Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması

Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması

ARCHISECTIONS YEŞİL & MAVİ ULUSLARARASI PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı ve Temaları
Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması’nın amacı; tasarım mükemmeliyetini sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirebilmiş projelerin katılımıyla mimari ve kentsel ölçekte sürdürülebilirlik ve ekolojik yaklaşımlar hakkında farkındalık yaratmaktır. Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması’nın Türkiye’de veya yurtdışında inşa edilmiş veya inşası süren projelerin yarıştığı ve ödüllendirildiği bir platform olması hedeflenmiştir.

Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması’nın öğrenci kategorisinde ise Şehir Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Peyzaj Tasarımı Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin buluşabileceği, rekabet ortamı içerisinde kendi fikirlerini sunabilecekleri ve ödüllendirilecekleri bir platform yaratılması hedeflenmektedir.

Yarışma temaları sınırlı olmamakla birlikte şu şekilde sıralanmaktadır.
• Sosyal-Ekonomik göstergeleri kapsayıcı tasarım
• Bölge Halkına Yönelik Tasarım
• Ekoloji için Tasarım
• Su için Tasarım
• Ekonomi için Tasarım
• Enerji için Tasarım
• Sağlık için Tasarım
• Kaynaklar için Tasarım
• Değişim için Tasarım
• Buluş için Tasarım

Başvuru Koşulları

Profesyonel Kategori İçin Başvuru Koşulları
• Yarışmaya Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanında projeler katılabilir.
Disiplinlerarası çalışmanın ürünü olan ve farklı uzmanlıkları olan ekiplerin katkı koyduğu
projeler yarışmaya katılabilir.

• Yarışmanın profesyonel kategorisine son 4 yılda gerçekleştirilmiş veya önümüzdeki 2 yıl
içinde tamamlanacak olan projeler katılabilir.

• Yarışmacılar Yeşil Kategori, Mavi Kategori, Yeşil-Mavi Kategorileri’nden sadece birisine
başvurabilir.

1.1. Yeşil Kategoride Yarışacak Projelerden beklenen nitelikler
• Yeşil Kategoride yarışacak projelerin, bu örneklerle sınırlı olmamakla birlikte; ekolojik akıllı ev, ekolojik akıllı bina, ekolojik otel yapısı gibi tekil binalar olması beklenmektedir.

1.2. Mavi Kategoride Yarışacak Projelerden beklenen nitelikler
• Mavi Kategoride yarışacak projelerin, bu örneklerle sınırlı olmamakla birlikte; ekolojik tatil
kompleksi, golf tesisi, ekolojik mega konut veya site projesi gibi bina toplulukları olması
beklenmektedir.

1.3. Yeşil-Mavi Kategorisinde Yarışacak Projelerden beklenen nitelikler
• Mavi-Yeşil Kategorisinde yarışacak projelerin; tamamlanmış mega ekolojik kentleşme
projesi veya fütüristlik mega ekolojik kentleşme projesi olması beklenmektedir.

2. Öğrenci Kategorisi İçin Başvuru Koşulları
• Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan tüm Şehir
Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Peyzaj Tasarımı
Bölümleri’nde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak
katılabilirler.

• Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde
yayınlanmamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri
üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye
edilir.

• Yarışmaya katılacak öğrenci projelerinin belirtilen bölümlerde gördüğü lisans veya yüksek
lisans eğitim kapsamında yapılmış dönem projeleri olması beklenmektedir. Yarışmaya ilgili
bölümlerde 2015-2016 Güz, 2015-2016 Bahar, 2015-2016 Yaz, 2016-2017 Güz, 2016-
2017 Bahar, 2016-2017 Yaz, 2017-2018 Güz, 2017-2018 Bahar, 2017-2018 Yaz
dönemlerinde hazırlanmış projeler katılabilir.

• Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.

Katılım Ücretleri
1. Profesyonel Kategori İçin Katılım Ücretleri
• Katılım Ücretleri; Yeşil Kategori için 400 TL, Mavi Kategori için 500 TL, Yeşil-Mavi Kategori
için 1.000 TL’ dir.
2. Öğrenci Kategorisi İçin Katılım Ücretleri

• Öğrenci kategorisi için katılım ücretsizdir.

Teslim Koşulları

1. Profesyonel Kategori İçin Teslim Koşulları

• Proje teslimleri Dropbox.com yada Wetransfer.com ‘a yüklendikten sonra linki alınarak
[email protected] adresine mail atılarak dijital olarak yapılacaktır.

• Dijital Teslim Klasörü .jpeg formatında hazırlanmış proje paftalarını ve EK-1’de verilen Proje Bilgileri Raporu’nu içerecektir. Proje Bilgileri Raporu yarışma sonuçlanana kadar yarışma raportörlüğü tarafından gizli tutulacaktır.

• Dijital Teslim Klasörü içinde yer alacak proje sunuş paftaları, 4 adet A1 dikey formatta
hazırlanmış olarak teslim edilecektir.

• Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar
üzerinde yer alacaktır.

• Paftaların sağ üst köşesinde 1 cm x 5 cm büyüklüğünde 5 rakamdan oluşan rumuz yer
alacaktır.

• Pafta başlığında yarışma adı ve başvurulan kategori bilgisi yer alacaktır. Örneğin;
Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması – Mavi Kategori
Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması – Yeşil Kategori
Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması – Mavi-Yeşil Kategori

• Her aday projenin, Dijital Teslim Klasörü’nü son başvuru tarihine kadar, elektronik posta yolu ile yarışma raportörlüğüne ulaştırılmış olması gerekir.

• Ödül kazanan projeler etkinlik kapsamında sergileneceğinden, sonuçlar açıklandıktan sonra sunuş paftalarının basılmış olarak teslimleri kazananlardan talep edilecektir.

2. Öğrenci Kategorisi İçin Teslim Koşulları

• Proje teslimleri Dropbox.com yada Wetransfer.com ‘a yüklendikten sonra linki alınarak
[email protected] adresine mail atılarak dijital olarak yapılacaktır.

• Dijital Teslim Klasörü .jpeg formatında hazırlanmış proje paftalarını ve EK-2’de verilen
Başvuru Formu’nu içerecektir. Başvuru Formu yarışma sonuçlanana kadar yarışma
raportörlüğü tarafından gizli tutulacaktır.

• Dijital Teslim Klasörü içinde yer alacak proje sunuş paftaları, 2 adet A1 dikey formatta
hazırlanmış olarak teslim edilecektir.

• Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar
üzerinde yer alacaktır.

• Paftaların sağ üst köşesinde 1 cm x 5 cm büyüklüğünde 5 rakamdan oluşan rumuz yer
alacaktır.

• Pafta başlığında yarışma adı ve başvurulan kategori bilgisi yer alacaktır. Örneğin;
Archisections YEŞİL & MAVİ Uluslararası Proje Yarışması – Öğrenci Kategorisi

• Her aday projenin, Dijital Teslim Klasörü’nü, son başvuru tarihine kadar, elektronik posta yolu ile yarışma raportörlüğüne ulaştırılmış olması gerekir.

• Ödül kazanan projeler etkinlik kapsamında sergileneceğinden, sonuçlar açıklandıktan sonra sunuş paftalarının basılmış olarak teslimleri kazananlardan talep edilecektir.

Yarışma Takvimi
• 3 Ekim 2018 Yarışma için Online Proje Teslimi
• 9 – 12 Ekim 2018 Jüri Değerlendirmesi
• 15 Ekim 2018 Sonuçların İlanı
• 18 Ekim 2018 Dereceye Giren Projelerin Elden Teslimi (Çırağan Sarayı)
• 19 Ekim 2018 Ödül Töreni ve Sergi

ÖDÜLLER

Profesyonel Kategoride Ödüller
• Yeşil Ödülü
• Mavi Ödülü
• Yeşil ve Mavi Ödülü

Öğrenci Kategorisinde Ödüller
• Birincilik Ödülü
• İkincilik Ödülü
• Üçüncülük Ödülü

İLETİŞİM VE ELDEN TESLİM ADRESİ (SADECE DERECEYE GİREN PROJELER)
• E-mail: [email protected]
Elden Teslim Adresi : Çırağan Palace Kempinski, Çırağan Cad. 32, 34349, İstanbul Türkiye
• Teslim Saatleri : 10:00 – 12:00 ve 13:00 – 17:00

https://www.archisections8.com/tr/oduller

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.