının önünde arıları yemesini engelleyerek, kovanın sönmemesini sağlayıp bal üretimini artırmak.

GİRİŞ:

Arı kuşları göçmen kuşlardan olduğu için ilkbahar ve sonbaharda göç yolu üzerinde olan arılıklara mutlaka zarar verirler. Havanın kapalı olması halinde kovanların önüne kadar inerek arıları yerler. Arı kuşları arılığa toplu olarak gelirler ve birkaç dakika içinde binlerce arıyı yerler. Kursakları açılıp bakıldığında bir kuştan 70-80 tane arı kafası çıktığı görülür.Ülkemizde arı kuşları koruma altında olduğu için avlanması yasaktır. Bu sebeple arıkuşlarını öldürmeden bal kovanlarındaki arıları korumayı amaçladık.

Kurduğum sistem ile arıkuşlarının bal kovanlarımızdaki arıları yemesini engelleyerek kovanlarımızın sönmemesini sağlamayı amaçlıyorum. Kurduğum sistem şöyle çalışmakta. Sistem kovanın önüne koyulacak. Arı kuşu kovan önüne geldiğinde sistem üzerine konacak ve arıkuşunun ağırlığı ile sistem aşağı hareket edecek. (Sistem arıkuşunun ağırlığı 60- 70 gr civarında değiştiği için bu ağırlıklarda harekete geçebilecek hassaslıkta yapılmalıdır).Böylece arıkuşu sistem üzerine konmadan önce açık olan devremiz, arıkuşunun sistemimize konmasıyla beraber kapalı bir devre olacak. Devre kapandığı için devreye bağlı olan zilimizde ötmeye başlayacak. Bu sesten korkan arı kuşları kovanın önünden uzaklaşacaktır. Kovandan uzaklaşan arı kuşları arıları yiyemeyecek ve kovan sönmeyeceği için daha fazla bal üretimi sağlanacaktır.

KULLANILAN YÖNTEM:

Babam arıcılıkla uğraşmakta ve arıkuşlarından sürekli şikayet etmektedir. Bu sebeple arıkuşlarını bal kovanlarından nasıl uzaklaştırabileceğim sorusu kafama takıldı. Bunun için önce arıkuşları ile ilgili internet üzerinden bir araştırma yaptım. Daha sonra kafamda oluşturacağım sistemi tasarladım. Tasarımımı öğretmenim ile paylaştım. Öğretmenimle tasarımımı nasıl geliştirebileceğimiz hususunda fikir alışverişinde bulunduk ve nasıl bir sistem olması gerektiğine karar verdim. Daha sonra tasarımımın maketini mukavva, kablolar,pil, zil kullanarak yaptım. Sistem üzerine ağırlık koyduğumuzda zilin çalıştığını gözlemledim.

PROJENİN BÜTÇESİ: Mukavva 1 TL. Diğer kullandığım malzemeler evimizde bulunduğu için para ödemedim.

SONUÇLAR: Bu sistem ile arıkuşlarını onları öldürmeden kovanlardan uzaklaştırabileceğimizi gözlemledik. Böylece hem arı kuşlarının neslinin tükenmesini engellemiş hem de arıların ölmesini engelleyerek bal üretiminin artmasını sağlamış olduk.