Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıTrabzon Lise Öğrencileri “Anne ve Kudüs” Ödüllü Deneme Yarışması

Trabzon Lise Öğrencileri “Anne ve Kudüs” Ödüllü Deneme Yarışması

Yarışmanın konusu, Nuri Pakdil’in hayatında ve düşüncesinde önemli bir yere sahip olan iki kavram olan “anne” ve “Kudüs”tür. Yarışmacılar, bu iki kavramın birbiriyle ilişkisini ve anlamını, kendi bakış açılarından ele alan denemeler yazacaktır.

Nuri Pakdil, ömrünü Kudüs’e adamış bir şair, yazar ve düşünürdür. Onun için Kudüs, sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir iman, bir umut, bir davadır. Pakdil, Kudüs’ü, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu, Hz. Muhammed’in Miraç’a çıktığı, Hz. İsa’nın doğduğu ve yaşadığı, üç semavi dinin kutsal kabul ettiği şehir olarak görür.

Pakdil’e göre anne, Kudüs’ün bir sembolüdür. Anne, bir çocuğun ilk kıblesi, ilk umut kaynağı, ilk sevgi durağıdır. Anne, çocuğunu hayata hazırlayan, ona yol gösteren, onu koruyan ve kollayan kişidir. Kudüs de aynı şekilde, Müslümanların ilk kıblesi, ilk umut kaynağı, ilk sevgi durağıdır. Kudüs, Müslümanların yolunu gösteren, onları koruyan ve kollayan şehirdir.

Anne ve Kudüs, bu yönüyle birbirine benzer iki kavramdır. Her ikisi de kutsaldır, her ikisi de sevgi ve umut kaynağıdır, her ikisi de Müslümanlar için önemli bir yere sahiptir.

Nuri Pakdil Anısına “Anne ve Kudüs ” KONULU ÖDÜLLÜ DENEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Kudüs, Nuri Pakdil için; İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’in Miraç’a çıkmadan önce ayak bastığı son yeryüzü parçası. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı içinde barındıran şehirdir. Nam-ı diğer Kudüs şairi Nuri Pakdil: “ Benim dünyamda, İstanbul’un özel bir yeri, Kudüs’ün daha özel bir yeri vardır” diyerek Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul sevilmeden hayatın, yani varoluşumuzun hikmetinin kavranılamayacağını söyler. Bundan dolayıdır ki Kudüs’ün bizim için özel bir yeri vardır. İnsanlığa en güzel örnek olan sevgili Peygamber’imizin Miraç’a yükselirken en son ayak bastığı yer Kudüs’tür. Bizim İslami eylemimizin evrenselliği oradan başlamaktadır. Bizler, bunun için Kudüs hakkında çok düşünmeli, onu sevmeliyiz. Şair: Kudüs’ün önemini bizim kültürümüzün en önemli kavramlarından olan “anne” ile özdeşleştirerek: “Gel anne ol, çünkü anne, bir çocuktan bir Kudüs yapar.” şeklinde ifade etmiştir. Bu düşünceden hareketle bu yarışma; Kudüs davasını diri tutmak, onu savunmak, hak ettiği özgürlüğüne kavuşturmak ve aynı zamanda ömrünü Kudüs davasına adayan Kudüs aşığı Nuri Pakdil’i, vefatının 4. yıl dönümünde layıkıyla anmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu “Anne ve Kudüs ” olarak belirlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmanın lise öğrencileri ve yetişkinler kategorisi olmak üzere iki ayağı vardır. Lise kategorisinde, Trabzon il genelinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden tüm lise öğrencileri katılabilirler.
Yetişkinler kategorisi ise ulusal düzeyde yapılacaktır. 19 yaşından gün almış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm yetişkinlerin katılması serbesttir.

b) Yarışmaya gönderilen deneme metninin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
c) Başvuru sahipleri en fazla bir deneme ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla eser ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç) Yarışmaya başvurusu yapılan denemenin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve hiçbir yerde (sosyal medya/ dijital ortam da dâhil olmak üzere) yayımlanmamış olması gerekmektedir.

d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Anadolu Eğitim Kültür ve İfan Derneği’ne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.
e) Yarışmaya başvuru yapan katılımcılar denemelerini Word belgesine, Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto büyüklüğünde, üç sayfayı geçmeyecek şekilde ve ilk sayfanın sol üst köşesine yalnız rumuzlarını yazarak hazırlayacak; EK-1’deki Başvuru Belgesini dolduracak ve Ortahisar Mah. Islahane Cad. No.24 Kat:3 61030 Ortahisar/Trabzon adresine elden ya da anader61@hotmail.com adresine mail olarak göndereceklerdir. (Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
f) Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği yarışma ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
g) Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/ yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
ğ) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği’ne aittir.

h) Sonuçlara yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

i) Son katılım tarihi 02.2024 mesai bitimine kadardır. Saat 17.00’den sonra elimize geçecek metinler yarışmaya dahil olmayacaktır. Metinlerin elimize geç ulaşmasından kaynaklı aksaklıklardan ANADER olarak sorumlu değiliz. Her türlü gecikme yarışmacının kendi sorumluluğundadır.
DEĞERLENDİRME
Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği tarafından tarafından oluşan 5 (Beş) kişilik inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulacaktır.

Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri aşağıdaki ölçütlere göre inceleyeceklerdir:

Denemeye uygun başlık koyabilme (isim- içerik ilişkisi)
Etkili bir başlangıç yapabilme
Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma
Sözcükleri yerli yerinde kullanabilme
Özgünlük
Dil bilgisi kurallarını uygulama
Noktalama işaretlerini doğru kullanma
Deneme metninin etkileyiciliği ve türüne uygunluk
Verilmek istenen mesajı verebilme
Yarışmanın amacını yansıtabilme

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren dereceye girenler ile mansiyon ödülüne layık görülenlerin bilgileri Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği internet adresinden yayımlanacaktır.

ÖDÜLLER

BİRİNCİ: 10.000 TL

İKİNCİ: 8.000 TL

ÜÇÜNCÜ: 6.000 TL

MANSİYON: 3.000 TL

 

 

Ödül töreni tarihi ve yeri, dereceye girenlere Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği tarafından bildirilecektir.

 

 

JÜRİ ÜYELERİ

Dr Ülkü ELİUZ (KTÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Mehmet MUTLUOĞLU (Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi)
Kezban ALPER (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Şehriban ÖNAL (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Arzu KARABULUT (Tarih Öğretmeni)

 

YARIŞMA AŞAMALARI TARİHLER

Yarışmanın duyurulması
30/10/2023

Eserlerin Ortahisar Mahallesi Islahane Cad. No:24 Kat:3 Ortahisar/TRABZON adresine gönderilmesi.
01/11/ 2023

Yarışmaya son katılım tarihi
20/02/2024

Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin yapılması ve sonuçların ilanı

ANADER’in belirleyeceği tarih

ÖDÜL TÖRENİ

ANADER’in belirleyeceği tarih

YARIŞMA İLETİŞİM ADRESİ
Tel: 0462 410 05 05

https://www.facebook.com/anadertrabzon/

 

anader61@hotmail.com
Ortahisar Mahallesi Islahane Cad. No:24 Kat:3 Ortahisar/TRABZON

Ek-1 Başvuru Formu
https://docs.google.com/document/d/1RP66ByN3nrtutFiwoo0P3fQyM3f5_seG4mgnnblBrmk/edit?usp=sharing

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.