ANTİBAKTERİYEL 3D YAZICI BİYOLOJİ PROJESİ

FİTOSENTEZ YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLERİN ANTİBAKTERİYEL 3D YAZICI
FİLAMENTİNDE KULLANILMASI

Öğrenci: IRMAK ALEV Öğrenci: NURİ EMİR OĞUZ
Danışman: ZEYNEP İNCİ KOÇER

Gümüş nanopartiküller (AgNP’ ler) günümüzde bakteriyel patojenlere
karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu partiküllerin sentezlenme
yöntemi ise çevre ve maliyet açısından önemlidir. Bitkisel içerikli AgNP
sentezi çalışmaları hız kazanmış olmakla birlikte, toksikolojik açıdan
risk oluşturmayan bu partiküllerin işlevsel olarak farklı malzemeler ile
birlikte kullanımının değerlendirilmesi literature önemli katkılar
sağlayabilir. Bu çalışmada sarımsak (Allium sativum) özütü kullanılarak
fitosentez yöntemi ile sentezlenen gümüş nanopartiküllerin, PLA
(polilaktik asit) yapısındaki üç boyutlu (3D) yazıcı filamentinin yüzeyine
kaplanmasıyla antimikrobiyal özellikte PLA filament elde edilmiştir.
Elde edilen gümüş nanopartiküllerin ve bu partiküller ile kaplanan
filamentin antimikrobiyel özellikleri, gram (+) Staphylococcus aureus ve
gram (-) Esherishia coli bakterileri üzerinde değerlendirilmiştir.
Sentezlenen gümüş nanopartiküllerin oluşumu UV- vis
spektrofotometrik ölçüm ile belirlenmiştir. Klinik olarak önemli
patojenler olan S. aureus ve E. coli’ ye karşı 250 mg/ L(ppm)
konsantrasyonda önemli bir aktibakteriyel etki göstermiştir. İki farklı
AgNP +PLA kaplama yöntemi denenmiş olup, ilk yöntemde bakteriler
üzerine bir etkisi görülmediği için daha sonra farklı bir yöntem
denenmiştir. Bu yöntemde iki farklı bakteri türünde de üreme ciddi
oranda engellenmiştir. Bu yöntemle elde edilecek antibakteriyel
özellikteki filamentlerin 3D materyel baskısında kullanılması ile
özellikle patojenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve materyellere
yönelik malzemeler basılarak halk sağlığı açısından tehdit oluşturan
bakteri kaynaklı enfeksiyonların minimuma indirilebileceği öngörülmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

sixteen + thirteen =