Arçelik Yeniliği Aşkla Tasarla! Üniversiteliler Arası Proje Yarişması

ARÇELİK “YENİLİĞİ AŞKLA TASARLA!” ÜNİVERSİTELİLER ARASI PROJE YARIŞMASI

1. AMAÇ

Yarışmanın amacı; üniversite öğrencilerine birey veya takım olarak yaratıcılıklarını sergileme şansı vermek, yarışmada başarılı olan öğrencileri staj/iş imkânı için değerlendirmek, öğrencilerin bakış açısıyla tüketici ihtiyaçlarını anlamak ve çözüme yönelik projeleri değerlendirmektir.

2. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik fakültesi bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya yalnızca TC vatandaşı öğrenciler katılabilir.

Yarışmaya bireysel olarak veya ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak yapılacak başvurularda, ekip en fazla dört kişiden oluşacak olup, ARÇELİK A.Ş. (bundan sonra ARÇELİK olarak anılacaktır.) ile olan ilişkilerde içlerinden birini yetkilendireceklerdir.

Her bir yarışmacı / Ekip, ARÇELİK’e gönderdiği Proje ile ilgili olarak; üçüncü şahısların yasal haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri Projeyi sonuçlar açıklanıp ödül kazananlar belli olmadan önce ARÇELİK’in yazılı izni olmadan hiçbir yerde yayınlayamaz.

Yarışmaya gönderilen Projelerin; (yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) başvuru yapılırken kabul edilen Şartname’nin herhangi bir maddesine uygun olmadığı tespit edildiğinde ilgili Proje yarışma dışı bırakılır. Bu uygunsuzluğun daha sonra tespit edilmesi halinde yarışma kazanılmış olsa bile Proje yarışma dışı bırakılır ve verilen ödül geri istenir.

Yarışmaya ARÇELİK’te çalışan, staj yapan kişiler ile ARÇELİK çalışanlarının birinci derecede akrabaları katılamaz.
3. PROJEYE İLİŞKİN NİTELİKLER

Yarışma sürecinin adımları aşağıdaki gibidir:
• Proje başvurularının yapılması
• İlk değerlendirme
• Online eğitim ve ikinci değerlendirme için projelerin detaylandırılması
• İkinci değerlendirme
• Final kampı ve final sunumları
• Ödüllendirme

Bir yarışmacı / Ekip, yarışmaya bir Proje ile katılabilir.

3.1. Proje başvuruları yapılırken istenen bilgiler;

Yarışmacılar;
Yeni bir ürüne veya mevcut ürünlerde iyileştirmeye yönelik Projeler ile başvuru yapabilir.
“Artan kentleşme ve mobil hayat”, “Sağlıklı yaşam ve kişisel sağlık” ve “Enerji verimli ve çevre dostu ürünler” temalarından biri için Projelerini gönderebilir. Temalar dışında kalan Projelerini “Diğer” başlığında gönderebilir.
Projenin amacını belirtmelidir.
Projenin hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtmelidir
Projenin hangi ürüne / ürünlere yönelik olduğunu belirtmelidir. (Bulaşık makinası, çamaşır makinası, kurutucu, buzdolabı, pişirici cihazlar, küçük ev aletleri, tv, diğer)
Hedef ürünü tariflemelidir.
Proje ile ilgili teknik açıklamaları ve izlenecek yolu belirtmelidir.

3.2. İkinci değerlendirme aşamasında istenen bilgiler;

Yarışmacılar;
Teknik tasarım ile ilgili detaylı açıklama yapmalıdır.
Literatür ve patent araştırması sonuçlarını belirtmelidir.
Rekabet ve Pazar analizi sonuçlarını belirtmelidir.
Projeyi hayata geçirmek için gereken Ar-Ge çalışmalarını planlamalıdır.
4. BAŞVURU VE PROJELERİN TESLİMİ

Yarışmacılar, https://www.facebook.com/ArcelikKariyer web adresinde bulunan ARÇELİK “YENİLİĞİ AŞKLA TASARLA!” PROJE YARIŞMASI sayfası üzerinden ilgili yönergeleri izleyerek kayıt olacak ve yarışmaya katılacaklardır. Yarışmacıların proje başvuruları yayınlanmayacak, yalnızca ARÇELİK yetkililerine iletilecektir.

5. DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

5.1. İlk değerlendirme;

Yarışmacıların, başvuru yaparken seçtikleri ürünlere göre Proje ilgili ARÇELİK yetkililerine iletilir.
Projeler değerlendirilir, ikinci değerlendirme aşamasına kalan 50 yarışmacı / Ekip için geribildirimler paylaşılır.
İkinci değerlendirme aşamasına kalan 50 yarışmacıdan / Ekipten, proje başvuruları yapılırken online olarak kabul ettikleri işbu şartname ve taahhütname için ıslak imza istenir.

İlk değerlendirme kriterleri:
• Tüketici ihtiyacını karşılama / Fonksiyonellik
• Yenilikçi yönler
• Teknoloji düzeyi, Ar-Ge çalışmalarını içermesi
• Yapılabilirlik
• Pazar ve rekabete etki
• Ölçülebilir ürün performans metriklerine etki

5.2. İkinci değerlendirme için projelerin detaylandırılması;

50 yarışmacı/Ekip için online bir eğitim düzenlenir. Eğitimin içeriği: literatür ve patent araştırması, rekabet ve pazar analizi, proje planlaması olacaktır.
Yarışmacılar; eğitimi, ilk değerlendirmede verilen geribildirimleri ve değerlendirme kriterlerini dikkate alarak projelerini olgunlaştırır: danışmanlar eşliğinde projelerini geliştirir, gerekli testler için destek alır ve projelerinin son halini gönderir.

5.3. İkinci değerlendirme;
Jüri tarafından projeler değerlendirilir. 10 finalist yarışmacı / Ekip belirlenir. Finalistler için geribildirimler paylaşılır.

İkinci değerlendirme kriterleri:
• Teknik tasarım detayı
• Literatür ve patent araştırması
• Rekabet ve pazar analizi
• Projeyi hayata geçirmek için gereken Ar-Ge çalışmalarının planlanması
6. KAZANAN PROJENİN BELİRLENMESİ

10 finalist yarışmacı / Ekip için süresi ve koşulları ARÇELİK tarafından belirlenecek bir hazırlık kampı düzenlenir. Etkili sunum teknikleri ile ilgili bir eğitim verilir ve finalistler eğitmen eşliğinde sunumlarını pratik ederler.
10 finalist yarışmacı / Ekip, jüriye Proje sunumlarını yapar.
Dereceye giren ilk üç finalist belirlenir ve ödülleri takdim edilir.

7. ÖDÜLLER

İkinci değerlendirme aşamasına geçen 50 yarışmacı / Ekip, ARÇELİK’de staj / iş imkânı için değerlendirilir.
10 finalist yarışmacı / Ekip hazırlık kampına katılır.
Dereceye giren ilk 3 yarışmacı / Ekip için birinci projeye 10.000 TL, ikinci projeye 5.000 TL ve üçüncü projeye 2.500 TL ödül verilir. Proje ödülü, ekip üyeleri arasında eşit paylaştırılır.
Dereceye giremeyen, ancak ARÇELİK’in uygulanabilir bulduğu diğer projeler için mansiyon ödülü olarak minimum 1.500 TL verilir. Proje ödülü, ekip üyeleri arasında eşit paylaştırılır.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1.ARÇELİK’in gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın şartnameyi ve yarışma şartlarını değiştirme hakları saklıdır.

8.2.Şartname ve taahhütname, online olarak tüm yarışmacı / Ekipler tarafından Proje başvurusu yapılırken kabul edilir. İkinci değerlendirme aşamasına kalan 50 yarışmacıdan / Ekipten ise ıslak imza alınır.

8.3. Final sunumları ve derecelendirme yapılana kadar ARÇELİK ve yarışmacılar Projelerin gizliliğini korur.

8.4. Final sunumları ve derecelendirme sonrasında, ARÇELİK tüm projelerin sergilenme hakkına sahip olur. ARÇELİK, pazarlama ve reklam amacı ile fuar, gazete ilanı, sosyal medya, afiş, pano, broşür gibi mecralarda projeleri sergileyebilir.

8.5. Finalistlerin Projeleri için özgünlük, rakiplerin patent / yayınları kritiktir.

8.6. Fikri haklar yarışmacıya aittir. Yalnızca; dereceye girerek ödül kazanan veya mansiyon ödülü alan projeler için ödül miktarı karşılığında devir sözleşmesi ile fikri haklar devralınır. İşbu devir işlemi için gerekli olan devir sözleşmesi, ikinci değerlendirme aşamasını başarı ile geçen tüm finalist yarışmacılar / Ekipler ile yapılacaktır. Finalist yarışmacılardan / Ekiplerden ödül kazanamayan ve mansiyon ödülü alamayan yarışmacılar / Ekipler ile yapılan devir sözleşmeleri geçersiz sayılacaktır.

8.7. Fikri hakları devralınan projeler, ARÇELİK süreçlerinde rakip firmaların patentlerine takılırsa yarışmacı / Ekipler sorumlu tutulmaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here