“Arı Biziz Bal da Bizdedir” Projesi

TÜBİTAK DESTEKLİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
“Arı Biziz Bal da Bizdedir” Projesi

Amaç
“Arı Biziz Bal da Bizdedir” Projesinin amacı, Bu projenin amacı yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılması, arı sevgisinin ön plana çıkarılması, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin arttırılması, arıcılık mesleğinin tanıtılması, arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılmasıdır. Bu proje kapsamında arıların ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleri ile desteklenerek anlatılması, yeni neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların gelişimlerindeki faydaları, büyüme çağında olan çocuklarımıza öğretilerek yoluyla bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Çocuklarımızın arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Hedef Kitle

Projemizde hem kırsal hem de kentsel kesimde bulunan ilköğretim okulu öğrencileriyle, Bilim sanat Merkezi ve Sosyal Hizmetlere bağlı çocuk evlerinden aynı yaş grubu öğrenciler hedef kitle olarak seçilmiştir.

Etkinlik Konuları
Arıyı Tanımadan Önce (Ön test)
Arı ile ilk karşılaşma
Ben ve ailem, Arı ve ailesi
Arıyı Tanıyalım
Arıların İğneleri Neden Var?
Canlıların Barınakları
Bal Odası
Peteğimi Örüyorum
Kovanımı Yapıyorum
Arı Ürünleri
Ballı Kekli Saatler
Ballı Söyleşiler
Doğa yürüyüşü
Belgesellerle Arı
Arkadaşım Polen
Ballı bitkiler
Arıların dansı
Arılar Yaşasın
Ya Arılar Olmasaydı?
Arım Balım Peteğim
Arıcılığı Öğreniyorum
Arıların Doğuşu
Bal Fabrikasında Bir Gün
Son test uygulamaları
Arının Hikayesi
Arıya Veda

Proje Alanı
Proje ekibi Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin personelleri ve Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Çocuk Gelişimi konusunda bilimsel çalışmalarını sürdüren öğretim görevlileri, hemşireler ve Eğitim fakültesi öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca proje yürütücüsünün uzmanlık alanı bal arısı olup tüm bilimsel çalışmaları ve yayınları arıcılık, bal arısı ve arı ürünleri hakkındadır.
Projenin tamamı Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilecektir. Merkezde uygulamalı ve görsel eğitimler için 2 adet projeksiyon cihazı, yazı tahtası, 35 adet kolçaklı sandelye arılı ve arısız kovanlar, arıcılıkta kullanılan malzeme ve cihazlar mevcuttur. Merkezin etrafı Bal Üretim ormanlarına dönüştürülmüştür. Eğitimler esnasında çocuklara tanıtılacak olan nektar ve polen kaynağı ballı bitkilerin birçoğu merkeze ait arazi içerisinde yer almaktadır. Merkezde çalışan 4 adet güvenlik görevlisi, bir arıcılık teknikeri, bir doktoralı uzman, merkez müdürü ve müdür yardımcısı bulunmaktadır. Merkez fiziksel alanı ve uygulama materyalleri (tüm arıcılık ve arı ürünleri malzeme ve cihazları) yönünden önerilen projeye uygun bir kurumdur.

Duyurular
Katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmemektedir.
Projenin devam ettiği 20 gün boyunca katılımcıların ikamet ettikleri yer ile DAGEM arasındaki ulaşım ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından proje bütçesinden karşılanmaktadır.

İletişim
Uzman Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
e-mail: pinarrasgele@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Meral KEKEÇOĞLU
e-mail: meralkekecoglu@duzce.edu.tr

Başvuru Formu için tıklayınız