Araştırma Üretkenliği Çalıştayı

Çalıştayı
Çalıştayı

Araştırma Üretkenliği Çalıştayı

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN
ARAŞTIRMA ÜRETKENLİĞİ ÇALIŞTAYI
Hemen başvur

Doktora öğrencileri araştırma üretkenliği çalıştayı
‘Araştırma üretkenliği benim için ne ifade ediyor?’
‘Neden üretken olmalıyım?’
‘Daha üretken olabilmek için neye ihtiyacım var?’
‘Üretken olabilmek için neler yapabilirim?’

gibi sorularınızın yanıtını bulabileceğiniz ‘Doktora Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliklerini Destekleme’ çalıştayına davetlisiniz.


Çalıştayımız üniversitemiz doktora öğrencilerinin araştırma üretkenliğine yönelik ihtiyaçları analiz edilerek hazırlanmış olup amacımız ihtiyaç belirlenen alanlarda doktora öğrencilerimize eğitim vermek ve yapacakları çalışmalarda üretkenliklerini desteklemektir. Katılımınız tamamen ücretsiz, kontenjanımız ilk kayıt yaptıran 40 kişi ile sınırlıdır.

Görüşmek dileğiyle…

KURS İÇERİKLERİ

Akademik Yazma Becerilerini Geliştirme ve Yayın Süreci
-Akademik yazma aşamaları nelerdir?
– Akademik yazı taslağının hazırlanması sürecinde yapılacaklar nelerdir?
– Akademik yazı taslağı düzenleme sürecinde yapılacaklar nelerdir?
Akademik yazı taslağına son şekli nasıl verilir?
-Araştırma taslağı nasıl düzenlenir?
– Araştırma sorusu/hipotez, amaç ve hedefler nasıl yazılır? (Proje/makale/çalışmanın amacı, bu amaçlara bağlı olarak erişilmek istenen hedefler)
-Konu ve kapsam nasıl belirlenir?
-Özet nasıl yazılır?
-Araştırmaya nasıl giriş yapılır?
-Alan yazın nasıl yazılır?
-Yöntem bölümü neleri içerir? Nasıl şekillendirilir?
-Araştırma bulguları nasıl ortaya konur? (Grafik, şekil tablo ne ifade eder? Nasıl ve ne şekilde kullanılmalıdır?
–Araştırma nasıl sonuçlandırılır? (Tartışma ve sonuç nasıl yazılır?
-Kaynakça yazım kuralları
-Metin içi atıf yapma kuralları
-Yayın yazma, raporlama ve değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme. Yayın yapma süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?
-Editörlük, hakemlik, yazarlık nedir?
-Hakemli dergide yayın yapmak neden önemlidir?
-Hakemli dergi seçerken hangi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır?
– Konferans/sempozyum vb. etkinliklerin editörlük ve hakemlik süreçleri nasıldır?

Düşünme Becerilerini Geliştirme
-Düşünmeyi geliştirici stratejiler
-Düşünmeyi geliştirici çalışma faaliyetleri
-Özgün düşünceler üretme
-Yeni fikirler ortaya koyma.
-Alternatif fikirler geliştirme
-Sorun tespiti ve çözümü

Çalışma Stratejileri, Zamanlama Becerisi ve Stres Yönetimi
-Çalışma sırasında uygulayabileceği stratejiler
-Tez hazırlama aşamalarında izlenecek çalışma stratejileri
– Öğrenme stratejileri
-Meşgul olmak ile üretken olmak arasındaki fark
-Zaman yönetiminde başarılı olmak için dikkat edilecek hususlar
-Etkin bir zaman planlamasının önündeki engeller ve bunları aşma yöntemleri
– Zamanı etkili kullanma aşamaları
– Zaman değerlendirme yöntemleri
– Gecikmelerle/ zamanı bölen şeylerle baş etme yolları
– Zaman yönetimi yaklaşımları
-Planlama
– Çalışma planı oluşturma
-Stres nedir?
– Stresin oluşma nedenleri ve davranışlara etkileri
-Stresin olumlu ve olumsuz etkileri
-Olumsuz stresi olumluya çevirme
-Stres kontrolü
-İç çatışmaların engellenmesi
-Zor insanlarla başa çıkma yolları
– Ast-üst ilişkilerini yönetme
-Stresle başa çıkmak için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler
-Özgüven ve benlik saygısının geliştirilmesinde stres yönetiminin önemi

Akademik Ağ Oluşturma ve İşbirliği
– Akademisyen ve öğrencilerle akademik ağ oluşturma fırsatları
– Diğer üniversite ve dış araştırma sağlayıcılarla akademik ağ oluşturma fırsatları
– Akademik işbirliği için yazma dili
– İşbirliği yapmanın önemi
– Başarılı takımların sahip oldukları özellikler
– İşbirlikli çalışmalarda etkili çalışma yönetimi
– Takım içi ve dışı etkili iletişim becerileri
– Araştırmalarında yer alan katılımcılarla etkili işbirliği yapabilme becerileri
-Sürdürülebilir akademik işbirliği
-Akademik işbirliği için takım üyesi olarak geliştirilmesi beklenen beceriler

Finansal Kaynaklara Erişim
– Ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırma destekleri
– Proje fikrinin oluşturulması ve proje haline getirilmesi
– Proje yazımı

İLETİŞİM

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Taşlıçiftlik Kampüsü/TOKAT
​​
[email protected]

http://www.arastirmauretkenligi.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × 4 =