ARAÇ TEHLİKE UYARI SİSTEMİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:İSTANBUL / ESENYURT

OKUL ADI: Esenyurt Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Furkan Kıyçak – Esma Şen

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gülüzar Yaşar

PROJE AMACI:
Trafikteki tehlike uyarı işaretlerini algılayıp,bunu sesli uyarı sistemi ile sürücüye bildiren bir araç geliştirerek,tehlikeli yollar ve dikkatsizlikten dolayı olası trafik kazalarını engellemek.

PROJE HEDEFİ:
1.TRAFİKTEKİ TEHLİKE UYARI İŞARETLERİNİ ALGILAYIP,BUNU SESLİ UYARI SİSTEMİYLE SÜRÜCÜYE BİLDİREN BİR ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ 2.SÜRÜCÜNÜN UYARILMASI 3.TEHLİKELİ YOLLAR VE DİKKATSİZLİKTEN DOLAYI OLASI TRAFİK KAZALARININ ENGELLENMESİ

PROJE ÖZETİ:
Günlük hayatta araç kullanırken,yol kenarlarında bulunan trafik işaretlerine çok da dikkat edilmez.Ancak bu dikkatsizlik,insanı,ölüm kadar kötü bir sonuca bile sürükleyebilir. Bu projede,sürücünün uyarılması,tehlikeli yollar ve dikkatsizlikten dolayı,olası trafik kazalarının engellenmesi amaçlanmıştır. Buna göre,araç trafik levhasına yaklaştığında,levhadaki tehlike uyarı işaretini algılayıp,bu işaretin anlamını ,sesli olarak sürücüye bildiren bir tehlike uyarı sistemi geliştirilmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
GİRİŞ:Ülkemizde hergün yaklaşık600 ve hersaat 27trafik kazası oluyor.Bukazalarda,ortalama olarak heryıl 5-6bin kişi ölmekte ve 100-200bin kişi de yaralanmaktadır. Trafikkazalarının oluşmasının enönemli etmeni insandır.Buoran ortalama %94lere kadar ulaşmaktadır. İnsanfaktörüne bağlı trafikkazalarının nedenleri arasında,dikkatsizlik ilksıralarda yeralmakta,sürücüler karayollarındaki trafik işaretlerine fazladikkat etmemektedirler.TrafikGüvenliğiVakfı yetkililerinden alınan bilgiyegöre,Türkiyedeki yaklaşık 65bin kilometrelik karayolunun %40ı güvenliolmayıp,buyolların 468i tehlikeli,ancak 23ü kelimenin tamanlamıyla karanokta olarak tabiredilmekteolup,trafikkazalarının,sürücüdikkatsizliğinin yanısıra karayollarındaki altyapı eksikliğinden de kaynaklandığına dikkatçekilmiştir. PROBLEM:Tehlikeliyollar ve dikkatsizliktendolayı oluşan trafikkazaları HİPOTEZ:1.Trafikteki tehlikeuyarı işaretlerini algılayıp,bunu sesliuyarı sistemiyle sürücüye bildiren biraraç geliştirilir. 2.Sürücü uyarılır.3.Tehlikeliyollar ve dikkatsizlikten dolayı olası trafikkazaları engellenir. PROJE TAKVİMİ: Proje konusunun belirlenmesi ve hipotezlerin oluşturulması24Eylül-5Ekim2008 Kaynak Taraması6Ekim-20Kasım2008 Kullanılacak malzemelerin temini21Kasım-2Aralık2008 TUS maketinin oluşturulması3-22Aralık2008 Sistemin işleyişinin denetlenmsi23-31Aralık2008 Sonuçların değerlendirilmesi10-15Ocak2009 PROJE BÜTÇESİ:300TL KULLANILAN MALZEMELER:2adet seskayıtçipi,2adet sesokumamodülü,2adet optik sinyal algılamadevresi,2adet optiksinyal göndermedevresi,2adet hoparlör,2adet minik anfi,2adet batarya,oyuncakaraba KULLANILAN YÖNTEMLER:1.Proje ile ilgili birmaket hazırlanmıştır. 2.Maket,masa büyüklüğünde kadar olduğuiçin,ancak 2adet tehlikeuyarı levhası(kaygan yol ve sağa tehlikeli viraj)yerleştirilebilmiştir. 3.Öğrencilerle birlikte alınanses kaydı,seskayıtçiplerine aktarılmıştır. 4.Tehlike uyarılevhalarının üzerine,optik sinyal gönderme devrelerikurulmuştur.
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi