ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

 

Uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin, kendi alanlarında ülkemiz öğretim üyeleriyle yararlı ortak araştırmalar yapmalarını teşvik etmek ve araştırmacılar arasındaki uluslararası bilimsel etkileşimin gelişmesini sağlamak amacıyla, Türkiye Bursları kapsamında Araştırma Bursları verilecektir.

AKADEMİK NİTELİK

Aday ya da adayın Türkiye’de beraber çalışacağı danışman tarafından daha önceden yapılan bir çalışmanın salt tekrarı niteliğindeki öneriler kabul edilmez.

Araştırma konularının, her akademik yıl Türkiye Bursları tarafından belirlenen sosyal ve beşerî bilimler alanlarındaki öncelikli konu başlıklarıyla sınırlı kalması ve adayların, yapacakları araştırmaların spesifik konusunu başvuru esnasında tam ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir

2015 – 2016 akademik yılında öncelikli olarak değerlendirilecek araştırma alanları :

Antropoloji
Arkeoloji
Arşiv Çalışmaları
Avrupa’da Vatandaşlık
Barış ve Çatışma Çalışmaları
Bölge Çalışmaları
Çatışma ve Güvenlik
Demokratik Kurum İnşası
Demokratikleşme
Dış Politika
Etnisite
Felsefe
Filoloji
Göç ve Mülteciler
I. ve II. Dünya Savaşı
İktisat ve alt branşları
İlahiyat
İnsan Hakları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslamî Ekonomi
İslamofobi
Kamu Maliyesi
Kamu Politikaları
Kamu Yönetimi
Karşılaştırmalı Siyaset
Kültür Çalışmaları
Medya ve Kültür
Osmanlı Tarihi
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi
Sosyal Hareketler
Sosyoloji ve alt branşları
Sömürgecilik Tarihi
Tarih ve alt branşları
Türk Edebiyatı
Türkiyat
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Kamu Hukuku
Uluslararası Müdahale ve Devlet İnşası
Uluslararası Organizasyonlar
Uluslararası Siyaset Teorisi
Yeni Medya

Başvuruların değerlendirilmesinde adayın bilimsel yetkinliği, araştırma önerisinin bilimsel/ akademik değeri ve yapılabilirliği ölçütleri dikkate alınır. Ayrıca önerilen araştırmanın adayın kariyer gelişimine, ülkesine ve ev sahibi kuruma katkıları gibi ölçütler de göz önünde bulundurulur.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular internet yoluyla yapılır. Adaylar, yıl boyunca başvuru yapabilirler. Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz doldurmak ve formda istenilen ek belgeleri tarayıp sisteme yüklemek suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir.

Adaylar yılın herhangi bir döneminde başvuru yapabilirler. Başvuru tarihinden en geç 3 ay içerisinde başvurular sonuçlandırılır ve sonuçlar elektronik posta (e-mail) yoluyla adaylara bildirilir. Başarılı bulunan adayların izlemeleri gereken adımlar da elektronik posta yoluyla bildirilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Bursları kapsamında yer alan Araştırma Burslarına, Türkiye dışında başka bir ülkenin vatandaşı olan uluslararası öğrenci ve/veya araştırmacılar başvurabileceklerdir. Adaylar, doktorasını bitirmiş ya da doktora çalışmasında tez aşamasında olmalıdırlar. Ayrıca adayların Türkiye’de bir üniversiteden araştırma için resmî Kabul Belgesi almış olmaları şarttır.

(Kabul Belgesi almak için araştırmacıların üniversitelerle kişisel olarak iletişime geçmeleri gerekmektedir)

Başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:
• Türkiye dışında bir ülkenin vatandaşı olmak (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve çifte vatandaşlıklarından biri Türkiye Cumhuriyeti olanlar başvuramamaktadırlar),
• Tercihen, başvuru yılının ilk günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak,
• Türkiye’deki üniversitelerin birinden kabul belgesi almış olmak

2015 – 2016 akademik yılında öncelikli olarak değerlendirilecek Türkiye üniversiteleri :

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

• Eğer insanlardan deney, anket, odak grup görüşmesi, uygulama vb. yöntemlerle kişisel veri toplanacak ise üniversitelerin Etik Kurullarından alınması gereken “Etik Kurul Onay Belgesi”ne; kurum ve kuruluşlardan kamuya açık olmayan bilgi, belge vb. ile tarihî eserler ve arkeolojik alanlar vb. üzerinde çalışma yürütülecek ise araştırma yapılacak yerin bağlı olduğu ilgili devlet kurumundan alınması gereken “Yasal İzin Belgesi”ne sahip olmak,
• Doktora öğrencileri için, yurt dışındaki bir üniversitenin doktora programına kayıtlı ve tez aşamasında olmak,
• Doktora derecesine sahip adaylar için doktora diplomasına sahip olmak,
• Çalışmalarında kullanılacak dili, yapacağı araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek.

BURS MİKTARI

2015 yılı için aylık burs miktarı 2.500 TL’dir. Burs; konaklama, sigorta ve üniversite öğrenim harcı gibi diğer masrafları kapsamamaktadır. Ancak araştırmacıdan konaklama yerinin tarafımızca sağlanması yönünde bir talebin gelmesi halinde bu talep değerlendirilebilir. Ayrıca talep gelmesi halinde, araştırmacının çalışmalarına yararlı olabilecek konferans, panel, sempozyum, saha araştırması, anket çalışması, materyal temini vs. gibi faaliyetler kapsamındaki giderler için maddî destek sağlanabilir.

DİĞER HUSUSLAR

• Başvurular, Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
• Araştırmacılar için bursluluk süresi 3 – 12 aydır.
• Araştırmacılar araştırmalarını, kabul aldıkları üniversitede görevli bir danışman refakatinde sürdürürler.
• Adaylara, Türkiye’de araştırma amacıyla bulundukları aylar için burs ödemesi yapılır. Burs almayı hak eden adaylar 1 ay içerisinde bursu kabul ettiğini beyan etmek ve kabul ettiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde çalışmalarına Türkiye’de başlayıp kendilerinden istenen evrakları en kısa zamanda Türkiye Bursları’na eksiksiz iletmek zorundadırlar.
• Bursiyerlerin araştırmaları, belirli aralıklarla hazırlayacakları ve Türkiye Bursları – Araştırma Bursları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek raporlarla takip edilir.
• Bursiyerler, araştırmalarının sonunda, araştırmalarının ulaştığı noktayı ayrıntılarıyla gösteren bir Sonuç Raporu yazmakla yükümlüdürler.

Başvuru için tıklayınız:basvuru.ytb.gov.tr
Türkiye Bursları Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mevlana Bulvarı No:145 Balgat Çankaya / ANKARA – TÜRKİYE
Bilgi ve Talepler İçin: research@turkiyeburslari.gov.tr