ANTİBAKTERİYEL YARA ÖRTÜSÜ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

BAKTERİOFAJ VİRÜSLERİ İLE ÜRETİLEN
ANTİBAKTERİYEL YARA ÖRTÜSÜ

Öğrenci: KEREM TAMER
Danışman: GÜLNUR ŞENSOY

Bu çalışmanın amacı, staphylococcus aureus bakterisinden faj
izolasyonu yapıp, bakteriofaj yara örtüsü hazırlamak ve yara iyileşmesi
üzerindeki etkisini belirlemektir. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde
bakteriofaj terapisi çok önemlidir. Özellikle antibiyotiklere karşı direnç
gösteren bakteriler için daha da önemlidir. Antibiyotik tedavisinden pek
çok yan etkiler bulunurken bakteriofaj tedavisinde bu yan etkiler
bulunmamaktadır. Antibiyotikler tüm vücudumuzu etkilerken,
bakteriofajlar vücudumuzda enfeksiyona neden olan bakteriye spesifik
olarak etki gösterirler. Bakteriofaj tedavisi yeni antibiyotik
geliştirilmesine göre daha ucuz bir yöntemdir. Yara tedavisinde
bakteriofajların yara örtüsüne adsorbe ettirilmesi ile elde edilmiş olan
yara örtüsü özellikle uzun süre geçmeyen kronik yaraların tedavisinde
oldukça avantajlı bir yöntemdir. Geliştirilen yara örtüleri hem iyileşme
sürecini hızlandıracak hem de enfeksiyon oluşumunu önleyecektir. Bu
çalışmada elektriksel alan yardımıyla elektro-çekim metodu ile polimer
çözeltisinden (poli laktik- ko- glikolik asit) lif oluşumu
gerçekleştirilmiştir. Faj ile muamele edilen lif yüzeylerin antimikrobiyal
aktivitesi tayin edilirken çift tabaka agar yöntemi ve yüzeye yayma
yöntemi kullanılmıştır. Model bakteri olarak Staphylococcus aureus
kültürü kullanılmıştır. Agarlar kuruduktan sonra üzerine yüksek titredeki
(108-109 PFU/ mL) fajda bekletilmiş poli laktik- ko- glikolik asit lif
yüzeyler yerleştirilmiş ve petriler 37ºC’de 18-24 saat inkübasyona
bırakılmıştır. İnkübasyon sonrasında yüzeylerin bulunduğu bölgelerde
oluşan inhibisyon zonları değerlendirilerek antimikrobiyal aktivite
ortaya konmuştur.