ANKUZEM Yetişkin Değerlendirme Testleri Eğitimi e-Öğrenim Sertifika Programı

Profesyonel meslek elemanlarına yönelik; kanıta dayalı uygulama yapabilmeleri amacıyla aşağıda belirtilen ölçeklerin eğitimi verilecektir. Alanında ilk kez uzaktan eğitim modeliyle yürütülen bu program, 4 hafta toplam 20 saatlik bir süreyi kapsamaktadır. Eğitimi tamamlayan katılımcılara katılımcı belgesi verilecektir.

EĞİTMEN / UYGULAYICI: Prof. Dr. Veli DUYAN
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı – Ankara

KATILIM KOŞULLARI:
Sosyal Hizmet, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim, Psikiyatri Hemşireliği alanlarında çalışanlarla, Tıp, İletişim ve Eğitim Fakültesi Mezunları ve/veya ilgili fakültelerin son sınıf öğrencileri.

PROGRAM İÇERİĞİ:

1. Sosyal Sorun Çözme Envanteri: Ölçek, insanların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara ilişkin yaklaşımlarını ve sorun çözme becerilerini kullanma düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Birey ve aileyle yapılacak müdahaleye zemin hazırlamaktadır.
2. Duygu Gereksinimi Ölçeği: Ölçek, insanların duygulara yaklaşma ve kaçınma düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
3. Öz Denetim Ölçeği: Ölçek, insanların kendilerini kontrol etme düzeylerini belirlemeyi hedeflemektedir.
4. Cinsel Tutum Ölçeği: Ölçek, insanların; kendilerinin ve başkalarının cinselliğine ilişkin tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.
5. Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği: Ölçek, bireylerin edilgenlik, girişkenlik ve saldırganlık düzeylerini değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Katılım Belgesi almaya hak kazanmak için katılımcılardan istenenler:
Sanal sınıf derslerine canlı ya da kayıttan katılımın en az % 70 olması,
Eğitimde yer alan ölçekleri (birisi kendisi olmak üzere en az iki uygulama) yapmış olması,
Bu uygulamalara ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamış olması.

Program kontenjanı 50 kişidir. Öğrenciler için 25 kişilik kontenjan ayrılmıştır. (Başvurunun çok olması durumunda program kontenjanı, gruplara ayırma yoluyla arttırılacaktır.) Sertifika eğitimi 25 Kasım – 20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Program başvuruları 28 Ekim 2013 tarihinde başlayacak olup son başvuru tarihi 18 Kasım 2013 olarak belirlenmiştir. Program ücreti 240 TL olup Ankara Üniversitesi mensuplarından 180 TL ve tüm öğrencilerden 160 TL alınacaktır.

Katılmak isteyenlerin http://www.uzem.ankara.edu.tr/e_yetiskin/ adresindeki başvuru formunu doldurmaları, aşağıdaki tabloda durumlarına karşılık gelen ücretleri ilgili hesap numarasına yatırmaları ve dekontu (öğrenci ve personel kategorisinde olanların ilgili kimlik fotokopisi ile birlikte), faksla (312 – 600 01 33) veya e-postayla (uzemsertifika@ankara.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru süresi sonunda tüm katılımcılarımıza, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi SertifikaProgramları sayfasında ) “Yetişkin Değerlendirme Testleri Eğitimi” programına giriş için kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adreslerine gönderilecektir.

 KATILIMCI KATEGORİSİ YATIRILACAK TUTAR
 Ankara Üniversitesi Mensupları  180.-TL
 Ankara Üniversitesi Mensubu olmayanlar  240.-TL
 Tüm öğrenciler  160.-TL
ANKUZEM HESABINA Ziraat Bankası, Tandoğan Şubesi  
IBAN: TR820001001282070641135005 Hesap No: 7064113-5005 

Not: Ödeme belgesinde  “Açıklama” olarak,  katılımcının adı soyadı ve program bilgisi mutlaka belirtilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için:
Serap NAZLI : (312) 6000100/1418

Not:
Ödemelere ilişkin fatura talep eden katılımcılarımızın, başvuru esnasında veya en geç ödeme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde fatura bilgilerini (Kişi adına ise TC Kimlik No- Şirket adına ise Şirket adı/unvanı ile adres, vergi dairesi ve vergi numarası ) Merkezimize bildirmesi gerekmektedir.