Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent Sempozyumu

Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi (KAAM) tarafından organize edilen ve Mersin’de gerçekleştirilecek olan “Antik Dönemde Kırsal ve Kent” başlıklı sempozyumun hazırlıklarını yürütmekte olduğumuzu duyurabilmenin mutluluğunu taşımaktayız. Sempozyum için öngörülen tarih, 7-9 Nisan 2016‘dır.

“Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent” başlığı taşıyan sempozyumda, Akdeniz ve bağlantılı bölgelerde tespit edilmiş kırsal yerleşimler ve kentlerle olan ilişkilerine ait arkeolojik verilerin bir arada değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bağlantılı konulardaki çalışmaları paylaşmak, bu konularda üretilen bilgiyi paylaşıma açmak ve katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmasını sağlamak sempozyumun hedefleri arasındadır. Sempozyumda, aşağıda belirtilen ya da bağlantılı konularda bildirilerin sunulması beklenmektedir:

– Antik Dönemde Akdeniz ve bağlantılı bölgelerde (Anadolu, Adalar, Yunanistan, İtalya, Levant Sahilleri, Kuzey Afrika vb.) kırsal yerleşimler ve kent arasındaki ilişki
– Arkeolojik yüzey araştırmalarında tespit edilen kırsal yerleşimler ve bunların sahip olduğu kalıntılar,
– Kırsal yerleşimler ve kentlerle olan ilişkileri hakkındaki çalışmalarda kullanılan yöntem ve kuramsal yaklaşımlar
– Kırsal yerleşimlerin ve kırsal yerleşim-kent ilişkisinin dönemler içinde geçirdiği değişim süreci (Geç Antik Dönem ve yerleşim sürekliliğine bağlı olarak Ortaçağ sürecini kapsayacak şekilde)
– Cografi ve tarihsel şartların kırsal yerleşimlere ve kentlerle olan ilişkisi üzerine etkileri
– Kırsal yerleşimlerin Antik Dönem ekonomisindeki ve sosyal hayattaki rolü,
– Kırsal yerleşimlerin karakteri, sahip olduğu kentsel mimari öğeleri, yerleşim planlamaları, bölgesel dağılımları,
– Kırsal yerleşimler hakkındaki epigrafik incelemeler.

Teknik Konular
•Sunulacak bildirilerin özgün bilimsel yenilikler içermesi ve ilk kez yayınlanacak olması beklenmektedir,

•Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca bildiriler değerlendirmeye alınacaktır,

•Gerçekleştirilecek toplantıda sunulacak bildirilerin bir Sempozyum Kitabı olarak yayınlanması planlanmaktadır. Bununla birlikte, yayınlanacak makalelerin sempozyumun bilim/hakem kurulundan onay alması şartı aranacaktır, makaleler için son teslim tarihi Temmuz 2016 olacaktır. Sempozyum Kitabında Türkçe yayınlanması istenen makaleler için başka bir dilde ‘kapsamlı’ bir özet istenecektir.

•Mersin Üniversitesi Kampüsünde, Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun üç gün sürmesi planlanmaktadır. İlk iki gün katılımcıların düşüncelerini ve araştırmalarını ortaya koyan bildirilerini sunmaları hedeflenmektedir. İkinci günün sonunda konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısının düzenlenmesi de planlanmaktadır. Son gün ise katılımcılar için bir gezi gerçekleştirilecektir.

•Katılımcıların, katılmak istediklerini belirten mailleriyle birlikte sunacakları bildirinin başlığını ve en az 300 kelimeden oluşan bir özetini ekteki formu doldurarak 31 Aralık 2015 tarihine kadar yollamaları beklenmektedir,

•Sizden gelecek olan cevap ve öneriler doğrultusunda ikinci çağrı duyurusu ile daha geniş bilgi aktarılacaktır.