Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı

KALKINMA BAKANLIĞI
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Bakanlığımız tarafından yatırım programları kapsamında, üniversiteler ile kamu kurum ve
kuruluşlarının araştırma altyapı projelerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerle, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan altyapıların kurulması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, ülkemizin kalkınmasına yönelik politika ve stratejilerindeki öncelikler dikkate
alınarak aşağıda belirtilen alanlarda araştırma altyapı projelerinin desteklenmesine karar verilmiştir.
Araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi ve sanayi ile işbirliğinin güçlendirilmesine katkı
sağlaması beklenen araştırma altyapısı proje tekliflerinin;

• kurumların stratejik planları ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,
• işletme modeli tanımlanmış ve sürdürülebilirliği planlanmış,
• tüm araştırmacıların kullanımına açık olacak şekilde kurgulanmış
olması esastır.

Proje teklifleri yeni araştırma altyapısı kurulumunu veya mevcut bir araştırma altyapısına ilave yatırımı içerebilecektir. Destek verilecek alanlar şunlardır:

1. Sağlık:
1.1. Aşı
1.2. Nörobilim
1.3. Biyomedikal Cihaz

2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri:
2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama
2.2. Fotonik
2.3. Robotik
2.4. Yapay Zeka
2.5. Bulut Bilişim
2.6. Büyük Veri
2.7. Siber Güvenlik

3. Enerji:
3.1. Nükleer Enerji
3.2. Yakıt Pili Teknolojileri

4. Raylı Sistemler Araçları

Araştırma altyapısı proje teklifleri çağrı alanına uygunluk, projeyi öneren kurumun fiziki ve
beşeri kapasitesi ile bu alandaki performansı, diğer kurumlarda var olan altyapılarla mükerrerlik durumu ve ülkenin Ar Ge ve yenilik kapasitesine katkısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Bu kapsamda, araştırma altyapısı proje tekliflerinin http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal  adresinde yer alan başvuru formları doldurulmak suretiyle Bakanlığımıza iletilmesi beklenmektedir.
Yukarıda belirtilen alanlar dışında yapılacak araştırma altyapısı başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır. Başvuru formlarının hazırlanarak en geç 2 Şubat 2018 tarihine kadar yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilecek sisteme elektronik ortamda yüklenmesi ve sisteme
yüklenen formun asıl nüshasının üniversite veya kurumun en üst düzey yetkilinin imzasını içeren resmi yazıyla Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  • Başvuru Formu
  • Mevcut Altyapılar Listesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin