Antalya Bilim Merkezi, Ortaokul, Lise, Üniversite ve Yüksek Lisans Öğrencileri için Yarışma Düzenliyor

Öğrenciler için Yarışmalar
Antalya Bilim Merkezi

Sevgili öğrenciler, Antalya’nın en kapsamlı proje yarışmasını gerçekleştiriyoruz.

Çevre ve Enerji Teknolojileri
Tarım ve Gıda Teknolojileri
Akıllı Şehirler ve Ulaşım Teknolojileri

Alanlarında projeni yap, www.antalyabilimmerkezi.com adresinden başvurunu gerçekleştir.

Şehrimize Bilimfest ile kazandırdığımız vizyonu ödüllü proje yarışmasıyla taçlandırıyoruz.

Son başvuru 15 Kasım

BİLİMFEST bu yıl yarışma ile taçlanıyor. Akıllı Şehirler ve Ulaşım Teknolojileri, Tarım ve Gıda Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorilerinden oluşan BİLİMFEST yarışması Antalya ilindeki öğrencileri proje yapmaya teşvik etmeyi ve yerli teknolojilerin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Ortaokul, Lise, Üniversite ve Yüksek Lisans eğitim seviyelerindeki öğrencilerin başvurabileceği yarışma Akdeniz Üniversitesi akademik kadrosundan oluşan Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

1. Yarışma Amacı
Yarışma, bireysel veya takım olarak teknolojinin kullanılarak tarım ve gıda
alanındaki problemlere çözüm üretmeyi, var olan teknolojilerin iyileştirilmesini
ve bu alandaki inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır.

2. Yarışma Katılım Koşulları
• Yarışmaya Antalya ilinde öğrenim gören ortaokul, lise (Açıköğretim
dahil), üniversite öğrencileri (Ön lisans, Lisans ve Açıköğretim dahil) ve
yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya bireysel veya takım olarak başvuru yapılabilir.
• Ortaokul ve lise seviyesi, bireysel veya takım başvuruların danışman
tarafından yapılması gerekmektedir.
• Üniversite ve üzeri seviyesindeki bireysel projeler veya takım projeleri
için danışman zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Her projenin en fazla 1 (bir) danışmanı olmalıdır.
• Yarışma başvurusu Antalya Bilim Merkezi
(www.antalyabilimmerkezi.com ) internet sayfası üzerinden
yapılacaktır.
• Başvuru yapılırken maksimum 5 dakikalık projeyi ve takım üyelerini
tanıtıcı bir video sisteme yüklenmelidir. Süreyi aşanlar diskalifiye
edilecektir.
• Proje fikirleri kopyalanmamış olmalıdır. Benzer veya taklit edildiği tespit
edilen projeler diskalifiye edilecektir.
• Yarışmacı aynı proje ile daha öncesinde herhangi bir yarışmaya katılım
sağladıysa yarışma bilgilerini (yarışma adı,yeri,tarihi) bilgilerini proje ön
değerlendirme raporunda belirtmelidir.
• Takım başvurularında tüm takım üyeleri aynı statüde olmak zorundadır.
• Takım üye sayısı danışman hariç en fazla 4 kişi olmalıdır.
• Her üye sadece tek bir ekipte yer alabilir.
• Her takımda takım kaptanı olmak zorundadır. Bireysel katılımlarda
yarışmacı başvuru esnasında takım rolünü takım kaptanı olarak
belirtmelidir.
• Takım kaptanları aynı zamanda takımların iletişim sorumlusudur.
• Yarışma süresince BİLİMFEST Bilim Kurulu tarafından yapılacak olan
tüm bilgilendirmeler mail yoluyla iletilecektir.
• Yarışma süreçlerinin takibi takım kaptanı tarafından yapılacak olup
takım kaptanından kaynaklı aksaklıklardan BİLİMFEST Bilim Kurulu
sorumlu değildir.
• Projeler; tarım ile ilgili bir konuda yenilikçi, uygulanabilir, sürdürülebilir,
özgün ve ticari ürüne dönüştürülebilir olmalıdır.
• Her proje için bir prototip geliştirilmelidir. Final sunumları prototip
üzerinden gerçekleştirilmelidir.
• Proje yapılırken hangi konularda ekip üyeleri dışında yardım alındığının
raporlarda etik kurallar çerçevesinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu tarz
bir durumun varlığı ve beyan edilmediği tespit edilirse diskalifiye
edilecektir.
• Ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, lise
öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite
öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, yüksek lisan
öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında değerlendirilecektir.
• Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm
açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak şartıyla yarışmaya
katılabilecektir.
• Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul
etmiş oldukları sayılmaktadır.