Arı Biziz Bal da Bizdedir

2012 YILI TÜBİTAK DESTEKLİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ “Arı Biziz Bal da Bizdedir” Projesi

2012 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri tarafından finanse edilen, bal arılarını çocuklara tanıtmak bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratarak bilgi düzeylerini arttırmak amacıyla Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde (DAGEM) yürütülen “Arı Biziz Balda Bizdedir” projesi, ikinci kez kapılarını ilgili gruplara açtı.

Hedef kitlemiz, hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ilköğretim okullarının öğrencileriyle, Bilim sanat Merkezi ve Sosyal Hizmetlere bağlı çocuk evlerinden aynı yaş grubu öğrencilerdir. Proje yaş grubuna yönelik olarak teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde, toplam 100 katılımcı (4 grup, her grupta 25 kişi) ile gerçekleştirilecektir. Arazi çalışmalarında arılar doğal yaşam ortamlarında gözlenecek ve bu esnada ballı bitkilerden örnekler toplanacaktır. Daha sonra toplanan bitki örneklerinin polenleri mikroskobik düzeyde incelenecektir. Konuyla ilgili değişik atölyelerin de yer aldığı çalışmalar 25 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecektir.

Her gruba eğitim öncesinde ve sonrasında arılarla ilgili mevcut bilişsel, duyuşsal becerilerini, ekosentrik ve antroposentrik bakış açılarını ve eğitim sonunda edindikleri kazanımları belirlemek amacıyla ön test ve son test uygulamaları yapılacaktır. Bu kapsamda uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilerle görüşme yapılacak, arı konusuyla ilgili başarı testi uygulanacak ve arı temalı resim yaptırılacaktır. Ayrıca öğrencilerin uygulama süreci boyunca arılarla ilişkilerini, davranışlarını izlemeye yönelik gözlemler ve kamera kayıtları gerçekleştirilecektir. Ortaya çıkan farkındalığı ölçmek için eğitim öncesinde uygulanan başarı testinin aynısı eğitim sonunda da uygulanacaktır. Ayrıca proje çalışmalarından sonra gerçekleşen geri dönüşümler alınarak ortaya çıkan farkındalığın kalıcılığı da izlenmeye çalışılacaktır.

Görsel ve yazılı basın aracılığı ile arılar ve tozlaşmanı önemi vurgulanarak toplumun ilgisi konu üzerine çekilecektir. Bu projenin her yıl geleneksel olarak artan yaş grupları ile devam ettirilmesi düşünülmektedir.

“Arı Biziz Bal da Bizdedir” projesi Tübitak Bilim ve Toplum Projeleri kapsamında parasal olarak desteklenmekte ve Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Etkinlik Tarihleri: 02-27 Temmuz 2012

Önemli Not:
•Katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmemektedir.
•Projenin devam ettiği 20 gün boyunca katılımcıların ikamet ettikleri yer ile DAGEM arasındaki ulaşım ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından proje bütçesinden karşılanmaktadır.
“Arı Biziz Bal da Bizdedir” Projesinin amacı, Bu projenin amacı yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılması, arı sevgisinin ön plana çıkarılması, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin arttırılması, arıcılık mesleğinin tanıtılması, arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılmasıdır. Bu proje kapsamında arıların ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleri ile desteklenerek anlatılması, yeni neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların gelişimlerindeki faydaları, büyüme çağında olan çocuklarımıza öğretilerek yoluyla bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Çocuklarımızın arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Projemizde hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ilköğretim okulu öğrencileriyle, Bilim sanat Merkezi ve Sosyal Hizmetlere bağlı çocuk evlerinden aynı yaş grubu öğrenciler hedef kitle olarak seçilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin