ARBELLA FOTOĞRAF YARIŞMASI

                                         ARBELLA 1. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU
“Besin ve Beslenme” 
 
AMAÇ 
Sağlıklı beslenmenin ve aile olmanın, dolayısıyla ülkeye ve topluma sağlıklı bireyler yetiştirmenin en önemli
başlangıç noktası, masa etrafındaki heyecanı yaşamak ve bir ekmeği afiyetle paylaşmak, bu konunun önemini
vurgulamak isterken soframıza gelen bu nimetleri bize sağlayan çiftçimizi köylümüzü de hatırlatmak ve emeğini
taçlandırmak, fotoğraflara taşımak istedik… 
Sağlıkla, birlikte yemek hazırlama ve yeme olgularını, masalarının etrafında toplanabilmeyi fotoğraf sanatçılarının
vizöründen toplumumuza taşımayı hedefledik. Üretimin zorluklarını masamıza gelen bir dilim ekmeğin alın terini
yine sanatçı gözü ile objektiflerden insanımıza yansıtmak istedik…    
 
Bir insan için yaşamındaki en önemli  şanslarından birisi sağlıklı olmak ve sağlıklı beslenebilmek… Sağlıklı beslenme
için önemli gıdaların hayatımız içerisindeki önemini vurgulamak. Fotoğraf sevdalılarının vizörlerinden beslenme
olgusuna özgün bakışlarını, yansıttıkları  fotoğrafları   bizimle paylaşmalarını istedik…
Bu paylaşımlar sonunda başarılı olan eserlerin sahiplerini ödüllendirmek yolu ile fotoğrafa olan ilginin artmasını ve
duyguların sanat yolu ile aktarılmasının gücünü desteklemeyi hedefledik. 
 
KATILIM KOŞULLARI 
 
 * Yarışmaya katılım, amatör veya profesyonel,  fotoğrafa meraklı herkese  açıktır. 
 *  Yarışmada toplam 3 ayrı kategori vardır. Yarışmacılar bu kategorilerin ilk ikisine siyah-beyaz ve/veya renkli 4 ‘er
adet fotoğraf ile, son kategoriye ise 3 fotoğraftan oluşan serilerle ve bu serilerden en fazla 3 tane oluşturarak
katılabilirler.
 
•  Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en az 3000 piksel olarak 
ayarlanarak , internet  sitesi üzerinden gönderilmelidir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların büyük boy baskıları
ARBELLA MAKARNA tarafından yaptırılacaktır. Bu nedenle çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, en üst düzeyde
kalitede kayıt seçeneği ile JPG fotoğraflar kayıt edilmelidir. Yukarıdaki kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt
aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
 
•  Yarışma 3 ayrı kategoride düzenlenmektedir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotografik  tekniği
özgürce kullanabilirler. Deneysel çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 •  Yarışma kategorileri şu şekildedir:
 
A-Afiyetle, Birlikte Yemek:
Yemek hazırlama ve/veya beslenme olgusuna en iyi yaklaşımlar ödüllendirilecektir. Özellikle yöresel değerlerin
aktarıldığı özgün tarzdaki çalışmalar ön planda tutulacaktır. Ancak, ana konu başlığı altında her türlü yaklaşım
değerlendirmeye alınacaktır. 
 
B-Beslenme  ve Makarna ile Yaşam:
İnsanoğlunun beslenmesi  ve Makarnanın hayata katmış olduğu keyif  ilgili en başarılı yaklaşımı sergileyen çalışmalar
değerlendirilecektir. 
 
C-Hayatı Süzgeçten Geçirme Konusuna  Seri Fotoğrafla  Yaklaşım:
İnsan hayatında sürekli bir şeylerin süzgeçten geçirildiğinden yola çıkarak ‘hayatını Süzgeçten geçir, sana keyif
vermeyen her şeyi hayatından çıkar, iyi ve güzel olan kalsın’ diyoruz. Bu alanda en başarılı yaklaşımı sergileyen
çalışmalar değerlendirilecektir.Bu kategoriye en fazla 3 adet 3’lü seri fotoğraf ile katılmak mümkündür. 
Serideki 3 fotoğrafın konu, teknik ve içerik olarak birbiri ile uyumlu ve birbirini tamamlayan çalışmalar olması
gerekmektedir. Belgesel yaklaşımın yanı sıra deneysel veya yaratımcı fotoğraflar da bu kategoride değerlendirmeye
alınacaktır. Bu kategorideki ödüller, başarılı bulunan her 3’lü seri için 1 adet olacak şekilde dağıtılacaktır.
Sergilemelerde de serilerin içerisindeki her 3’lü çalışma, tek fotoğraf gibi değerlendirilecektir. 
 
Fotoğraflara Dosya Numarası Verilmesi ve Gönderimi:
Rumuzlar katılımcının isminin ilk harfi ve soyadı olarak belirlenmeli ve bitişik yazılmalıdır.Türkçe karakter
kullanılmamalıdır.Yarışmacılar kategori belirlerken rumuzlarının önüne kategori numaralarını ve  fotoğraf sıra
numarasını yazmalıdır. 
 
Örnek   : 
TAMER KARAHAN
A-TKARAHAN-1  A-TKARAHAN-2   A-TKARAHAN-3   A-TKARAHAN-4
B-TKARAHAN-1  B-TKARAHAN-2   B-TKARAHAN-3   B-TKARAHAN-4
 
Seri fotoğraf kategorisinde (C) fotoğraf sıra numarasının yanına “a, b, c” harfleri eklenerek, ait olduğu seri
belirtilmelidir. 
 
Örnek:
C-TKARAHAN-1a  C-TKARAHAN-1b  C-TKARAHAN-1c
C-TKARAHAN-2a  C-TKARAHAN-2b  C-TKARAHAN-2c
C-TKARAHAN-3a  C-TKARAHAN-3b  C-TKARAHAN-3c
 
Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya CD ile
fotoğraf kabul edilmemektedir. 
 
•  Yarışmacılar katılım formunu  internet üzerinden eksiksiz  doldurmak zorundadırlar.Formu  tam olarak
doldurmalarını takiben onay için “onay kutusu” işaretlenmelidir.İşlem tamamlandıktan sonra sistem fotoğraf
yüklenebilmesine izin verecektir.Katılımcılar www.arbella.tv adresine internet üzerinden ulaşarak    Arbella 1.
Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına katılabileceklerdir.
•  Yarışmaya katılan fotoğrafçılara, yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı bir CD ve internet üzerinden
sergi  davetiyesi gönderilecektir.  •  İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması
halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir.
Bu adres sadece  fotoğraf yükleme problemi  yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez. 
•  Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci derece akrabaları ile Arbella Makarna çalışanları katılamaz.
•  Yarışmada derece alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Arbella Makarna internet 
sitesinde  ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. 
•  Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka eser
konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
•  Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren firma olan Arbella Makarna (Durum Gıda San. Ve Tic. A.Ş) tarafından her
türlü mecrada tanıtım ve haber amaçlı kullanılabilir. Eserlerin kullanım hakları Arbella Makarna (Durum Gıda San.
Ve Tic. A.Ş) ve eser sahibine ait olacaktır.
•  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak her hangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
•  Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde
ettikleri ödül,  ünvan ve her türlü  kazanımları geri alınır .
 
–  Yarışmaya  gönderdiği  fotoğraf üzerinde, yapıt  kendisine ait   olmadığı halde   kendisininmiş gibi göstermeye  ve  
değerlendirme  kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve  değişiklikleri yapan, 
–  Ödül  almış  fotoğrafların   katılımının   kısıtlandığı   yarışmalarda böyle bir    fotoğrafla ya da bu  fotoğrafın ana  
unsur   olarak kullanıldığı  yapıtlarla    katılımda  bulunan   kişilerin   yarışmalara katılımı  TFSF  Yarışma İlkeleri  
gereğince  bir   yıl süreyle  kısıtlanır. Bu durum FIAP a da bildirilir.
 
Haklarında  yukarıda  açıklanan gerekçelerle  verilmiş  kısıtlılık  kararı devam eden  katılımcılar bu  yarışmaya 
katılamazlar. 
 
Eser gönderenler   bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda 
tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek
anlaşmazlıklarda   Arbella  Makarna ve Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacaktır. 
 
•  Katılım Formunu internet üzerinden doldurmak zorunludur. Onay kutucuğunu işaretlemek  yolu ile katılımcılar
şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılırlar. 
 
YARIŞMA TAKVİMİ 
 
Son Katılma Tarihi    :           17 Aralık 2011
 
Seçici Kurul Toplantısı  :           24 Aralık 2011
 
Sonuç  Bildirimi    :           26 Aralık 2011
 
Sergi ve  Ödül  Töreni  :           07-14 Ocak 2012 
 
Albüm CD  Gönderimi  :          31 Mart  2012   
 
*Ödül  töreni  ve sergi  “Mersin Kongre ve Sergi Sarayı”  nda bir kokteyl eşliğinde yapılacaktır. 
 
 
SEÇİCİ  KURUL 
 
Prof.Sabit Kalfagil    : Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı
İbrahim Zaman    : Fotoğraf Sanatçısı
Reha Bilir      : Fotoğraf Sanatçısı – AFIAP
Ömer Serkan Bakır    : Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Abdulkadir  Külahçıoğlu  : Arbella  Makarna Genel Müdürü
Erol  Doğaner    : GİFSAD Başkanı-Fotoğraf Sanatçısı
Tahir Özgür      : MFD-Fotoğraf Sanatçısı – AFIAP
 
 Jüri toplantısı en az 3 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
 
ÖDÜLLER : (Her kategori için ayrı dağıtılacaktır)        
 
FIAP       : Altın, Gümüş, Bronz madalyalar
 
UPI        : Altın, Gümüş, Bronz madalyalar
 
FIAP Mansiyonlar    : 5’ er adet
 
FIAP Sergilemeler    :  İlk iki kategori için 30’ar fotoğraf, seri fotoğraflar kategorisinde 10 seri
 
Yarışma  Sekreteryası   :           Pınar Gökbender 
 
                                                            Arbella  Makarna 
 
                                                             Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 
                                                             Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı 73/4  33281, Kazanlı-MERSİN
 
                                                               e-posta: [email protected]
 
                                                               e-posta destek: [email protected]  
 
Telefon      :          +90 324 241 11 11 
 
Faks       :          +90 324 451 32 01 
 
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) , Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve
Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği (UPI) tarafından desteklenmektedir. 
 
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır. 
 
TFSF Destek No  : 2011/39                                             
FIAP Destek No  : 2011/147
UPI Destek No           : L11021
Katılım formu içerik için hazırlanmıştır, katılımcılar internet üzerinden katılım formu doldurmak
zorundadırlar.Sadece internet üzerinden katılım kabul edilecektir.
 
 
                       
 ARBELLA 1. ULUSLARARASI  FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
 
“Besin ve Beslenme”
 
RUMUZ (İsmin başharfi ve soyisim)    :                                                 
 
ADI, SOYADI         :
 
E-posta          :
 
Meslek          :
 
Varsa Üye Olduğu Fotoğraf Derneği    :
 
Varsa  Ünvanı  (mesleki veya fotoğrafla ilgili) :
 
ADRES          :  
 
Cep Telefonu        : 
 
Sabit Telefon        : 
 
KATEGORİLER        :
 
A- Afiyetle, birlikte yemek
 
Fotoğraf Adı         Çekim Yeri
 
1- …………………………………………    …………………………………………
 
2- …………………………………………    …………………………………………
 
3- …………………………………………    …………………………………………
 
4- …………………………………………    …………………………………………
 
 B- Beslenme ve Makarna ile Yaşam 
 
Fotoğraf Adı         Çekim Yeri
 
1- …………………………………………    …………………………………………
 
2- …………………………………………    …………………………………………
 
3- …………………………………………    …………………………………………
 
4- …………………………………………    …………………………………………
 
 
C- Hayatı Süzgeçten Geçir Konusuna  Portfolyo
 
Seri Adı          Çekim Yeri
 
1a- …………………………………………    …………………………………………
 
1b- …………………………………………    …………………………………………
 
1c- …………………………………………    …………………………………………
 
Seri Adı          Çekim Yeri
 
2a- …………………………………………    …………………………………………
 
2b- …………………………………………    …………………………………………
 
2c- …………………………………………    …………………………………………
 
Seri Adı          Çekim Yeri
 
3a- …………………………………………    …………………………………………
 
3b- …………………………………………    …………………………………………
 
3c- …………………………………………    ………………………………………… 
 
 
Arbella  Makarna 1.Uluslararası Fotoğraf Yarışması şartnamesindeki kuralları okudum ve kabul ediyorum.
 
Katılımcının  Adı Soyadı:        
 
İmza: